Return to Video

تیم برنرز- لی درباره ی وب آینده

 • 0:00 - 0:02
  زمان پرواز می کند.
 • 0:02 - 0:04
  در حقیقت حدود 20 سال پیش بود
 • 0:04 - 0:08
  وقتی که می خواستم روشی را که ما از اطلاعات استفاده می کنیم را دوباره چارچوب بندی کنم.
 • 0:08 - 0:11
  روشی که ما با هم کار می کنیم: من وب جهانی را اختراع کردم.
 • 0:11 - 0:14
  الان، 20 سال بعد از آن ، در TED،
 • 0:14 - 0:18
  می خواهم از شما کمک بگیرم برای یک چارچوب بندی جدیدی .
 • 0:19 - 0:23
  پس به عقب برمی گردیم به سال 1989،
 • 0:23 - 0:26
  من یک یادداشت نوشتم و یک سیستم جهانی فرامتنی (hypertext) پیشنهاد کردم.
 • 0:26 - 0:29
  کسی واقعا کاری برای آن نکرد بود ، تقریبا
 • 0:29 - 0:33
  ولی 18 ماه بعد--این است که چگونه اختراعی به وقوع می پیوندد--
 • 0:33 - 0:37
  18 ماه بعد، مدیر من گفت که من می توانم آن را در کنار کارهای دیگر انجام دهم،
 • 0:37 - 0:39
  به عنوان یک پروژه سرگرمی،
 • 0:39 - 0:41
  با استفاده از یک کامپیوتر جدیدی که داشتیم آماده کار شدم .
 • 0:41 - 0:44
  و او به من فرصت آن را داد تا آن را رمز گذاری و برنامه نویسی کنم.
 • 0:44 - 0:49
  خُب من HTML را شبیه چیزی که باید باشه در آوردم:
 • 0:49 - 0:52
  پروتکل فرامتنی، HTTP
 • 0:52 - 0:55
  ایده ی URL، این اسامی برای چیزهایی
 • 0:55 - 0:57
  که با HTTP شروع شدند
 • 0:57 - 0:59
  من برنامه رو نوشتم و آنجا گذاشتم
 • 0:59 - 1:01
  چرا من این کار را کردم؟
 • 1:01 - 1:03
  خوب، اساسا این ناامیدی بود
 • 1:03 - 1:07
  من ناامید بودم -- به عنوان یک مهندس نرم افزار کار می کردم
 • 1:07 - 1:09
  در یک آزمایشگاه بسیار بزرگ و خیلی جالب
 • 1:09 - 1:11
  بسیاری از افراد از سراسر جهان آمده بودند
 • 1:11 - 1:14
  آنها با خودشان همه نوع کامپیوترهای مختلفی را آوردند
 • 1:14 - 1:17
  آنها همه نوع فرمتهای داده ها را داشتند
 • 1:17 - 1:19
  همه نوع، همه جور سیستمهای اسناد ومدارک
 • 1:19 - 1:22
  بنابراین، دروسط اون همه تنوع
 • 1:22 - 1:24
  اگر می خواستم بدونم که چه جوری می شه چیزی را ساخت
 • 1:24 - 1:26
  از کمی از این و کمی از آن ،
 • 1:26 - 1:30
  و هرچیزی را که بررسی می کردم، مجبور بودم به بعضی از ماشینهای جدید وصل بشوم
 • 1:30 - 1:32
  مجبور بودم یاد بگیرم که بعضی از برنامه های جدید را اجرا کنم
 • 1:32 - 1:37
  اطلاعاتی را که می خواستم در بعضی از فرمتهای داده های جدید پیدا می کردم
 • 1:37 - 1:39
  و تمام اینها با هم ناسازگار بودند
 • 1:39 - 1:41
  این واقعا خیلی ناامید کننده بود.
