Return to Video

12-27 Create an Object

 • 0:01 - 0:03
  Son videoda, kısaca bir inşa edicinin sınıf içinde
 • 0:03 - 0:08
  Kısaca tanımlandığını ve nesne örnekleri oluşturmak için kullanıldığını söylemiştim.
 • 0:08 - 0:11
  Bu örneği oluşturmak için TextView inşa ediciyi çağırıyoruz
 • 0:11 - 0:14
  Ve bir diğer örnek oluşturmak için çağırıyoruz, ve devamını.
 • 0:14 - 0:17
  Bir inşa ediciyi nasıl çağıracağımızı görmek için koda bakalım.
 • 0:18 - 0:22
  Miktar isimli yeni bir tamsayı değişkenini nasıl oluşturduğumuzu ve
 • 0:22 - 0:25
  Başlangıç olarak iki değer alacak şekilde ayarladığımızı hatırladınız mı?
 • 0:25 - 0:26
  Yeni bir nesne oluşturmak ve
 • 0:26 - 0:29
  Onu bir değişkenin içine depolamak benzer bir formatı takip eder.
 • 0:30 - 0:32
  Şunun gibi görünecek.
 • 0:32 - 0:36
  Tamsayı veri türü yerine, nesne veri türümüz var.
 • 0:36 - 0:39
  Nesne veri türü sınıf ismine ne dersek o.
 • 0:39 - 0:42
  Bu örnekte, TextView.
 • 0:42 - 0:46
  Çeşitli isimler için konvansiyonları takip ettiği sürece her şey olabilir.
 • 0:46 - 0:48
  Onu şimdi sadece priceTextView olarak çağıracağız.
 • 0:48 - 0:50
  Sonra onu yeni nesneyle eşitleyeceğiz.
 • 0:50 - 0:52
  Ama bunu hemen daha ileriye sağ el kısmına doğru ayırabiliriz.
 • 0:53 - 0:58
  Sağ el kısmı nesne veri türü tarafından takip edilen formatı,
 • 0:58 - 1:00
  Yani bu örnekteki TextView'i izler.
 • 1:00 - 1:04
  Bu bir TextView sınıfında tanımlanan inşa ediciyi çağırmaktır
 • 1:04 - 1:08
  Böylece inşa edici girdi argümanları ile parantezlerimiz olur.
 • 1:08 - 1:11
  Eğer inşa edici bir bağlam nesnesi isterse,
 • 1:11 - 1:13
  O zaman bağlamı burada geçirmeliyiz.
 • 1:13 - 1:18
  Unutmayın, bağlam nesnesi sizin uygulama kaynaklarınıza erişmenize ve
 • 1:18 - 1:20
  Uygulama çevresiyle ilgili diğer şeyleri görmenize yardımcı olur.
 • 1:21 - 1:24
  Yani bunların tümü inşa ediciyi çağırarak yeni
 • 1:24 - 1:26
  Bir TextView nesnesi oluşturur ve
 • 1:26 - 1:31
  Sonra bu yeni nesneyi priceTextView isimli bir değişkenin içinde depolar.
 • 1:31 - 1:35
  Ve bu değişken sadece tek bir TextView nesnesi tutabilir.
 • 1:35 - 1:36
  Bu da veri türüyle tanımlanır.
 • 1:37 - 1:40
  Bir ImageView nesnesi oluşturup onu bi,r değişkenin
 • 1:40 - 1:42
  İçinde depolamanın diğer bir örneği de budur.
 • 1:42 - 1:46
  Veri türü ImageView, değişken ismi cofeeImageView.
 • 1:46 - 1:50
  Ve sonra yeni ImageView tarafından takip edilen görevlendirme operatörümüz var.
 • 1:50 - 1:54
  Bu buradaki nesne veri türüyle aynı şekilde telaffuz edilir.
 • 1:54 - 1:57
  İnşa ediciyi çağırdığımızdan ve girdileri geçmemiz gerektiğinden
 • 1:57 - 2:01
  Parantezlerimiz var ve girdileri buraya yazıyoruz.
 • 2:01 - 2:03
  Bu da üçüncü örnek, bir düğme nesnesi yaratıp
 • 2:03 - 2:06
  Değişken içine depolama.
 • 2:06 - 2:08
  Veri türü düğme, değişken ismi siparişiGönderDüğmesi
 • 2:08 - 2:12
  Ve sonra diyoruz ki, yapıcıyı çağıracak yeni Düğme
 • 2:13 - 2:16
  Kendi nesne veeri türünüzü vile tanımlayabilirsiniz.
 • 2:16 - 2:20
