Return to Video

Vad teknikföretag vet om dina barn

 • 0:00 - 0:03
  Varje dag, varje vecka,
 • 0:03 - 0:05
  godkänner vi villkor.
 • 0:05 - 0:09
  Och när gör vi detta
  förser vi företag med den lagliga rätten
 • 0:09 - 0:15
  att göra vad de vill med våran data
  och med våra barns data.
 • 0:17 - 0:20
  Vilket får oss att undra:
 • 0:20 - 0:25
  hur mycket data ger vi bort om barn,
  och vad får det för konsekvenser?
 • 0:26 - 0:31
  Jag är antropolog och jag är även mamma
  till två små flickor.
 • 0:31 - 0:35
  Och jag började bli intresserad
  av denna fråga år 2015
 • 0:35 - 0:38
  när jag plötsligt insåg
  att det fanns stora -
 • 0:38 - 0:41
  nästan otroliga mängder dataspår
 • 0:41 - 0:44
  som produceras och samlas om barn.
 • 0:45 - 0:49
  Så jag lanserade ett forskningsprojekt
  som heter Child Data Citizen
 • 0:49 - 0:51
  och jag siktade på att fylla tomrummen.
 • 0:53 - 0:56
  Nu kanske du tror att
  jag är här för att skylla på er
 • 0:56 - 0:58
  för att ni lägger upp bilder
  på era barn på sociala medier
 • 0:58 - 1:01
  men det är inte riktigt poängen.
 • 1:01 - 1:04
  Problemet är mycket större
  än så kallat "sharenting."
 • 1:05 - 1:09
  Detta handlar om system, inte individer.
 • 1:09 - 1:11
  Du och dina vanor är inte att skylla på.
 • 1:13 - 1:16
  För första gången i historien
 • 1:16 - 1:20
  spårar vi individuell data om barn
  från långt innan de är födda -
 • 1:20 - 1:25
  ibland från befruktningsögonblicket,
  och sedan genom deras liv.
 • 1:25 - 1:28
  Du förstår, när föräldrar bestämmer sig
  för att skaffa barn
 • 1:28 - 1:31
  går de online för att söka på
  "sätt att bli gravid,"
 • 1:31 - 1:34
  eller så laddar de ned appar
  för ägglossningsspårning.
 • 1:35 - 1:38
  När de blir gravida
 • 1:38 - 1:41
  postar de ultraljud av sina
  bäbisar på sociala medier,
 • 1:41 - 1:43
  de laddar ned graviditetsappar
 • 1:43 - 1:47
  eller så konsulterar de dr Google
  om alla möjliga saker,
 • 1:47 - 1:51
  som, du vet -
  om "missfallsrisk när man flyger"
 • 1:51 - 1:54
  eller "magkrämpor i tidig graviditet."
 • 1:54 - 1:57
  Jag vet för jag har gjort det -
  och många gånger.
 • 1:58 - 2:02
  Och när är barnet fött
  spårar de varje tupplur, varje matning,
 • 2:02 - 2:05
  varje liten livshändelse
  med olika tekniker.
 • 2:06 - 2:08
  Och alla dessa tekniker
 • 2:08 - 2:14
  transformerar bäbisens mest intima
  beteende- och hälsodata till vinst
 • 2:14 - 2:16
  genom att dela det med andra.
 • 2:16 - 2:19
  Så för att ge er en aning om
  hur detta fungerar,
 • 2:19 - 2:24
  2019 publicerade "British Medical Journal"
  forskning som visade
 • 2:24 - 2:28
  att av 24 hälsoappar,
 • 2:28 - 2:31
  delade 19 information med en tredje part.
 • 2:32 - 2:38
  Och dessa tredje parter delade information
  med 216 andra organisationer.
 • 2:39 - 2:42
  Av dessa 216 fjärde parterna
 • 2:42 - 2:45
  ingick bara tre i sjukvårdssektorn.
