Return to Video

Het schokkende gevaar van bergtopverwijdering -- en waarom het moet eindigen

 • 0:01 - 0:04
  Laten we zeggen dat je
  een experiment wilde uitvoeren.
 • 0:05 - 0:06
  In dit experiment
 • 0:06 - 0:10
  zou je willekeurig mensen aanduiden
  om te leven in explosiegebieden
 • 0:10 - 0:15
  of in controlelocaties waar er
  geen explosieven afgaan boven hun hoofden.
 • 0:16 - 0:18
  Ze zouden daar jaren blijven leven,
 • 0:18 - 0:20
  wind- en stroomafwaarts
 • 0:20 - 0:24
  van plaatsen waar bijna dagelijks
  tonnen explosieven worden gebruikt.
 • 0:24 - 0:27
  En miljoenen liters water verontreinigd.
 • 0:27 - 0:31
  Met willekeurige toewijzing
  zou je zorgvuldig kunnen bestuderen
 • 0:31 - 0:35
  wat de lange-termijn-effecten zijn
  op de gezondheid van deze gemeenschappen
 • 0:35 - 0:38
  zonder een hoop vervelende verstorende
  variabelen en covariabelen.
 • 0:39 - 0:42
  Willekeurige toewijzing doet wonderen.
 • 0:43 - 0:47
  Dat zou een grondig, gedegen
  wetenschappelijk onderzoek zijn
 • 0:47 - 0:49
  naar de effecten van deze milieu-risico's.
 • 0:50 - 0:52
  Natuurlijk zou een dergelijk
  onderzoek nooit kunnen.
 • 0:53 - 0:55
  De meeste wetenschappers
  zouden het niet aandurven.
 • 0:56 - 0:58
  De ethische toetsingscommissie
  zou het nooit goedkeuren.
 • 0:59 - 1:01
  Mensen op deze manier
  als proefkonijnen gebruiken
 • 1:01 - 1:03
  zou onethisch en immoreel zijn.
 • 1:04 - 1:07
  Toch is juist dat nu aan de gang.
 • 1:09 - 1:11
  Dit roept een aantal vragen op.
 • 1:11 - 1:12
  Wat is de ethische plicht
 • 1:12 - 1:16
  van wetenschappers die geloven
  dat mensen gevaar lopen?
 • 1:17 - 1:21
  Hoeveel bewijs is voldoende
  om onze conclusies te vertrouwen?
 • 1:21 - 1:24
  Waar ligt de grens
  tussen wetenschappelijke zekerheid
 • 1:24 - 1:26
  en de noodzaak om op te treden?
 • 1:27 - 1:30
  Het ongeplande experiment
  dat op dit ogenblik gaande is,
 • 1:30 - 1:31
  heet bergtop-verwijdering.
 • 1:32 - 1:34
  De afkorting ervoor is MTR.
 • 1:34 - 1:36
  Het is een vorm van oppervlaktemijnbouw
 • 1:36 - 1:39
  die plaatsvindt in de Appalachen,
  hier in de Verenigde Staten.
 • 1:40 - 1:45
  MTR gebeurt in vier staten: Virginia,
  West Virginia, Kentucky en Tennessee.
 • 1:46 - 1:50
  Bijna 5.000 vierkante kilometer
  zijn op deze manier ontgonnen.
 • 1:50 - 1:53
  Dit is een gebied ter grootte van Delaware
 • 1:53 - 1:55
  maar het is verspreid over een voetafdruk
 • 1:55 - 1:58
  zo groot als Vermont
  en New Hampshire samen.
 • 1:59 - 2:03
  Het proces omvat kaalslag
  van oud Appalachiaans bos,
 • 2:03 - 2:07
  een van de meest biodiverse
  leefgebieden op de planeet.
 • 2:07 - 2:11
  De bomen worden meestal verbrand
  of in aangrenzende valleien gedumpt.
 • 2:11 - 2:15
  Om de begraven steenkoollagen te bereiken
 • 2:15 - 2:17
  worden explosieven gebruikt
 • 2:17 - 2:20
  voor het verwijderen
  van wel 250 meter bergtop.