 • 1:41 - 1:43
  ناامیدیی که تمام این پتانسیل فقل نشده بود
 • 1:43 - 1:46
  در واقع، بر روی تمام آن دیسکها، سندها و مدارکی وجود داشت
 • 1:46 - 1:49
  خوب اگر شما فقط همه ی آنها را تصور کنید
 • 1:49 - 1:54
  که قسمتی از یک سیستم بزرگ و مجازی سندها و مدارک در آسمان باشند
 • 1:54 - 1:56
  بگیم مثلا بر روی اینترنت
 • 1:56 - 1:58
  در آن صورت، زندگی خیلی بیشتر آسانتر می شه
 • 1:58 - 2:02
  خوب، وقتی که یه ایده ای داری که وارد وجودت می شه
 • 2:02 - 2:04
  و حتی اگه مردم یادداشتهای تو رو نخونن
 • 2:04 - 2:07
  در واقع او این کار را کرده بود، بعد از فوتش پیدا شد، کپی آن
 • 2:07 - 2:10
  نوشته شده بود با مداد در گوشه ، " نامعلوم، ولی جالب"
 • 2:10 - 2:12
  (خنده حضار)
 • 2:12 - 2:16
  ولی در مجموع مشکل بود-- خیلی مشکل بود که توضیح بدهی
 • 2:16 - 2:18
  که وب به چه شکل بود
 • 2:18 - 2:20
  الان مشکل است که به مردم توضیح بدهی که ان موقع مشکل و سخت بوده است
 • 2:20 - 2:23
  ولی بعد-- خوب، وقتی TED شروع شد، وبی وجود نداشت
 • 2:23 - 2:26
  بنابراین چیزهایی مثل "کلیک" مفهومی مثل مفهوم الان نداشت
 • 2:26 - 2:28
  من می توانم به کسی یک قطعه ای از فرامتن را نشان بدهم
 • 2:28 - 2:30
  یک صفحه ی دارای لینکها
 • 2:30 - 2:34
  و وقتی که روی یک لینک، کلیک می کنیم-- یک صفحه ی فرامتنی دیگر باز می شود
 • 2:34 - 2:36
  اصلا جالب نیست
 • 2:36 - 2:39
  می دونید که ما آن را دیده ایم-- بر روی CD-ROM ها چیزهای فرامتنی داشته ایم
 • 2:39 - 2:42
  چیزی که مشکل بود این بود که چه طور آنها را تصور کنیم
 • 2:42 - 2:46
  خوب، تصور اینکه آن لینک می تونه در واقع بره به
 • 2:46 - 2:48
  هر سندی که شما می تونید تصور می کنید
 • 2:49 - 2:53
  بسیار خوب، این پرشی است که انجام آن برای افراد بسیار مشکل است
 • 2:53 - 2:55
  خوب، بعضی افراد انجام دادند
 • 2:55 - 2:58
  بله، خیلی مشکل است که توضیح بدهی، ولی یک حرکت اساسی و مردمی وجود داشت
 • 2:59 - 3:03
  که آن را چیزی را که میساخت برای سرگرمی بود.
 • 3:03 - 3:05
  و این بیشترین چیز هیجانی آن است
 • 3:05 - 3:07
  نه فناوری، نه چیزهایی که افراد با آنها کار را انجام داده اند
 • 3:07 - 3:09
  بلکه در واقع اجتماع، روحیه ی همه ی این افراد
 • 3:09 - 3:11
  با هم شده، ایمیل ها فرستاده شده
 • 3:11 - 3:13
  این است چیزی که شبیه آن بود
 • 3:13 - 3:16
  می دانید چی؟ خنده دار است ولی همین الان این تقریبا شبیه آن موقع شده است دوباره
 • 3:16 - 3:18
  من از همه پرسیدم، کمتر و بیشتر، سندها و مدارک خود را بگذارند--
 • 3:18 - 3:21
  من گفتم "می شه سندها و مدارک خودتان را بروی این وب بگذارید؟"
 • 3:21 - 3:24
  و شما انجام دادید
 • 3:24 - 3:25
  ممنون
 • 3:25 - 3:27
  این یک معرکه بود. نبود؟
 • 3:27 - 3:29
  منظورم این است، این خیلی جالب بود
 • 3:29 - 3:31
  به دلیل اینکه متوجه شدیم که چیزهایی که بر روی وب در حال روی دادن است
 • 3:31 - 3:33
  واقعا هوش از کله ادم می پراند!
 • 3:33 - 3:35
  آنها بسیار بیشتراز چیزهایی بودند که ما در اصل تصور می کردیم
 • 3:35 - 3:37
  وقتی کم کم در کنار هم قرار دادیم، وب سایت اولیه ای
 • 3:37 - 3:39
  که ما با آن شروع کردیم
 • 3:39 - 3:42
  الان، من از شما می خواهم که داده های خود را بر روی وب قرار دهید
 • 3:42 - 3:46
  معلوم می شود که پتانسیل عظیم قفل نشده ای که وجود دارد.
 • 3:46 - 3:48
  هنوز مردم نا امیدی زیادی دارند به دلیل اینکه ما داده ها را بر روی وب به عنوان داده نگرفتیم.
 • 3:48 - 3:52
  هنوز مردم نا امیدی زیادی دارند به دلیل اینکه ما داده ها را بر روی وب به عنوان داده نگرفتیم.
 • 3:52 - 3:54
  منظور از "داده" چیست؟ چه تفاوتی بین داده و سند و مدارک وجود دارد؟
 • 3:54 - 3:57
  خوب، سند و مدارک را شما می خوانی، خوب؟
 • 3:57 - 4:00
  کم و بیش، شما آنها را می خوانید، لینکهایی را دنبال می کنید از آنها، و این است.
 • 4:00 - 4:02
  داده -- شما می توانید همه کارهای مختلفی را با کامپیوتر انجام دهید.