 • 2:46 - 2:50
  De andra företagen som hade tillgång
  till datan var stora teknikföretag
 • 2:50 - 2:54
  som Google, Facebook eller Oracle,
 • 2:54 - 2:56
  de var digitala reklamföretag
 • 2:56 - 3:00
  och det fanns även en
  konsumentkreditrapporteringsbyrå.
 • 3:01 - 3:03
  Så du förstår:
 • 3:03 - 3:08
  reklambyråer och kreditbyråer har redan
  datapunkter på små bäbisar.
 • 3:09 - 3:12
  Men mobilappar,
  webbsökningar och sociala medier
 • 3:12 - 3:15
  är bara toppen av isberget
 • 3:15 - 3:20
  eftersom barn blir spårade
  av flera tekniker i vardagslivet.
 • 3:20 - 3:24
  De spåras av hemtekniker
  och virtuella assistenter hemma.
 • 3:24 - 3:28
  De spåras av utbildningsplattformar
  och utbildningstekniker i sina skolor.
 • 3:28 - 3:33
  De spåras av uppgifter online
  och onlineportaler hos doktorn.
 • 3:33 - 3:36
  De spåras av sina
  internetanslutna leksaker, onlinespel
 • 3:36 - 3:39
  och många, många, många,
  många andra tekniker.
 • 3:40 - 3:42
  Så under min forskning
 • 3:42 - 3:46
  kom många föräldrar fram till mig
  och sa:"Så vadå?
 • 3:46 - 3:49
  Varför spelar det roll
  att mina barn blir spårade?
 • 3:50 - 3:51
  Vi har inget att dölja."
 • 3:53 - 3:54
  Det spelar roll.
 • 3:55 - 4:01
  Det spelar roll för att dagens individer
  inte bara blir spårade,
 • 4:01 - 4:05
  de blir även profilerade
  på grundval av sina dataspår.
 • 4:05 - 4:09
  Artificiell intelligens
  och förutsägbar analys används
 • 4:09 - 4:13
  för att samla in så mycket data
  som möjligt om ett individuellt liv
 • 4:13 - 4:15
  från olika källor:
 • 4:15 - 4:19
  familjehistoria, köpvanor,
  kommentarer på sociala medier.
 • 4:19 - 4:21
  Och sedan samlar de all denna data
 • 4:22 - 4:25
  för att skapa datadrivna beslut
  om individen.
 • 4:25 - 4:28
  Och dessa tekniker används överallt.
 • 4:28 - 4:31
  Banker använder dem för att
  besluta om lån.
 • 4:31 - 4:33
  Försäkringar använder dem för att
  besluta om premier.
 • 4:34 - 4:37
  Rekryterare och arbetsgivare använder dem
 • 4:37 - 4:40
  för att besluta om någon
  är passande för ett jobb eller inte.
 • 4:41 - 4:44
  Även polisen och rätten använder dem
 • 4:44 - 4:47
  för att bestämma om någon
  är en potentiell kriminell
 • 4:47 - 4:50
  eller är sannolik att
  begå ett brott igen.
 • 4:52 - 4:57
  Vi har ingen kunskap eller kontroll
 • 4:57 - 5:00
  över de sätt som de som köper,
  säljer och bearbetar våran data
 • 5:00 - 5:03
  profilerar oss och våra barn.
 • 5:04 - 5:08
  Men dessa profiler kan komma att påverka
  våra rättigheter på betydelsefulla sätt.
 • 5:09 - 5:11
  För att ge ett exempel,
 • 5:14 - 5:20
  2018 publicerade "New York Times"
  nyheten att datan som samlats in
 • 5:20 - 5:23
  genom online
  högskoleplanerande tjänster -
 • 5:23 - 5:28
  som faktiskt används av miljoner
  skolbarn över USA
 • 5:28 - 5:31
  som letar efter ett högskoleprogram
  eller ett stipendium -
 • 5:31 - 5:34
  hade sålts ut till utbildningsmäklare.
