Return to Video

05-10 Modifying First Lines of Java Code

 • 0:01 - 0:01
  Oley!
 • 0:01 - 0:04
  Uygulamanızı kullanıcılar için
  interaktif hale getirdiniz.
 • 0:04 - 0:07
  Daha önce düğmeye basıldığında
  hiçbir şey olmuyordu.
 • 0:07 - 0:08
  Ama şimdi, bazı kod değişikliğinden sonra
 • 0:08 - 0:12
  düğmeye bastığınızda, ekranda
  bir şeyleri güncelliyor.
 • 0:12 - 0:12
  Harika!
 • 0:13 - 0:16
  Şimdi başardığınız işin
  daha derinine inelim.
 • 0:16 - 0:21
  İlk olarak Button XML elementine
  android:onClick özniteliği eklediniz.
 • 0:21 - 0:23
  Bu demek oluyor ki
  düğme tıklandığında,
 • 0:23 - 0:28
  submitOrder isimli
  bir dizi komutu çalıştıracak
 • 0:28 - 0:31
  veya Java'da dediğimiz gibi yürütecek.
 • 0:32 - 0:33
  Tamam.
  Size verdiğimiz
 • 0:33 - 0:35
  MainActivity dosyasına giriyoruz.
 • 0:35 - 0:38
  Biliyorum, ekranda bir sürü
  garip sembol ve kelimeler var.
 • 0:38 - 0:41
  Fakat şu an bilmeniz gereken şey
  bunun bir metod olduğu
 • 0:41 - 0:43
  ve ismi de submitOrder.
 • 0:43 - 0:46
  Bir metod çoklu java kod satırı içerebilir.
 • 0:46 - 0:51
  Ve bu, cihazın anlayıp işleyebileceği
  bir dizi komuta çevirir.
 • 0:51 - 0:54
  Eğer bu metotta çok kod satırı varsa
 • 0:54 - 0:58
  cihaz ilk olarak ilk satırı işler
  ve sonra ikinci satırı ve
 • 0:58 - 1:00
  böylece son satıra kadar gider.
 • 1:00 - 1:04
  Metotlara isim vermemizin nedeni
  daha sonra atıf yapabilmektir.
 • 1:04 - 1:08
  Örneğin, şimdi XML'de submitOrder
  metoduna atıf yapabiliriz.
 • 1:08 - 1:10
  Bu sizin ve benim bir adımızın olması gibi.
 • 1:10 - 1:13
  Bir hayvanınız varsa
  ona da isim verirsiniz ki
 • 1:13 - 1:15
  onu çağırabilesiniz.
 • 1:15 - 1:18
  Yani kodda, atıf yapmak istediğimiz
  bir sürü ifade varsa
 • 1:18 - 1:22
  onu bir metod içerisine koyabilir
  ve bu metoda bir isim veririz.
 • 1:22 - 1:26
  Hatırlayın, ilk derste XML'in
  geçerli olup olmadığını belirlediği
 • 1:26 - 1:30
  belirli sözdizimi kuralları
  olduğunu anlatmıştık.
 • 1:30 - 1:35
  Java da geçerli kodları belirlemek için
  aynı şekilde benzer kurallara sahiptir.
 • 1:35 - 1:39
  Metodlar için, içindeki ifadeler
 • 1:39 - 1:43
  bu açık ve kapalı çengelli
  parantez arasında olmalı.
 • 1:43 - 1:46
  Yukarıda, onCreate denen
  bir metod daha var.
 • 1:46 - 1:52
  Bu metod içindeki ifadeler
  bu açık ve kapalı parantez içindedir.
 • 1:52 - 1:55
  Ve son olarak, adı display olan
  bir metod daha var.
 • 1:55 - 2:00
  İçindeki kod ifadeleri
  bu açık ve kapalı parantezle işaretli.
 • 2:00 - 2:04
  MainActivity için de açık ve kapalı
  parantez olduğuna dikkat edin.
 • 2:04 - 2:07
  MainActivity'nin tüm fonksiyonelliği
 • 2:07 - 2:10
  bu açık ve kapalı parantez içinde tanımlı.
 • 2:10 - 2:13
  Buraya kadar, MainActivity içinde
  üç metod bulunuyor.
 • 2:13 - 2:15
  Yani bir metodu bildirdikten sonra
 • 2:15 - 2:20
  yani metodu tanımladıktan sonra
  o metodu kullanabilirsiniz.
 • 2:20 - 2:22
  Bu örnekte, display metodunu bildiriyoruz
 • 2:22 - 2:26
  ve sonra onu bu kod satırında
  ismini çağırarak kullanıyoruz.
 • 2:26 - 2:30
  Yani bu metodu bildirdiğimiz ve
  bu da metodu çağırdığımız yer.
 • 2:30 - 2:32
  Özetlersek, arayüzde düğmeye basıldığında,
 • 2:32 - 2:35
  submitOrder metodunu
  çağırılması için tetikler.
 • 2:35 - 2:39
  Sonra submitOrder metodundaki
  her kod satırını çalıştırıyoruz.
 • 2:39 - 2:41
  İlk metoddan son metoda kadar.
 • 2:41 - 2:45
  Bu durumda, orada bir kod ifadesi var,
  bu yüzden sadece onu koşuyoruz.
 • 2:45 - 2:48
  Tamam, şimdi display(1) diyen
  bu kod satırına bakalım.
 • 2:48 - 2:50
  Bu satırı seçmemin nedeni
 • 2:50 - 2:56
  parantez içindeki sayının ekranda
  gözüken sayı gibi durması.
 • 2:57 - 3:00
  Kullanıcı arayüzündeki Sipariş
  düğmesine tıkladığımda
 • 3:00 - 3:04
  submitOrder metodunu
  MainActivity'de çağırılması için tetikler.
 • 3:04 - 3:07
  Sonra display(1) kod satırını yürütüyoruz.
 • 3:07 - 3:10
  Ve bu da ekranı 1'i
  göstermesi için güncelliyor.
 • 3:10 - 3:14
  Yani eğer bunu 2 olması için değiştirirsem,
  ne olacağını düşünüyorsunuz?
 • 3:14 - 3:16
  Bulmak için uygulamayı çalıştıralım.
 • 3:16 - 3:19
  Ve şimdi düğmeye tıkladığımda
  2'yi gösteriyor.
 • 3:19 - 3:23
  Sipariş düğmesine tıklamak submitOrder
  metodunu çağırılması için tetikliyor.
 • 3:23 - 3:26
  Sonra display(2) kod satırını yürütüyoruz.
 • 3:26 - 3:29
  Ve bu da ekranı 2'yi
  göstermesi için güncelliyor.
 • 3:29 - 3:30
  Şimdi sıra sizde.
 • 3:30 - 3:33
  Parantezler içindeki bu sayıyı
  farklı sayılarla değiştirebilir misiniz?
 • 3:33 - 3:37
  Daha küçük, daha büyük veya
  negatif bir sayı bile seçebilirsiniz.
 • 3:37 - 3:40
  Bu kod satırlarıyla MainActivity'de
  deneme yaptıysanız ve
 • 3:40 - 3:42
  işiniz bittiğinde kutuyu işaretleyin.
タイトル:
05-10 Modifying First Lines of Java Code
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
03:43

Turkish subtitles

改訂 Compare revisions