 • 2:21 - 2:24
  Meer dan 1.300 ton explosieven
 • 2:24 - 2:27
  worden gebruikt voor de mijnbouw
  in West Virginia alleen.
 • 2:27 - 2:29
  Elke dag.
 • 2:30 - 2:33
  Rots en puin worden
  over de valleiwanden uitgestort
 • 2:33 - 2:35
  waar ze brongebieden permanent begraven.
 • 2:35 - 2:40
  Tot nu toe werden meer
  dan 500 bergen vernietigd.
 • 2:41 - 2:45
  Ongeveer 3.000 km rivieren
  zijn definitief opgevuld.
 • 2:45 - 2:48
  Het water aan de basis van die storten
  is sterk verontreinigd
 • 2:48 - 2:51
  en blijft dat voor decennia.
 • 2:51 - 2:54
  De steenkool moet dan chemisch behandeld,
  gemalen en gewassen worden
 • 2:54 - 2:58
  voordat hij naar energiecentrales
  kan worden getransporteerd en verbrand.
 • 2:58 - 3:00
  Deze reiniging gebeurt op het terrein.
 • 3:01 - 3:04
  De werkwijze produceert
  nog meer luchtvervuiling
 • 3:04 - 3:08
  en miljarden liters water
  worden verontreinigd met metalen,
 • 3:08 - 3:11
  sulfaten, reinigingsmiddelen
  en andere onzuiverheden.
 • 3:12 - 3:18
  Dit alles om 3% van de Amerikaanse vraag
  naar elektriciteit te produceren --
 • 3:18 - 3:21
  slechts 3% van onze vraag
  naar elektriciteit.
 • 3:23 - 3:26
  Je kunt zelf wel bedenken
  dat dit allerlei vragen zal oproepen.
 • 3:26 - 3:29
  Wat zijn de gezondheidsgevolgen
  van die bergtop-verwijdering?
 • 3:29 - 3:34
  Meer dan een miljoen mensen wonen
  in de provincies waar MTR plaatsvindt
 • 3:34 - 3:37
  en miljoenen meer wind- en stroomafwaarts.
 • 3:38 - 3:41
  Hoe reageerden industrie en overheid
 • 3:41 - 3:43
  toen deze problemen gedocumenteerd werden?
 • 3:43 - 3:46
  En nogmaals, wat is
  de ethische plicht van de wetenschap
 • 3:46 - 3:50
  wanneer ze wordt geconfronteerd
  met deze verontrustende situatie?
 • 3:51 - 3:54
  Ik begon deze kwestie
  te onderzoeken in 2006.
 • 3:54 - 3:56
  Ik had net een baan
  bij West Virginia University.
 • 3:56 - 4:00
  Tevoren had ik geen onderzoek
  over steenkool gedaan.
 • 4:01 - 4:03
  Maar ik begon verhalen te horen
 • 4:03 - 4:05
  van mensen uit die mijnbouwgemeenschappen.
 • 4:06 - 4:09
  Ze zeiden dat het water
  dat ze dronken niet schoon was,
 • 4:09 - 4:12
  dat de lucht die
  ze inademden, vervuild was.
 • 4:12 - 4:14
  Ze vertelden over hun eigen ziektes
 • 4:14 - 4:16
  of ziektes in hun gezin.
 • 4:16 - 4:20
  Ze waren bezorgd over hoe vaak
  kanker voorkwam in hun buurt.
 • 4:20 - 4:22
  Ik ontmoette veel mensen
 • 4:22 - 4:24
  in het zuiden van
  West Virginia en Oost-Kentucky
 • 4:24 - 4:26
  om naar hun verhalen
  en zorgen te luisteren.
 • 4:27 - 4:29
  Ik doorzocht
  de wetenschappelijke literatuur
 • 4:29 - 4:32
  en ontdekte tot mijn verbazing
  dat er niets was gepubliceerd
 • 4:32 - 4:36
  over de effecten op de volksgezondheid
  van de mijnbouw in de Verenigde Staten.
 • 4:36 - 4:37
  Ik zeg het nog eens --
 • 4:37 - 4:40
  niets was gepubliceerd
  over de gezondheidseffecten
 • 4:40 - 4:41
  van de mijnbouw in de VS.
