Return to Video

Grace Hopper - Wprowadzenie do informatyki

 • 0:00 - 0:03
  Jedną z pionierek informatyki
  była admirał Grace Hopper.
 • 0:03 - 0:06
  Zasłynęła z tego,
  że nosiła z sobą tzw. nanostick --
 • 0:06 - 0:07
  kawałek przewodu, w którym światło
 • 0:07 - 0:10
  pokonuje odległość w jedną nanosekundę,
 • 0:10 - 0:11
  czyli o długości 30 cm.
 • 0:11 - 0:14
  Hopper napisała jeden z pierwszych
  języków programowania
 • 0:14 - 0:17
  a język COBOL, który widzimy tu
  w ręku Hopper
 • 0:17 - 0:19
  stojącej obok maszyny UNIVAC,
 • 0:19 - 0:20
  przez wiele lat był
 • 0:20 - 0:21
  najpowszechniej używanym
 • 0:21 - 0:22
  językiem komputerowym.
 • 0:22 - 0:23
  Była jedną z pierwszych osób,
 • 0:23 - 0:24
  która myślała o pisaniu języków
 • 0:24 - 0:25
  w ten sposób.
 • 0:25 - 0:26
  ["Nikt nie wierzył, że mam działający kompilator
  i nikt nie chciał go nawet dotknąć.
 • 0:26 - 0:27
  Wmawiali mi, że komputery nadają się tylko
  do obliczeń". Grace Hopper]
 • 0:27 - 0:29
  Macie tu jej cytat,
  o napisaniu kompilatora,
 • 0:29 - 0:31
  kompilator to program, który wytwarza
  inne programy,
 • 0:31 - 0:32
  takie jak Python.
 • 0:32 - 0:34
  Różnica pomiędzy kompilatorem
  a interpreterem
 • 0:34 - 0:36
  jakim jest Python, jest taka,
 • 0:36 - 0:38
  że kompilator wykonuje całą pracę naraz,
 • 0:38 - 0:40
  a następnie uruchamia nowy program,
 • 0:40 - 0:43
  podczas gdy przy interpreterze
  wykonujecie tę pracę w tym samym czasie.
 • 0:43 - 0:45
  Ale, jak mówiła, nikt nie wierzył,
 • 0:45 - 0:47
  że potrafi coś takiego zrobić,
 • 0:47 - 0:48
  wszyscy wmawiali jej,
 • 0:48 - 0:50
  że komputer nadaje się
  tylko do obliczeń.
 • 0:50 - 0:52
  Dotąd przekonaliśmy się tylko,
 • 0:52 - 0:54
  że komputery robią obliczenia.
 • 0:54 - 0:56
  Wkrótce zobaczymy więcej,
  o wiele ciekawszych rzeczy
 • 0:56 - 0:58
  na naszym kursie Pythona.
 • 0:58 - 1:01
  Na stronie jest link do filmu
  z wystąpienia Grace Hopper
 • 1:01 - 1:04
  w programie Davida Lettermana,
  gdzie wręcza mu nanostick.
 • 1:04 - 1:06
  Mam nadzieję, że wam się spodoba.
タイトル:
Grace Hopper - Wprowadzenie do informatyki
概説:

01-24 Grace Hopper

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
CS101 - Intro to Computer Science
Duration:
01:06

Polish subtitles

改訂 Compare revisions