Return to Video

Grace Hopper - Wprowadzenie do informatyki

 • 0:00 - 0:03
  Jedną z pionierek informatyki
  była admirał Grace Hopper.
 • 0:03 - 0:07
  Zasłynęła z tego,
  że nosiła z sobą tzw. nanostick --
 • 0:07 - 0:08
  przewód, w którym światło
 • 0:08 - 0:10
  pokonuje odległość w jedną nanosekundę,
 • 0:10 - 0:12
  czyli o długości 30 cm.
 • 0:12 - 0:15
  Grace Hopper napisała jeden z pierwszych
  języków programowania
 • 0:15 - 0:17
  a język COBOL, który widzimy tu
  w ręku Hopper
 • 0:17 - 0:19
  stojącej obok maszyny UNIVAC,
 • 0:19 - 0:20
  przez wiele lat był
 • 0:20 - 0:22
  najpowszechniej używanym
  językiem komputerowym.
 • 0:22 - 0:23
  Była jedną z pierwszych osób,
  która myślała o pisaniu języków
 • 0:23 - 0:25
  w znany dziś sposób.
 • 0:25 - 0:26
  ["Nikt nie wierzył, że mam działający kompilator
  i nikt nie chciał go nawet dotknąć.
 • 0:26 - 0:28
  Wmawiali mi, że komputery nadają się tylko
  do obliczeń". Grace Hopper]
 • 0:28 - 0:30
  Macie tu je cytat,
  o napisaniu kompilatora,
 • 0:30 - 0:33
  kompilator to program, który wytwarza inne programy,
  takie jak Python.
 • 0:33 - 0:34
  Różnica pomiędzy kompilatorem
 • 0:34 - 0:36
  a interpreterem, jakim jest Python, jest taka,
 • 0:36 - 0:37
  że kompilator wykonuje całą pracę naraz,
 • 0:37 - 0:39
  a następnie uruchamia nowy program
 • 0:39 - 0:44
  podczas gdy przy interpreterze wykonujecie tę pracę
  w tym samym czasie.
 • 0:44 - 0:48
  A jak w cytacie, nikt nie wierzył,
  że może coś takiego zrobić,
 • 0:48 - 0:51
  wszyscy jej wmawiali, że komputer
  nadaje się tylko do obliczeń.
 • 0:51 - 0:53
  Dotąd przekonaliśmy się tylko,
  że komputery robią obliczenia.
 • 0:53 - 0:54
  Wkrótce zobaczymy więcej,
  o wiele ciekawszych rzeczy
 • 0:54 - 0:57
  na naszym kursie Pythona.
 • 0:57 - 1:00
  Jest w internecie link do filmu
  z wystąpienia Grace Hopper
 • 1:00 - 1:03
  w programie Davida Lettermana,
  gdzie wręcza mu nanostick.
 • 1:03 - 1:06
  Mam nadzieję, że wam się spodoba.
タイトル:
Grace Hopper - Wprowadzenie do informatyki
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
CS101 - Intro to Computer Science
Duration:
01:06

Polish subtitles

改訂 Compare revisions