 • 4:02 - 4:08
  چه کسی آنجا بود یا سخنرانی هانس رسلینگ (Hans Rosling) را دیده؟
 • 4:08 - 4:12
  یکی از بهترینها-- بله تعداد بسیار زیادی از مردم آن را دیده اند--
 • 4:12 - 4:14
  یکی از بهترین سخنرانی های TED
 • 4:14 - 4:16
  هنس (Hans) این ارایه را قرار داد
 • 4:16 - 4:21
  که او در آن، برای کشورهای مختلف، رنگ های مختلف نشان داد،
 • 4:21 - 4:24
  سطح درآمد را در یک محور نشان داد
 • 4:24 - 4:27
  و اومرگ و میر نوزادان را نشان داد ، و او این چیز را به صورت متحرک در طول زمان نشان داد.
 • 4:27 - 4:31
  بنابراین، او این داده ها را گرفته و یک ارائه ساخته است
 • 4:31 - 4:34
  که بسیاری از افسانه هایی که مردم دارند را درهم شکست
 • 4:34 - 4:38
  در مورد اقتصاد در جهان در حال توسعه.
 • 4:38 - 4:40
  او یک اسلاید کمی شبیه به این قرار داد.
 • 4:40 - 4:42
  این منبع تمام داده ها بود
 • 4:42 - 4:45
  خوب، داده ها قهوه ای، جعبه مانند و خسته کننده است،
 • 4:45 - 4:47
  و این است چیزی که ما از آن فکر می کنم، نه؟
 • 4:47 - 4:50
  چونکه شما نمی توانید به طور طبیعی به خودی خود از آن استفاده کنید
 • 4:50 - 4:54
  اما در واقع، داده ها همواره از مقدار زیادی از آنچه اتفاق می افتد در زندگی ما
 • 4:54 - 4:57
  و آن اتفاق می افتد استخراج می شوند ، زیرا کسی داده ها را گرفته و کاری با آن انجام داده است.
 • 4:57 - 4:59
  در این مورد، هنس داده ها را با هم قرار داده بود
 • 4:59 - 5:04
  او داده ها را از همه ی انواع وب سایت های سازمان ملل متحد و چیزهای دیگر پیدا کرده
 • 5:04 - 5:06
  او آن را باهم قرار داده بود
 • 5:06 - 5:09
  ترکیب می کرد آن را به چیزی جالب تر از قطعات اصلی
 • 5:09 - 5:14
  و پس آن را در این نرم افزار قرار داده بود
 • 5:14 - 5:16
  که من فکر می کنم پسرش، در اصل، کدش را نوشته بود
 • 5:16 - 5:19
  و این ارائه فوق العاده را تولید کرده است
 • 5:19 - 5:21
  و هانس به نکته ای اشاره کرد
 • 5:21 - 5:25
  گفت: نگاه کن، واقعا مهم است که داده زیادی داشته باشی
 • 5:25 - 5:28
  و من خوشحال بودم که ببینیم که در مهمانی شب گذشته
 • 5:28 - 5:32
  که او بسیار قاطع گفت، واقعا مهم است که بسیاری داده داشته باشی
 • 5:32 - 5:34
  بنابراین از خودمان می خواهم که فکر کنیم درباره ی
 • 5:34 - 5:38
  نه تنها از دو قطعه داده ها متصل شود، یا شش قطعه مانند کاری که او انجام داد
 • 5:38 - 5:43
  اما من می خواهم در مورد جهان که در آن همه داده ها بر روی وب قرار داده فکر می کنم
 • 5:43 - 5:45
  و تقریبا همه چیزی که می توانید تصور کنید بر روی وب است
 • 5:45 - 5:47
  و سپس داده های مرتبط را فراخوانی کنید
 • 5:47 - 5:49
  فن آوری، داده های مرتبط است، و بسیار ساده است
 • 5:49 - 5:53
  اگر می خواهید چیزی بر روی وب قراربدهید، سه قانون وجود دارد
 • 5:53 - 5:56
  اولین، چیزهایی است با نام HTTP -
 • 5:56 - 5:58
  آن چیزهایی است که با "HTTP:" شروع می شود --
 • 5:58 - 6:02
  ما ازآنها الان تنها برای اسناد و مدارک استفاده نمی کنیم
 • 6:02 - 6:04
  ما ازآنها برای چیزهایی استفاده می کنیم که اسناد و مدارک در موردشان است
 • 6:04 - 6:06
  ما از آنها برای افراد و مکان ها استفاده می کنیم
 • 6:06 - 6:10
  ما ار آنها برای محصولات استفاده می کنیم، برای رویدادها و حوادث
 • 6:10 - 6:14
  همه نوع چیزهای مفهومی، آنها دارای اسامی هستند که با HTTP شروع می شود
 • 6:14 - 6:19
  قانون دوم، اگر من یکی از این نام های HTTP را در نظر بگیرم وآن را جستجو کنم
 • 6:19 - 6:21
  و انجام بدهم وب و اینها را با آن و داده ها را واکشی کنم
 • 6:21 - 6:23
  با استفاده از پروتکل HTTP از وب
 • 6:23 - 6:26
  من تقریبا داده ها در یک قالب استاندارد خواهم گرفت