 • 4:42 - 4:43
  Dus dacht ik:
 • 4:43 - 4:45
  "Ik kan een nieuwe bijdrage leveren,
 • 4:45 - 4:47
  ongeacht wat ik vind,
 • 4:48 - 4:51
  om ofwel deze zorgen te bevestigen
  of ze te verlichten."
 • 4:52 - 4:54
  Ik had er geen persoonlijke
  of organisatorische agenda.
 • 4:56 - 4:58
  Veel van mijn collega's
  waren aanvankelijk sceptisch
 • 4:58 - 5:01
  dat er een verband zou zijn
  tussen volksgezondheid en mijnbouw.
 • 5:01 - 5:05
  Zij voorspelden dat die problemen
  verklaard konden worden door de armoede
 • 5:05 - 5:08
  of door levensstijl,
  zoals roken en zwaarlijvigheid.
 • 5:09 - 5:12
  Toen ik begon, dacht ik dat
  ze misschien wel gelijk konden hebben.
 • 5:13 - 5:16
  We analyseerden bestaande databases
 • 5:16 - 5:19
  om de gezondheid van de bevolking
  te koppelen aan mijnbouwactiviteit
 • 5:20 - 5:21
  en om statistisch te controleren
 • 5:21 - 5:25
  op leeftijd, geslacht, ras,
  roken, overgewicht, armoede,
 • 5:25 - 5:29
  onderwijs, ziektekostenverzekering
  en andere parameters.
 • 5:30 - 5:33
  We vonden aanwijzingen die de bezorgdheid
  van de bewoners bevestigden,
 • 5:33 - 5:36
  en we begonnen
  onze bevindingen te publiceren.
 • 5:37 - 5:38
  Korte samengevat,
 • 5:38 - 5:42
  we vonden dat mensen, die wonen
  waar bergtop-verwijdering plaatsvindt,
 • 5:42 - 5:46
  beduidend veel meer hart- en vaatziekten,
 • 5:46 - 5:50
  nierziekten en chronische longziekten,
  zoals COPD, hebben.
 • 5:50 - 5:53
  Sterftecijfers aan kanker
  waren significant verhoogd,
 • 5:53 - 5:55
  vooral voor longkanker.
 • 5:55 - 5:58
  We zagen bewijs voor
  hogere aantallen aangeboren afwijkingen
 • 5:58 - 6:00
  en voor baby’s
  met een laag geboortegewicht.
 • 6:01 - 6:06
  Het verschil in de totale sterfte
  komt neer op ongeveer 1.200 extra doden
 • 6:06 - 6:10
  per jaar in MTR-gebieden,
  na controle voor andere risico's.
 • 6:10 - 6:13
  Twaalf honderd extra doden per jaar.
 • 6:13 - 6:15
  Niet alleen zijn de sterftecijfers hoger,
 • 6:15 - 6:19
  maar als de mijnbouw toeneemt,
  stijgen ze evenredig.
 • 6:20 - 6:23
  Dan gingen we in de gemeenschap
  deur tot deur enquêteren.
 • 6:23 - 6:27
  We ondervroegen mensen die
  op een paar mijl van MTR leven,
 • 6:27 - 6:30
  vergeleken met landelijke
  gemeenschappen zonder mijnbouw.
 • 6:30 - 6:34
  Resultaten toonden hogere niveaus
  van persoonlijke en familiale ziekte aan,
 • 6:34 - 6:37
  de zelf-gerapporteerde
  gezondheidstoestand is slechter
 • 6:37 - 6:40
  en we vonden vaker ziektesymptomen
  over een breed spectrum.
 • 6:41 - 6:43
  Deze studies legden alleen verbanden.
 • 6:44 - 6:48
  We weten allemaal dat correlatie
  geen causaal verband te bewijst.
 • 6:48 - 6:50
  Deze studies bevatten geen data
 • 6:50 - 6:53
  over de werkelijke milieuomstandigheden
  in de mijnbouwgemeenschappen.
 • 6:53 - 6:56
  Dus gingen we daarover
  verzamelen en rapporteren.
