Return to Video

05-10 Modifying First Lines of Java Code

 • 0:01 - 0:01
  Hoan hô!
 • 0:01 - 0:04
  Chỉ cần làm cho app của bạn
  tương tác với người dùng.
 • 0:04 - 0:07
  Trước đây, khi bạn nhấp vào nút này,
  không có gì xảy ra cả.
 • 0:07 - 0:08
  Nhưng với một số thay đổi về code,
 • 0:08 - 0:12
  giờ khi bạn nhấp vào nút này,
  sẽ có cập nhật trên màn hình thật sự.
 • 0:12 - 0:12
  Tuyệt vời!
 • 0:13 - 0:16
  Chúng ta hãy thử tìm hiểu sâu hơn
  điều bạn vừa thực hiện.
 • 0:16 - 0:21
  Trước tiên, bạn thêm một thuộc tính mới
  android: onClick= trên các nút XML.
 • 0:21 - 0:23
  Điều này có nghĩa là khi
  nhấp vào nút vào,
 • 0:23 - 0:28
  sau đó nó sẽ cố gắng để thực hiện hoặc
  thực thi như ta đã biết trong Java
 • 0:28 - 0:31
  một bộ các hướng dẫn
  được đặt tên submitorder.
 • 0:32 - 0:34
  Được rồi.
  Đi sâu vào mainActivity
 • 0:34 - 0:35
  tệp chúng tôi đã đưa cho bạn.
 • 0:35 - 0:38
  Tôi biết có rất nhiều chữ và ký hiệu
  kỳ quặc trên màn hình này.
 • 0:38 - 0:41
  Nhưng điều các bạn cần biết lúc này
  chỉ là đây là một phương pháp
 • 0:41 - 0:43
  và tên của nó là submit order.
 • 0:43 - 0:46
  Một phương pháp có thể chứa
  nhiều dòng code Java.
 • 0:46 - 0:48
  Phương pháp này chuyển thành
  một tập hợp các hướng dẫn
 • 0:48 - 0:51
  mà thiết bị có thể hiểu và thực hiện.
 • 0:51 - 0:54
  Nếu có nhiều dòng code
  phương pháp này,
 • 0:54 - 0:58
  thiết bị sẽ thực hiện dòng đầu tiên trước
  sau đó dòng thứ hai và tiếp tục như vậy
 • 0:58 - 1:00
  cho đến hết phương pháp.
 • 1:00 - 1:04
  Lý do tại sao chúng tôi đặt tên cho nó là
  để có thể dễ dàng tham chiếu về sau.
 • 1:04 - 1:08
  Ví dụ, trong XML ta có thể tham chiếu
  phương pháp submitOrder ngay lúc này.
 • 1:08 - 1:10
  Kiểu như tôi có một cái tên,
  bạn cũng có vậy.
 • 1:10 - 1:13
  Nếu bạn có một thú cưng,
  bạn cũng sẽ đặt tên cho nó
 • 1:13 - 1:15
  để có thể dễ dàng gọi nó.
 • 1:15 - 1:18
  Vậy trong code, nếu có nhiều câu lệnh
  muốn tham chiếu đến,
 • 1:18 - 1:22
  ta có thể đặt nó vào một phương pháp,
  sau đó đặt tên cho nó.
 • 1:22 - 1:26
  Hãy nhớ lại bài một tôi đã nói với các bạn
  XML có quy tắc cú pháp rất cụ thể
 • 1:26 - 1:30
  để xác định xem liệu
  mã XML đó hợp lệ hay không.
 • 1:30 - 1:35
  Vâng, Java cũng có các quy tắc tương tự
  để xác định mã Java hợp lệ.
 • 1:35 - 1:39
  Đối với các phương pháp, các câu lệnh
  bên trong chúng phải nằm giữa
 • 1:39 - 1:43
  dấu ngoặc mở và
  dấu ngoặc đóng này.
 • 1:43 - 1:46
  Ngay trên này, đây cũng là
  một phương pháp tên là onCreate.
 • 1:46 - 1:50
  Các câu lệnh bên trong phương pháp này
  nằm giữa dấu ngoặc mở và
 • 1:50 - 1:52
  dấu ngoặc đóng này.
 • 1:52 - 1:55
  Và, cuối cùng, đây là phương pháp