 • 6:26 - 6:31
  که نوعی از داده های مفید است که ممکن است کسی بخواهد بداند
 • 6:31 - 6:33
  در مورد آن چیز، درباره ی آن رویداد
 • 6:33 - 6:35
  چه کسی در این مراسم است؟ هر آنچه را که در مورد آن شخص است
 • 6:35 - 6:37
  جایی که آنها متولد شدند، چیزهایی شبیه به آن
 • 6:37 - 6:39
  بنابراین قانون دوم این است که اطلاعات مهم را بازپس بگیرم
 • 6:39 - 6:43
  قانون سوم این است که زمانی که من اطلاعات را بازپس گرفتم
 • 6:43 - 6:46
  نه تنها قد و وزن کسی است و وقتی که آنها متولد شدند
 • 6:46 - 6:48
  آن روابطی است که به وجود آمده است
 • 6:48 - 6:50
  داده ها روابط است
 • 6:50 - 6:52
  جالب توجه است، داده ها روابط است
 • 6:52 - 6:56
  این شخص در برلین متولد شد، و برلین در آلمان است
 • 6:56 - 6:59
  و هنگامی که آن روابط وجود دارند، هر زمان که بیانگر یک رابطه باشند
 • 6:59 - 7:02
  سپس چیز دیگری که آن را مرتبط می کند
 • 7:02 - 7:06
  یکی از آن اسامی داده می شود که با HTTP شروع می شود
 • 7:06 - 7:08
  بنابراین، من می توانم پیش برویم وآن چیز را جستجو کنم
 • 7:08 - 7:11
  بنابراین من جستجو می کنم یک فرد را - سپس می توانم شهری را که در آن متولد شده جستجو کنم؛ و پس از آن
 • 7:11 - 7:14
  منطقه ای که از آن است را جستجو کنم، و سپس شهری که در آن منطقه قرار دارد
 • 7:14 - 7:17
  و جمعیت آن، و غیره
 • 7:17 - 7:19
  بنابراین من می توانم این مسائل را مرور کنم
 • 7:19 - 7:21
  خُب همین است، واقعا
 • 7:21 - 7:23
  این داده های مرتبط است
 • 7:23 - 7:26
  من چند سال پیش مقاله ای نوشتم تحت عنوان: داده های مرتبط
 • 7:26 - 7:30
  و خیلی زود پس از آن، همه چیز شروع شد به اتفاق افتادن
 • 7:30 - 7:34
  ایده ی داده های مرتبط است که ما می گیریم تعداد بسیار بسیار بسیار زیادی از
 • 7:34 - 7:36
  این جعبه هایی که هنس داشت
 • 7:36 - 7:38
  و ما به تعداد بسیار بسیار و بسیارزیادی از چیزهایی که درحال جوانه زدن هستند.
 • 7:38 - 7:41
  این فقط تعداد زیادی از گیاهان نیست .
 • 7:41 - 7:43
  این فقط یک ریشه که یک گیاه را نگه می دارد نیست
 • 7:43 - 7:46
  بلکه برای هر یک از این گیاهان، هر آنچه در آن است--
 • 7:46 - 7:49
  ارائه، تجزیه و تحلیل، کسی به دنبال الگوهای موجود در داده ها
 • 7:49 - 7:52
  آنها به دنبال تمام داده ها نگاه بندازند
 • 7:52 - 7:54
  و آنها آن را متصل به هم کنند،
 • 7:54 - 7:56
  و چیزی که واقعا در مورد داده ها مهم است
 • 7:56 - 7:58
  این است که هر چه شما چیزهای بیشتری برای ارتباط با یکدیگر داشته باشید، قوی تر خواهد بود
 • 7:58 - 8:00
  بنابراین، داده های مرتبط
 • 8:00 - 8:02
  ایده از آنجا بیرون رفت
 • 8:02 - 8:06
  و خیلی زود کریس بیزر در دانشگاه فرییر در برلین
 • 8:06 - 8:08
  که یکی از اولین کسانی که چیزهای جالب را انجام می داد
 • 8:08 - 8:10
  وی متوجه شد که ویکیپدیا--
 • 8:10 - 8:13
  شما ویکیپدیا، دانشنامه آنلاین را میشناسید
 • 8:13 - 8:15
  با مقدار زیادی از اسناد جالب، که در آن است
 • 8:15 - 8:19
  خب، در آن اسناد، مربع های کوچک، جعبه های کوچک وجود دارد
 • 8:19 - 8:22
  و در بیشتر جعبه های اطلاعات، داده هایی وجود دارد
 • 8:22 - 8:26
  خُب او برنامه ای را نوشت که داده های را بگیرد ، آنها را از ویکیپدیا استخراج کرد،
 • 8:26 - 8:28
  و آن را به یک حبابی از داده های مرتبط تبدیل کرد
 • 8:28 - 8:31
  بر روی وب، که آن را dbpedia نامید
 • 8:31 - 8:35
  Dbpedia توسط حباب آبی در وسط این اسلاید نشان داده شده
 • 8:35 - 8:37
  و اگر شما واقعا بروید و به کلمه "برلین" نگاه کنید
 • 8:37 - 8:39
  حباب های دیگری از داده ها را پیدا می کنید
 • 8:39 - 8:42