 • 6:57 - 7:01
  We vonden dat schendingen van normen
  voor het openbare drinkwater
 • 7:01 - 7:05
  7 keer vaker voorkwamen in MTR-gebieden
  dan in niet-mijngebieden.
 • 7:05 - 7:07
  We verzamelden luchtmonsters
 • 7:07 - 7:10
  en vonden meer fijn stof
  in de mijnbouwgemeenschappen,
 • 7:10 - 7:12
  vooral dan in het ultrafijne bereik.
 • 7:13 - 7:17
  Het stof in mijnbouwgemeenschappen
  is een complex mengsel,
 • 7:17 - 7:21
  maar het bevat veel siliciumdioxide,
  een bekend longcarcinogeen,
 • 7:21 - 7:24
  en potentieel schadelijke
  organische stoffen.
 • 7:24 - 7:26
  We gebruikten het stof
  in laboratoriumexperimenten
 • 7:26 - 7:30
  en vonden dat het cardiovasculaire
  problemen bij ratten gaf.
 • 7:30 - 7:33
  Het stof bevorderde ook
  de ontwikkeling van longkanker
 • 7:33 - 7:36
  bij menselijke longcellen in vitro.
 • 7:37 - 7:40
  Dit is slechts een korte samenvatting
  van een aantal van onze studies.
 • 7:41 - 7:45
  De kolenindustrie houdt niet
  van wat we te zeggen hebben.
 • 7:46 - 7:49
  Evenmin de regering
  in de steenkoolgebieden.
 • 7:49 - 7:52
  Net zoals de tabaksindustrie
  betaalde voor onderzoek
 • 7:52 - 7:54
  om de veiligheid
  van het roken te verdedigen,
 • 7:54 - 7:57
  probeerde de kolenindustrie
  om hetzelfde te doen
 • 7:57 - 8:00
  door mensen te betalen
  om papers te schrijven dat MTR veilig is.
 • 8:01 - 8:04
  Advocaten stuurden me intimiderende
  eisen tot inzage in informatie
 • 8:04 - 8:07
  maar werden teruggefloten door de rechter.
 • 8:08 - 8:09
  Ik werd aangevallen
 • 8:09 - 8:11
  bij een openbare getuigenis
  op een Congreshoorzitting
 • 8:11 - 8:14
  door een congreslid met banden
  met de energie-industrie.
 • 8:15 - 8:19
  Eén gouverneur verklaarde publiekelijk
  dat hij het onderzoek weigerde te lezen.
 • 8:20 - 8:24
  Na een ontmoeting met een lid
  van de volkvertegenwoordiging,
 • 8:24 - 8:26
  waarbij ik specifiek
  vertelde over mijn onderzoek,
 • 8:26 - 8:30
  hoorde ik dat parlementslid
  later zeggen dat ze van niets wisten.
 • 8:31 - 8:34
  Ik werkte samen met wetenschappers
  van de US Geological Survey
 • 8:34 - 8:36
  over milieu-bemonstering,
  ruim twee jaar lang.
 • 8:36 - 8:39
  En net toen ze hun bevindingen
  begonnen te publiceren,
 • 8:39 - 8:42
  moesten ze plotseling van hun superieuren
 • 8:42 - 8:43
  stoppen met werken aan dit project.
 • 8:44 - 8:48
  In augustus van dit jaar
  moest de National Academy of Sciences
 • 8:48 - 8:50
  plotseling in opdracht
  van de federale overheid
 • 8:50 - 8:53
  hun onafhankelijke beoordeling stoppen
 • 8:53 - 8:55
  over de gevolgen van dagbouw
  voor de volksgezondheid.
 • 8:56 - 8:59
  Deze acties zijn in mijn ogen
  politiek gemotiveerd.
 • 9:00 - 9:03
  Maar er is ook
  tegenstand door onderzoekers.
 • 9:04 - 9:07
  Op conferenties en vergaderingen
  uiten ze scepsis.
 • 9:08 - 9:11
  Oké, we leerden allemaal om
  als wetenschappers sceptisch te zijn.
 • 9:12 - 9:15
  Ze vragen: "Hoe zit het
  met deze mogelijke verklaring?"
