Return to Video

01-22 Grace Hopper

 • 0:00 - 0:03
  Một trong những người tiên phong trong lĩnh vực tính toán máy tính là Admiral Grace Hopper.
 • 0:03 - 0:07
  Bà ấy nối tiếng vì đã dành thời gian để tâm tới nanostick (tạm dịch: que nano),
 • 0:07 - 0:10
  là những mảnh trong sợi dây mà chính là chiều dài mà ánh sáng đi được trong 1 nano giây-
 • 0:10 - 0:12
  dài 30 cm.
 • 0:12 - 0:15
  Grace Hopper đã viết nên một trong những ngôn ngữ đầu tiên,
 • 0:15 - 0:19
  và ngôn ngữ COBOL, thứ mà bà ấy đang nắm kế bên UNIVAC,
 • 0:19 - 0:22
  đã từng là ngôn ngữ máy tính được sử dụng rộng rãi nhất một thời gian khá dài.
 • 0:22 - 0:24
  Bà ấy là một trong những người đầu tiên nghĩ về việc viết ngôn ngữ theo cách này,
 • 0:24 - 0:26
  ["Không ai tin rằng tôi đã chạy một trình biên dịch và cũng chưa có ai từng chạm vào nó.
 • 0:26 - 0:28
  Họ bảo tôi rằng máy tính chỉ có thể tính toán được thôi."
  Grace Hopper]
 • 0:28 - 0:30
  và câu châm ngôn này là khi bà ấy nói về việc viết trình biên dịch,
 • 0:30 - 0:33
  và trình biên dịch là chương trình sản sinh ra các chương trình khác, như Python.
 • 0:33 - 0:36
  Điều khác biệt giữa một trình biên dịch và trình thông dịch như Python là
 • 0:36 - 0:39
  trình biên dịch thực hiện toàn bộ công việc cùng một lúc và rồi chạy chương trình mới đó
 • 0:39 - 0:44
  ngược lại với một trình thông dịch như Python mà bạn đang làm bây giờ đây nè.
 • 0:44 - 0:48
  Và bà ấy có được câu châm ngôn tuyệt vời khi nói về việc chả có ai tin được là bà ấy đã làm được điều đó,
 • 0:48 - 0:51
  và họ bảo với bà rằng máy tính chỉ làm phép tính được thôi.
 • 0:51 - 0:53
  Hiện giờ chúng ta chỉ thấy máy tính thực hiện tính toán.
 • 0:53 - 0:57
  Chúng ta sẽ thấy nhiều điều thú vị nhiều hơn nữa trong chương trình Python.
 • 0:57 - 1:00
  Có đường dẫn đến thước phim về bối cảnh của Grace Hopper
 • 1:00 - 1:03
  trên show David Letterman nơi mà bà ấy đã tặng anh ta một que nano (nanostick).
 • 1:03 - 1:06
  Hi vọng là bạn sẽ hứng thú khi xem nó.
タイトル:
01-22 Grace Hopper
概説:

Grace Hopper

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
CS101 - Intro to Computer Science
Duration:
01:06
Nghia Huynh Trong edited ベトナム語 subtitles for 01-24 Grace Hopper
Nghia Huynh Trong added a translation

Vietnamese subtitles

改訂