  که همچنین چیزهایی در مورد برلین دارند، و آنها در ارتباط با یکدیگرهستند
 • 8:42 - 8:45
  بنابراین اگر داده ها را از dbpedia در مورد برلین بکشید
 • 8:45 - 8:47
  شما در نهایت همه ی چیزهای دیگر را همراه آن می کشید
 • 8:47 - 8:50
  و نکته هیجان انگیز این است که آن شروع به رشد می کند
 • 8:50 - 8:52
  این تنها یک حرکت مردمیست ، دوباره ، بسیار خوب؟
 • 8:52 - 8:55
  بیایید در مورد داده ها کمی فکر می کنم
 • 8:55 - 8:58
  داده ها می آید در واقع از اشکال بسیار بسیار مختلفی می آیند
 • 8:58 - 9:01
  به تنوع وب فکر کنید. این چیز واقعا مهمی است
 • 9:01 - 9:04
  که وب به شما اجازه می دهد تا همه انواع داده ها را در آن قرار دهید
 • 9:04 - 9:06
  پس آن با داده ها است. من می توانستم در مورد همه انواع داده ها صحبت کنم
 • 9:07 - 9:11
  ما می تواند در مورد داده های دولت صحبت می کنید، داده های سازمانی است که واقعا مهم است
 • 9:11 - 9:14
  داده های علمی، داده ها وجود دارد شخصی وجود دارد
 • 9:14 - 9:16
  اطلاعات آب و هوا وجود دارد، اطلاعات در مورد رویدادها وجود دارد
 • 9:16 - 9:20
  داده هایی در مورد سخنرانی ها وجود دارد، در مورد اخبار و همه نوع ازاین موارد
 • 9:20 - 9:23
  من فقط به ذکر تعداد کمی از آنها بسنده می کنم
 • 9:23 - 9:25
  به طوری که شما می توانید ایده در تنوع آن را دریابید
 • 9:25 - 9:29
  بنابراین، شما می بینید که چقدر پتانسیل باز وجود دارد
 • 9:29 - 9:31
  بیایید از داده های دولت شروع کنیم
 • 9:31 - 9:33
  باراک اوباما در یک سخنرانی گفت
 • 9:33 - 9:38
  که او - اطلاعات دولت آمریکا بر روی اینترنت در دسترس خواهد بود
 • 9:38 - 9:40
  در فرمت های قابل دسترس
 • 9:40 - 9:42
  و من امیدوارم که آنها آن را به صورت داده های مرتبط قرار دهند
 • 9:42 - 9:44
  این مهم است. چرا مهم است؟
 • 9:44 - 9:47
  نه فقط برای شفافیت، البته شفافیت در دولت مهم است
 • 9:47 - 9:50
  اما داده ها - این داده هایی از همه ادارات دولتی است
 • 9:50 - 9:55
  فکر کنید در مورد اینکه چقدراز این داده ها در مورد چگونگی زندگی در آمریکا است
 • 9:55 - 9:57
  این واقعی مفید است. این ارزشمند است
 • 9:57 - 9:59
  من می توانم ازآنها در شرکتم استفاده کنم
 • 9:59 - 10:01
  من می توانم آن را به عنوان یک بچه برای انجام مشق شب استفاده کنم
 • 10:01 - 10:04
  بنابراین ما در مورد ساختن موقعیت، ساختن جهان برای بهتر اداره شدن صحبت می کنیم
 • 10:04 - 10:06
  با قابل دسترس گذاشتن این داده ها
 • 10:06 - 10:10
  در واقع اگر شما مسئول باشید- اگر شما در مورد برخی از داده ها بدانید
 • 10:10 - 10:12
  در بخش دولتی، اغلب شما می فهمید که
 • 10:12 - 10:15
  این افراد، تمایل دارند که آنها را با وسوسه بسیاری نگه دارند
 • 10:15 - 10:18
  هنس آن را بغل کردن پایگاه داده می نامد
 • 10:18 - 10:20
  شما پایگاه داده خود را در آغوش می گیرید، نمی خواهم که بگذارید که آن برود
 • 10:20 - 10:22
  تا زمانی که شما یک وب سایت زیبا برای آن می سازید
 • 10:22 - 10:24
  خب، من می خواهم پیشنهاد بدهم که به جای
 • 10:24 - 10:26
  بله، ساختن یک وب سایت زیبا
 • 10:26 - 10:28
  من که هستم که بگویم یک وب سایت زیبا را نسازید؟
 • 10:28 - 10:31
  یک وب سایت زیبا بسازید، اما در ابتدا
 • 10:31 - 10:34
  اطلاعات خالص را به ما بدهید
 • 10:34 - 10:36
  ما داده ها را می خواهیم
 • 10:36 - 10:38
  ما داده های مخلوط نشده را می خواهیم
 • 10:38 - 10:41
  خوب، ما هم اکنون برای داده های خام درخواست می کنیم
 • 10:41 - 10:43
  و من قصد دارم از شما بخواهم که به آن عمل کنید، خوب؟
 • 10:43 - 10:44
  آیا می شود بگویید "خام"؟
 • 10:44 - 10:45
  حضار: خام