  Diyelim ki, öğrenğin, KediGörüşü için bir sınıf tanımlaması yarattım.
 • 2:20 - 2:23
  Daha sonra bu satırı yeni bir KediGörüşü yaratmak için kullanabilirdim.
 • 2:23 - 2:25
  Bu durumda, yapıcı kedinin ismi için bir giriş dizisi
 • 2:25 - 2:29
  Talep eder işte bu yüzden parantez içine Kaplan koydum ve
 • 2:29 - 2:32
  Bunu KediGörüşü Yapıcıya geçirdim.
 • 2:32 - 2:36
  Yapıcıya girdi olarak neleri geçireceğinizi belirlemek için siz
 • 2:36 - 2:41
  Ya sınıfJavadöküman dosyasına ya da sınıf kaynak dosyasına bakmalısınız.
 • 2:41 - 2:46
  Tüm bu durumlarda yeni nesne yaratmak için yeni kelimesini kullanın.
 • 2:46 - 2:48
  Eğer Java anahtar sözcükler listesine geri gidersek,
 • 2:48 - 2:51
  İşte o zaman yeni kelimesini bu listede görürüz.
 • 2:52 - 2:55
  Bazen belgelere bakarken,
 • 2:55 - 2:59
  Size fabrikametod'unu kullanarak yeni nesne yaratmanısı tavsiye edebilir.
 • 2:59 - 3:02
  Bu bir yapıcı yerinedir.
 • 3:02 - 3:03
  İşte bir örnek.
 • 3:03 - 3:04
  Yeni bir MedyaOynatıcı yaratmak için,
 • 3:04 - 3:09
  Belgeler size MedyaOynatıcı yarat metodunu tavsiye eder.
 • 3:09 - 3:13
  Ve bu bir medyaOynatıcı nesnesini bu değişken içinde depolanabilecek şekilde geri döndürür.
 • 3:13 - 3:17
  Nesneverisi türü fromatını takip eder, büyük M ile başlayan MedyaOynatıcısı
 • 3:17 - 3:23
  Nokta ve fabrika metodismi, ki bu durumda yaratma.
 • 3:23 - 3:26
  Daha sonra girdi bağımsız değişkenlerini bu meya oynatıcıyı başlangıç durumuna getirmek için geçersiniz.
 • 3:27 - 3:30
  Şimdi nasıl Tost yaratacağınızı gösteren bir örnek.
 • 3:31 - 3:34
  Tost, uygulamanızda geçici olarak beliren bir açılır pencere mesajıdır ve
 • 3:34 - 3:34
  Aniden yok olur.
 • 3:35 - 3:39
  Bu yüzden kod Tost ile başlar yani büyük T ile çünkü
 • 3:39 - 3:40
  Bu bir nesne veri türüdür.
 • 3:40 - 3:44
  Daha sonra bir noktamız var ve sonra Metinyarat ki bu fabrika metod adı.
 • 3:44 - 3:49
  Ve daha sonra bu Tostu yaratmak için bağımsızdeğişkengirdilerini geçiyoruz.
 • 3:49 - 3:52
  Fabrika metod isminin ve girdi bağımsız değişkenlerinin ne olduklarını öğrenmek için
 • 3:52 - 3:55
  Tost Sınıf belgelerini kontrol etmelisin.
 • 3:55 - 3:58
  Genel olarak bilmek için ya yapıcı kullanarak ya da fabrika metodu kullanarak
 • 3:58 - 4:02
  Bir nesne yaratmalısın, bu nesneyi nasıl yaratacağınızı öğrenmek için
 • 4:02 - 4:04
  Google arama motorunu kullanabilirsiniz.
 • 4:04 - 4:07
  Yeni nesne yaratmanın en yaygın yolu yapıcı kullanmaktır.
 • 4:07 - 4:10
  Fabrika metodunu kullanma ihtiyacı hissetmeniz daha az yaygın fakat
 • 4:10 - 4:13
  Hangisini kullanacağınızdan emin olmak için bu nesnenin nasıl yaratılacağını
 • 4:13 - 4:14
  Google'da arayabilirsiniz.
 • 4:15 - 4:18
  İşte nesne yaratma pratiği yapmanız için bir şans.
 • 4:18 - 4:20
  Bu kodun her satırında bir hata var.
 • 4:21 - 4:22
  Hatanın ne olduğunu bulun ve
 • 4:22 - 4:25
  Aşağıdaki kutulara doğru kodu yazın.
タイトル:
12-27 Create an Object
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
04:27

Turkish subtitles

改訂 Compare revisions