 • 9:15 - 9:18
  "Heb je die alternatieve
  interpretatie overwogen?"
 • 9:19 - 9:22
  Ze zeggen: "Er moet een stoorfactor
  zijn die we hebben gemist.
 • 9:22 - 9:25
  Een of andere variabele waar we
  geen rekening mee hebben gehouden."
 • 9:26 - 9:28
  "Een in-vitro-onderzoek, wat bewijst dat?"
 • 9:28 - 9:30
  "Een onderzoek op ratten?
 • 9:30 - 9:34
  Hoe weten we of we hetzelfde effect
  bij mensen zouden vinden?"
 • 9:34 - 9:36
  Misschien wel.
 • 9:36 - 9:39
  Technisch gezien, moet je erkennen
  dat ze gelijk konden hebben,
 • 9:39 - 9:43
  maar misschien zijn
  deze gezondheidsproblemen
 • 9:43 - 9:46
  niet het gevolg
  van een ongemeten stoorfactor.
 • 9:47 - 9:49
  Misschien komen ze wel
  van het opblazen van bergen
 • 9:49 - 9:51
  boven de hoofden van de mensen.
 • 9:51 - 9:53
  (Gelach)
 • 9:53 - 9:56
  (Applaus)
 • 10:00 - 10:04
  Er kan altijd twijfel zijn,
  als twijfel is wat je zoekt.
 • 10:04 - 10:06
  Geen experiment
  zal ooit uitsluitsel geven.
 • 10:06 - 10:10
  Elke volgende studie moet
  altijd weer verbanden leggen.
 • 10:11 - 10:14
  Dus misschien kun je begrijpen
  waarom ik me begon af te vragen
 • 10:14 - 10:16
  hoeveel bewijs genoeg is?
 • 10:16 - 10:19
  Ik publiceerde hierover tot nu toe
  meer dan 30 artikelen.
 • 10:20 - 10:23
  Samen met mijn coauteurs vonden andere
  onderzoekers meer bewijsmateriaal,
 • 10:23 - 10:25
  maar de overheid wil niet luisteren,
 • 10:25 - 10:28
  en de industrie zegt
  dat het enkel correlatief is.
 • 10:28 - 10:31
  Het komt door de manier
  van leven in de Appalachen.
 • 10:31 - 10:33
  Alsof het nooit bij ons opkwam
 • 10:33 - 10:36
  om te controleren op roken,
  overgewicht, armoede, onderwijs
 • 10:36 - 10:37
  of ziekteverzekering.
 • 10:37 - 10:40
  We controleerden op dit alles
  en nog veel meer.
 • 10:41 - 10:44
  Er komt een punt waar we
  niet méér onderzoek nodig hebben,
 • 10:45 - 10:48
  waar we mensen niet kunnen vragen
  om onwillige onderzoeksonderwerpen zijn
 • 10:48 - 10:51
  zodat wij de volgende studie
  kunnen opstarten.
 • 10:53 - 10:55
  Als wetenschappers
  volgen we altijd de gegevens,
 • 10:55 - 10:57
  maar soms leren de gegevens
  ons niet alles
 • 10:57 - 11:00
  en moeten we beslissen
  als denkende, voelende mensen
 • 11:00 - 11:03
  wat het betekent en wanneer
  het tijd is om te handelen.
 • 11:04 - 11:05
  Ik denk dat dat waar is,
 • 11:05 - 11:07
  niet alleen voor MTR,
  maar in alle gevallen
 • 11:07 - 11:10
  waar bewijsmateriaal
  sterk en verontrustend is,
 • 11:10 - 11:12
  maar niet sluitend.
 • 11:12 - 11:16
  En als niet handelen als je het mis hebt,
  mensenlevens in gevaar brengt.
 • 11:18 - 11:21
  Het kan vreemd lijken
  dat er controverse bestaat
 • 11:21 - 11:24
  over de gezondheidseffecten
  door bergtop-verwijdering.