 • 10:45 - 10:46
  تیم برنرز لی: می شود بگویید "داده"؟
 • 10:46 - 10:47
  حضار: داده
 • 10:47 - 10:48
  می شود بگویید "الان"؟
 • 10:48 - 10:49
  حضار: الان
 • 10:49 - 10:51
  بسیار خوب، داده های خام الان
 • 10:51 - 10:53
  حضار:داده های خام الان
 • 10:53 - 10:57
  تمرین کنید. این مهم است زیرا شما هیچ ایده ندارید از تعدادی عذر و بهانه
 • 10:57 - 10:59
  افراد می آیند تا خود را بر روی داده های خود را آویزان کنند
 • 10:59 - 11:03
  و آن را به شما نمی دهد، حتی اگر شما پول آن را به عنوان مالیات دهنده پرداخت کرده باشید
 • 11:03 - 11:05
  و این فقط در امریکا نیست. در سراسر جهان است
 • 11:05 - 11:08
  و این نه فقط در مورد دولت ها است، بلکه- در مورد شرکتها نیز است
 • 11:08 - 11:11
  خوب من فقط به ذکر چند ایده ی دیگر بر روی داده می پردازم
 • 11:11 - 11:16
  در اینجا ما در TED، و تمام وقتهای دیگر از چالش های بزرگی که جامعه بشری در حال حاضروجود دارد بسیار آگاه هستیم--
 • 11:16 - 11:21
  در اینجا ما در TED، و تمام وقتهای دیگر از چالش های بزرگی که جامعه بشری در حال حاضروجود دارد بسیار آگاه هستیم--
 • 11:21 - 11:24
  درمان سرطان، درک کارکرد مغز در بیماری آلزایمر
 • 11:24 - 11:27
  درک اقتصاد که آن را کمی با ثبات تر کنیم
 • 11:27 - 11:29
  درک جهان که چگونه کار می کند.
 • 11:29 - 11:31
  افرادی که در حال حل کردن آنها هستند - دانشمندان -
 • 11:31 - 11:33
  آنها نیمه شکل ایده ها را در ذهن خود دارند،
 • 11:33 - 11:36
  آنها سعی می کنند که ارتباط برقرار کنند با بقیه در سراسر وب
 • 11:36 - 11:39
  اما بسیاری از حالتهای دانش بشری در حال حاضر
 • 11:39 - 11:42
  بر روی پایگاه های داده است، اغلب در رایانه ها هست،
 • 11:42 - 11:45
  و در واقع، در حال حاضر به اشتراک گزارده نشده اند.
 • 11:45 - 11:48
  در حقیقت ، من فقط می خواهم به این نکته اشاره کنم--
 • 11:48 - 11:50
  اگر شما به دنبال درک آلزایمرهستید، برای مثال
 • 11:50 - 11:53
  کشف مواد مخدر - مقدار زیادی از داده های مرتبط وجود دارد که مد حال ارسال شدن هستند.
 • 11:53 - 11:55
  زیرا دانشمندان در این زمینه متوجه شدند
 • 11:55 - 11:58
  این یک راه بسیار خوبی است که از این سیلوها- انباره های اطلاعاتی بیرون بیاید
 • 11:58 - 12:02
  چرا که آنها اطلاعات ژنتیک خود را در یک پایگاه داده
 • 12:02 - 12:05
  در یک ساختمان، و داده های پروتئین خود را در دیگری داشتند
 • 12:05 - 12:08
  در حال حاضر، آنها به این داده ها چسبیده اند-- داده های مرتبط--
 • 12:08 - 12:11
  و اکنون آنها می توانند از سوالی را بپرسند، که شما احتمالا آن را نمی پرسیدید
 • 12:11 - 12:13
  من نمی پرسیدم - آنها می پرسیدند
 • 12:13 - 12:15
  چه پروتئین های درگیر انتقال سیگنال هستند
 • 12:15 - 12:17
  و همچنین به نورون های هرمی ارتباط دارند؟
 • 12:17 - 12:20
  خوب، آن جمله را عینا برداشته و درجستجوی گوگل قرار می دهید
 • 12:20 - 12:23
  البته، هیچ صفحه بر روی وب نیست که به این سؤال پاسخ داده باشد
 • 12:23 - 12:25
  چرا که هیچ کسی این سوال را قبلا نپرسیده است
 • 12:25 - 12:27
  شما 223.000 مورد جستجو می گیرید
 • 12:27 - 12:29
  ولی نتیجتا از هیچ کدام نمی توانیداستفاده کنید
 • 12:29 - 12:32
  ازداده های مرتبط بپرسید - که اکنون ماآنها را با جم جمع کردیم--
 • 12:32 - 12:36
  32 نتیجه ی جستجو، که هر یک از آنها یک پروتئین است که آن خواص را دارا است
 • 12:36 - 12:38
  و شما می توانید به آن نگاه کنید، نتیجه بخش است
 • 12:38 - 12:41
  به عنوان یک دانشمند قدرت داشتن برای پرسیدن این پرسشها در واقع یک تغییر اساسی و کیفی است،پرسش هایی که در واقع پلی میان رشته های مختلف هستند.