  mà được gọi là display.
 • 1:55 - 1:58
  Các báo cáo code bên trong nó
  đánh dấu bằng dấu ngoặc mở và
 • 1:58 - 2:00
  dấu ngoặc đóng này.
 • 2:00 - 2:03
  Bạn cũng nhận thấy rằng cũng có
  dấu ngoặc mở và ngoặc đóng này
 • 2:03 - 2:04
  cho MainActivity.
 • 2:04 - 2:07
  Tất cả các chức năng
  của MainActivity
 • 2:07 - 2:10
  được xác định trong phạm vi
  hai dấu ngoặc này.
 • 2:10 - 2:13
  Đến lúc này, MainActivity bao gồm
  ba phương pháp bên trong nó.
 • 2:13 - 2:15
  Vậy sau khi khai báo một phương pháp,
 • 2:15 - 2:20
  có nghĩa là xác định phương pháp,
  thì bạn thực sự có thể sử dụng nó.
 • 2:20 - 2:22
  Trong ví dụ này,
  chúng ta khai báo các phương pháp display,
 • 2:22 - 2:26
  và sau đó ta sử dụng nó trên dòng mã này,
  nơi chúng ta gọi tên của nó.
 • 2:26 - 2:30
  Vậy đây là nơi ta khai báo phương pháp
  và là nơi mà ta gọi phương thức.
 • 2:30 - 2:32
  Tóm lại, khi nhấp vào nút
  trong giao diện người dùng,
 • 2:32 - 2:35
  phương pháp submitOrder được gọi lên.
 • 2:35 - 2:39
  Sau đó, thực hiện lần lượt mỗi dòng code
  trong phương pháp submitOrder
 • 2:39 - 2:41
  từ đầu phương pháp
  đến cuối phương pháp.
 • 2:41 - 2:45
  Trường hợp này, chỉ có một câu lệnh code,
  vì vậy chúng ta sẽ chạy nó.
 • 2:45 - 2:48
  Được rồi, bây giờ chúng ta hãy nhìn vào
  dòng code hiển thị 1 ở đây.
 • 2:48 - 2:52
  Lý do tại sao tôi chọn dòng này
  mã là bởi vì có vẻ như
 • 2:52 - 2:56
  số trong ngoặc đơn sẽ được
  hiển thị trên màn hình ở đây.
 • 2:57 - 3:00
  Khi tôi bấm vào nút order ở đây,
  trong giao diện người dùng,
 • 3:00 - 3:04
  thì nó sẽ kích hoạt phương pháp
  submit order trong main activity.
 • 3:04 - 3:07
  Sau đó, chúng tôi thực hiện dòng code
  hiển thị 1 này.
 • 3:07 - 3:10
  Và nó cập nhật hiển thị
  lên màn hình là 1.
 • 3:10 - 3:14
  Vậy nếu tôi thay ở đây là 2,
  Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
 • 3:14 - 3:15
  Hãy chạy các ứng dụng để tìm hiểu.
 • 3:16 - 3:18
  Giờ khi tôi nhấn vào nút này,
  nó hiển thị số 2.
 • 3:18 - 3:23
  Nhấp vào nút order kích hoạt
  phương pháp nộp submit order.
 • 3:23 - 3:26
  Và sau đó chúng tôi thực hiện dòng code
  display 2 này.
 • 3:26 - 3:28
  Và nó cập nhật hiển thị
  trên màn hình là 2.
 • 3:28 - 3:29
  Giờ đến lượt bạn.
 • 3:29 - 3:33
  Bạn có thể thử thay đổi con số này
  ở trong ngoặc bằng một số khác không?
 • 3:33 - 3:37
  Bạn có thể chọn một số nhỏ,
  một số lớn, hoặc thậm chí là một số âm.
 • 3:37 - 3:40
  Sau khi đã thử nghiệm dòng code này
  trong main activity
 • 3:40 - 3:42
  thì hãy đánh dấu các ô này
  khi bạn làm xong.
タイトル:
05-10 Modifying First Lines of Java Code
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
03:43

Vietnamese subtitles

改訂 Compare revisions