Vietnamese 字幕

← 01-22 Grace Hopper

Grace Hopper

埋め込みコードを取得する
19言語

Showing Revision 1 created 05/11/2013 by Nghia Huynh Trong.

 1. Một trong những người tiên phong trong lĩnh vực tính toán máy tính là Admiral Grace Hopper.
 2. Bà ấy nối tiếng vì đã dành thời gian để tâm tới nanostick (tạm dịch: que nano),
 3. là những mảnh trong sợi dây mà chính là chiều dài mà ánh sáng đi được trong 1 nano giây-
 4. dài 30 cm.
 5. Grace Hopper đã viết nên một trong những ngôn ngữ đầu tiên,
 6. và ngôn ngữ COBOL, thứ mà bà ấy đang nắm kế bên UNIVAC,
 7. đã từng là ngôn ngữ máy tính được sử dụng rộng rãi nhất một thời gian khá dài.
 8. Bà ấy là một trong những người đầu tiên nghĩ về việc viết ngôn ngữ theo cách này,
 9. ["Không ai tin rằng tôi đã chạy một trình biên dịch và cũng chưa có ai từng chạm vào nó.
 10. Họ bảo tôi rằng máy tính chỉ có thể tính toán được thôi."
  Grace Hopper]
 11. và câu châm ngôn này là khi bà ấy nói về việc viết trình biên dịch,
 12. và trình biên dịch là chương trình sản sinh ra các chương trình khác, như Python.
 13. Điều khác biệt giữa một trình biên dịch và trình thông dịch như Python là
 14. trình biên dịch thực hiện toàn bộ công việc cùng một lúc và rồi chạy chương trình mới đó
 15. ngược lại với một trình thông dịch như Python mà bạn đang làm bây giờ đây nè.
 16. Và bà ấy có được câu châm ngôn tuyệt vời khi nói về việc chả có ai tin được là bà ấy đã làm được điều đó,
 17. và họ bảo với bà rằng máy tính chỉ làm phép tính được thôi.
 18. Hiện giờ chúng ta chỉ thấy máy tính thực hiện tính toán.
 19. Chúng ta sẽ thấy nhiều điều thú vị nhiều hơn nữa trong chương trình Python.
 20. Có đường dẫn đến thước phim về bối cảnh của Grace Hopper
 21. trên show David Letterman nơi mà bà ấy đã tặng anh ta một que nano (nanostick).
 22. Hi vọng là bạn sẽ hứng thú khi xem nó.