 • 5:36 - 5:41
  Forskare på Fordham som studerade
  utbildningsmäklare har nu
 • 5:41 - 5:46
  avslöjat att dessa företag
  profilerar barn så unga som 2 år
 • 5:46 - 5:50
  utifrån olika kategorier:
 • 5:50 - 5:56
  etnicitet, religion, välstånd,
  sociala besvärligheter
 • 5:56 - 5:59
  och många andra slumpmässiga kategorier.
 • 5:59 - 6:04
  Och sedan säljer de dessa profiler
  tillsammans med barnets namn,
 • 6:04 - 6:09
  deras hemadress och kontaktuppgifter
  till olika företag
 • 6:09 - 6:11
  inklusive handels- och
  karriärinstitutioner,
 • 6:12 - 6:15
  studentlån och kreditkortsföretag
  för studenter.
 • 6:17 - 6:18
  För att skjuta på gränserna
 • 6:18 - 6:22
  bad forskarna på Fordham
  en utbildningsmäklare
 • 6:22 - 6:28
  att förse dem med en lista
  på 14- till 15-åriga flickor
 • 6:28 - 6:31
  som var intresserade av
  familjeplanerande tjänster.
 • 6:32 - 6:35
  Datamäklaren gick med på att
  förse dem med listan.
 • 6:35 - 6:40
  Så tänk hur intimt
  och påträngande det är för våra barn.
 • 6:41 - 6:45
  Men utbildningsmäklare
  är bara ett exempel.
 • 6:45 - 6:47
  Sanningen är att våra barn
  blir profilerade
 • 6:47 - 6:50
  på sätt vi inte kan kontrollera
 • 6:50 - 6:53
  men det kan avsevärt påverka
  deras chanser i livet.
 • 6:54 - 6:58
  Så vi måste fråga oss själva:
 • 6:58 - 7:02
  Kan vi lita på dessa tekniker när det
  kommer till att profilera våra barn?
 • 7:02 - 7:04
  Kan vi?
 • 7:06 - 7:07
  Mitt svar är nej.
 • 7:08 - 7:09
  Som antropolog
 • 7:09 - 7:13
  tror jag att artificiell intelligens
  och förutsägbar analys kan vara bra
 • 7:13 - 7:17
  för att förutsäga sjukdomförlopp
  eller bekämpa klimatförändringar.
 • 7:18 - 7:20
  Men vi måste överge tron
 • 7:20 - 7:23
  att dessa tekniker
  objektivt kan profilera människor
 • 7:23 - 7:27
  och att vi kan förlita oss på dem
  att ta datadrivna beslut
 • 7:27 - 7:28
  om individuella liv.
 • 7:28 - 7:31
  För de kan inte profilera människor.
 • 7:31 - 7:34
  Dataspår speglar inte vem vi är.
 • 7:34 - 7:37
  Människor tänker en sak
  och säger motsatsen,
 • 7:37 - 7:39
  känner på ett sätt
  och beter oss annorlunda.
 • 7:39 - 7:42
  Algoritmiska förutsägelser
  eller våra digitala metoder
 • 7:42 - 7:47
  kan inte redogöra för oförutsägbarheten
  och komplexiteten i mänsklig erfarenhet.
 • 7:48 - 7:53
  Och dessutom är dessa tekniker alltid -
 • 7:53 - 7:56
  alltid på ett eller annat sätt partiska.
 • 7:57 - 8:02
  Algoritmer är per definition
  uppsättningar av regler eller steg
 • 8:02 - 8:06
  som har blivit designade att uppnå
  ett specifikt resultat, OK?
 • 8:07 - 8:10
  Men dessa regler och steg
  kan inte vara objektiva
 • 8:10 - 8:14
  för de har designats av människor
  i ett specifikt kulturellt sammanhang
 • 8:14 - 8:16
  och är formade
  av specifika kulturella värderingar.
 • 8:17 - 8:21
  Så när en maskin lär sig,
  lär den sig utifrån partiska algoritmer
 • 8:22 - 8:25
  och de lär sig även ofta
  från partiska databaser.