 • 11:24 - 11:26
  Maar toch belandde dit onderwerp
 • 11:26 - 11:29
  in een wetenschappelijke
  en politieke schemerzone
 • 11:29 - 11:31
  net als het debat over klimaatverandering
 • 11:31 - 11:32
  of het argument van jaren geleden
 • 11:32 - 11:35
  over of roken
  al dan niet kanker veroorzaakt.
 • 11:36 - 11:39
  In dit schemergebied wijzen
  de meeste gegevens op één conclusie.
 • 11:39 - 11:43
  Maar de economie, de politiek
  of de heersende publieke mening
 • 11:43 - 11:45
  eisen de tegenovergestelde conclusie.
 • 11:46 - 11:49
  Wanneer je als wetenschapper
  iets belangrijks denkt te weten
 • 11:49 - 11:51
  over gezondheidsrisico's
  voor de gehele bevolking,
 • 11:52 - 11:54
  maar je merkt dat je gevangen zit
 • 11:54 - 11:57
  in deze schemerzone
  van ontkenning en ongeloof,
 • 11:57 - 12:00
  wat is dan je morele en ethische plicht?
 • 12:02 - 12:03
  Zeker hebben wetenschappers de plicht
 • 12:03 - 12:06
  om de waarheid te vertellen
  zoals zij ze zien,
 • 12:06 - 12:07
  op basis van bewijs.
 • 12:07 - 12:11
  Simpel gezegd, we hebben de verplichting
  om op te komen voor de feiten.
 • 12:12 - 12:15
  Het kan erg frustrerend zijn
  om te wachten tot de publieke opinie
 • 12:15 - 12:18
  of de politieke consensus
  het wetenschappelijk inzicht bijbenen.
 • 12:18 - 12:22
  Maar hoe controversiëler het onderwerp
  en hoe frustrerender het debat,
 • 12:22 - 12:26
  des te belangrijker is het
  om onze objectiviteit te bewaren
 • 12:26 - 12:28
  en onze reputatie van integriteit.
 • 12:29 - 12:31
  Want integriteit
  is de basis van alle discussie
 • 12:31 - 12:34
  in de wetenschappelijke en openbare orde.
 • 12:34 - 12:35
  Op de lange termijn
 • 12:35 - 12:39
  is onze reputatie van integriteit
  de meest krachtige tool die we hebben,
 • 12:39 - 12:42
  nog krachtiger dan de gegevens zelf.
 • 12:42 - 12:45
  Zonder een erkende integriteit
  van de kant van wetenschappers
 • 12:45 - 12:48
  zullen zelfs hopen data
  mensen nooit overtuigen
 • 12:48 - 12:50
  om pijnlijke of moeilijke
  waarheden te geloven.
 • 12:51 - 12:56
  Maar als we onze reputatie
  van integriteit cultiveren en bewaken,
 • 12:56 - 12:59
  als we geduldig blijven opkomen
  voor de data en studies uitvoeren
 • 12:59 - 13:02
  en de resultaten rustig
  aan het publiek blijven voorleggen,
 • 13:02 - 13:04
  zullen we onze grootste impact hebben.
 • 13:06 - 13:12
  Uiteindelijk zal de wetenschappelijke
  waarheid zeker winnen.
 • 13:13 - 13:16
  Hoeveel levens zullen verloren gaan,
  terwijl we erop wachten?
 • 13:16 - 13:18
  Nu al te veel.
 • 13:18 - 13:20
  Maar gelijk zullen we krijgen.
 • 13:21 - 13:22
  Dank je.
 • 13:22 - 13:25
  (Applaus)
タイトル:
Het schokkende gevaar van bergtopverwijdering -- en waarom het moet eindigen
話者:
Michael Hendryx
概説:

Onderzoeker Michael Hendryx bestudeert bergtop-verwijdering, een explosief type oppervlakte-mijnbouw in Appalachia dat gepaard gaat met onverwachte gezondheidsrisico's. In deze talk met hopen data presenteert Hendryx zijn onderzoek en vertelt hij het verhaal van de ontkenning ervan door de kolenindustrie, waarbij hij pleit voor de ethische verplichting die wetenschappers hebben om voor de waarheid op te komen.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
プロジェクト:
TEDTalks
Duration:
13:44

Dutch subtitles

改訂