 • 12:41 - 12:43
  به عنوان یک دانشمند قدرت داشتن برای پرسیدن این پرسشها در واقع یک تغییر اساسی و کیفی است،پرسش هایی که در واقع پلی میان رشته های مختلف هستند.
 • 12:43 - 12:46
  به عنوان یک دانشمند قدرت داشتن برای پرسیدن این پرسشها در واقع یک تغییر اساسی و کیفی است،پرسش هایی که در واقع پلی میان رشته های مختلف هستند.
 • 12:46 - 12:48
  بسیار بسیار مهم است
 • 12:48 - 12:50
  دانشمندان در حال حاضر کاملا به مانع خورده اند
 • 12:50 - 12:55
  قدرت داده هایی که دیگر دانشمندان جمع آوری کرده اند، قفل شده است
 • 12:55 - 12:58
  و ما باید قفل ها را باز کنیم تا بتوانیم با این مشکلات بزرگ مقابله کنیم
 • 12:58 - 13:02
  حالا اگر من مثل این مورد ادامه دهم، شما فکر می کنید که اگر تمام داده ها از مؤسسات بزرگ بیرون بیاید شما کاری با آن نمیتوانید بکنید.
 • 13:02 - 13:05
  حالا اگر من مثل این مورد ادامه دهم، شما فکر می کنید که اگر تمام داده ها از مؤسسات بزرگ بیرون بیاید شما کاری با آن نمیتوانید بکنید.
 • 13:05 - 13:07
  اما، این درست نیست
 • 13:07 - 13:09
  در حقیقت ، داده ها در مورد زندگی ما است
 • 13:09 - 13:12
  شما فقط - شما به سایت های شبکه های اجتماعی خود وارد شوید
 • 13:12 - 13:14
  یکی ازآن سایتهایی مورد علاقه خود، شما می گویید: این دوست من است
 • 13:14 - 13:17
  بینگ! ارتباط. داده
 • 13:17 - 13:20
  شما می گویید: این عکس، در مورد -- این شخص است
 • 13:20 - 13:23
  بینگ! داده ها است. داده ها، داده ها، داده ها
 • 13:23 - 13:25
  هر بار شما چیزهایی را در سایت های شبکه های اجتماعی انجام می دهید
 • 13:25 - 13:29
  سایت های شبکه اجتماعی در حال گرفتن داده ها و استفاده از آن هستند
 • 13:29 - 13:33
  و با استفاده از آن زندگی مردم دیگر را بر روی سایت جالب تر می کنند
 • 13:33 - 13:35
  اما، هنگامی که شما به سایت داده های مرتبط می روید
 • 13:35 - 13:38
  و اجازه دهید که این یکی در مورد سفرباشد مثلا
 • 13:38 - 13:41
  و به شما می گویید: من می خواهم این عکس را به همه افراد در آن گروه ارسال کنم
 • 13:41 - 13:43
  شما نمی توانید از دیوارها عبور کنید
 • 13:43 - 13:45
  مجله اکونومیست یک مقاله در مورد آن نوشت، و تعداد زیادی از مردم در مورد آن وب بلاگ نویسی کردند
 • 13:45 - 13:46
  سرخوردگی فوق العاده ای
 • 13:46 - 13:48
  راه شکسته شدن سیلوها - انبارهای اطلاعاتی این است که آنها را بین عملیاتی
 • 13:48 - 13:50
  بین سایت های شبکه های اجتماعی نماییم (که بتوانند با هم ارتباط داشته باشند)
 • 13:50 - 13:52
  برای انجام این کارما نیازمندیم با داده های مرتبط کار کنیم
 • 13:52 - 13:55
  یکی از آخرین نوع داده ها که در مورد آن صحبت خواهم کرد، شاید هیجان انگیز ترین است
 • 13:55 - 13:58
  قبل از اینکه من اینجا بیام، به نقشه مجانی جهانی OpenStreetMap نگاه کردم
 • 13:58 - 14:00
  OpenStreetMap یک نقشه است، اما یک ویکی نیز است
 • 14:00 - 14:03
  آن را بزرگ نمایی کردم و چیزی که شبیه مربع است آمفی تئاتر است - جایی که ما الان در آن هستیم
 • 14:03 - 14:05
  تئاتر تراس. نامی روی آن نبود.