 • 8:26 - 8:30
  Just nu ser vi de första exemplen
  på algoritmisk partiskhet.
 • 8:30 - 8:33
  Och vissa av dessa exempel
  är uppriktigt skrämmande.
 • 8:34 - 8:39
  I år publicerade "Al Now Institute"
  i New York en rapport
 • 8:39 - 8:44
  som avslöjade att Al-tekniker
  som används för prediktivt polisarbete
 • 8:44 - 8:48
  har tränats på "problematisk" data.
 • 8:48 - 8:51
  Detta är helt enkelt data som har samlats
 • 8:51 - 8:55
  under historiska perioder
  av känd raspartiskhet
 • 8:55 - 8:58
  och icke-transparent polisarbete.
 • 8:59 - 9:03
  Eftersom dessa tekniker
  tränas med "problematisk" data
 • 9:03 - 9:09
  är de inte objektiva,
  och deras resultat förstärker bara
 • 9:09 - 9:10
  polispartiskhet och fel.
 • 9:13 - 9:16
  Så jag tror att vi står inför
  ett grundläggande problem
 • 9:16 - 9:18
  i vårt samhälle.
 • 9:18 - 9:23
  Vi börjar att lita på teknik när det
  kommer till att profilera människor.
 • 9:24 - 9:26
  Vi vet att när man profilerar människor
 • 9:26 - 9:29
  så kommer teknik alltid att vara partisk
 • 9:29 - 9:32
  och kommer aldrig att vara riktigt exakt.
 • 9:32 - 9:35
  Så vad vi behöver nu
  är faktiskt en politisk lösning.
 • 9:35 - 9:40
  Vi behöver få regeringar att erkänna att
  vår data är våra mänskliga rättigheter.
 • 9:40 - 9:44
  (Applåder och jubel)
 • 9:48 - 9:52
  Tills detta händer kan vi inte hoppas
  på en mer rättvis framtid.
 • 9:53 - 9:55
  Jag oroar mig över att mina döttrar
  kommer att bli utsatta
 • 9:56 - 9:59
  för alla möjliga sorter av
  algoritmisk diskriminering och fel.
 • 9:59 - 10:02
  Skillnaden mellan mig och mina döttrar
 • 10:02 - 10:05
  är att det inte finns något offentligt
  register av min barndom.
 • 10:05 - 10:09
  Det finns absolut inte någon databas
  med alla dumma saker jag har gjort
 • 10:09 - 10:11
  och tänkt när jag var tonåring.
 • 10:11 - 10:13
  (Skratt)
 • 10:14 - 10:17
  Men för mina döttrar
  kan detta vara annorlunda.
 • 10:17 - 10:20
  Den data som samlas från dem idag
 • 10:20 - 10:24
  kan komma att användas
  för att döma dem i framtiden
 • 10:24 - 10:27
  och kan komma att hindra
  deras hopp och drömmar.
 • 10:29 - 10:32
  Jag tycker att det är dags.
  Det är dags att vi kliver fram.
 • 10:32 - 10:34
  Det är dags att börja jobba tillsammans
 • 10:34 - 10:38
  som individer, som organisationer
  och som institut
 • 10:38 - 10:44
  och kräva mer datarättvisa för oss
  och för våra barn innan det är för sent.
 • 10:44 - 10:45
  Tack så mycket.
 • 10:45 - 10:47
  (Applåder)
タイトル:
Vad teknikföretag vet om dina barn
話者:
Veronica Barassi
概説:

De digitala plattformarna du och din familj använder varje dag - från spel online till utbildningsappar och medicinska portaler - kanske samlar och säljer dina barns data, säger antropologen Veronica Barassi. Genom att dela hennes ögonöppnande forskning uppmanar Barassi föräldrar att titta en gång till på digitala villkor istället för att blint acceptera dem - och att kräva skydd som försäkrar att deras barns data inte förvränger deras framtid.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
プロジェクト:
TEDTalks
Duration:
11:01

Swedish subtitles

改訂