 • 14:05 - 14:07
  بنابراین من می توانستم به حالت ویرایش برم و تئاتر را انتخاب کنم
 • 14:07 - 14:12
  من می توانستم در پایین نام را اضافه کنم، و آن را ذخیره کنم
 • 14:12 - 14:15
  و حالا اگر شما برگردید به OpenStreetMap.org
 • 14:15 - 14:18
  و این مکان را پیدا کنید، تئاتر تراس را پیدا می کنید که نامی گرفته است
 • 14:18 - 14:20
  آن کار را من انجام دادم
 • 14:20 - 14:22
  من این کار را در روی نقشه انجام دادم. همین الان این کار را انجام دادم
 • 14:22 - 14:24
  من آن را آنجا قرار دادم، شما می دانید چه؟
 • 14:24 - 14:27
  اگر من - آن نقشه خیابان در مورد همه افرادی است که مقدار جزئی انجام می دهند
 • 14:27 - 14:30
  و آن یک منبع فوق العاده را ایجاد می کند
 • 14:30 - 14:33
  زیرا بقیه سهم خودشان را انجام می دهند
 • 14:33 - 14:36
  و این همان چیزی است که داده های مرتبط در رابطه با آن است
 • 14:36 - 14:39
  این در مورد افرادی است که سهم اندک خود را انجام می دهند
 • 14:39 - 14:42
  برای تولید بسیار اندک، و همه ی آن به هم متصل هستند
 • 14:42 - 14:45
  این چگونگی کار داده های مرتبط است
 • 14:45 - 14:49
  شما سهم اندک خود را انجام بدهید. هر کسی دیگری سهم اندک خود را انجام می دهد
 • 14:49 - 14:53
  شما ممکن است مقدار زیادی از داده ها را نداشته باشید که باید خودتان آنجا قرار دهید
 • 14:53 - 14:56
  اما شما می دانید که آن را درخواست کنید.
 • 14:56 - 14:58
  و ما آن را تمرین کرده ایم.
 • 14:58 - 15:02
  بنابراین، داده های مرتبط - بسیار بزرگ و کلان است
 • 15:02 - 15:05
  من فقط تعداد بسیار کمی از چیزها را گفتم
 • 15:05 - 15:07
  داده ها در هر جنبه ای از زندگی ما وجود دارند،
 • 15:07 - 15:10
  هر جنبه ای از کار و لذت و تفریح،
 • 15:10 - 15:13
  و این نه فقط در مورد تعدادی از مکان هایی است که داده ها می آید
 • 15:13 - 15:16
  این درباره اتصال آنها به همدیگر است
 • 15:16 - 15:19
  و هنگامی که شما داده ها را به یکدیگر ارتباط می دهید، به شما قدرت می دهد
 • 15:19 - 15:22
  در راهی که اتفاق نمی افتاد فقط با وب، با اسناد و مدارک
 • 15:22 - 15:26
  شما واقعا قدرت عظیمی از آن دریافت می کنید
 • 15:26 - 15:29
  خُب، ما الان دراین مرحله هستیم
 • 15:29 - 15:33
  جایی که ما باید این کار را انجام دهیم - افرادی که فکر می کنند این یک ایده بزرگ است.
 • 15:33 - 15:36
  و همه مردم - و من فکر می کنم بسیاری از افراد در TED هستند که کارهایی را انجام می دهند به دلیل -
 • 15:36 - 15:38
  حتی اگر بازگشت فوری در سرمایه گذاری وجود نداشته باشد
 • 15:38 - 15:41
  چونکه در واقع تنها زمانی نتیجه بخش می شود که بقیه آن را انجام دهند -
 • 15:41 - 15:45
  آنها آن را انجام خواهند داد چون آنها افرادی هستند که فقط کارهایی خوبی را انجام می دهند که دیگران آن را قبلا انجام داده اند.
 • 15:45 - 15:48
  آنها آن را انجام خواهند داد چون آنها افرادی هستند که فقط کارهایی خوبی را انجام می دهند که دیگران آن را قبلا انجام داده اند.
 • 15:48 - 15:50
  خوب، این داده های مرتبط نامیده می شود.
 • 15:50 - 15:52
  من از شما می خواهم که آن را بسازید
 • 15:52 - 15:54
  من از شما می خواهم که آن را بخواهید.
 • 15:54 - 15:56
  و من فکر می کنم این ایده ای است که ارزش گسترش آن را دارد.
 • 15:56 - 15:57
  ممنون
 • 15:57 - 16:00
  (تشویق حضار)
タイトル:
تیم برنرز- لی درباره ی وب آینده
話者:
Tim Berners-Lee
概説:

20 سال قبل، تیم برنرز- لی وب جهانی را اختراع کرد. او برای پروژه ی آینده اش، وبی را برای داده های باز و مرتبط می سازد که می تواند همان کاری را برای اعداد انجام دهد که وب کنونی برای کلمات، تصاویر، ویدیو انجام می دهد: بازگشایی داده های ما و دوباره تنظیم کردن روشی که ما از آنها با هم استفاده می کنیم.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
プロジェクト:
TEDTalks
Duration:
16:32
Mahdieh Taher added a translation

Persian subtitles

改訂