Return to Video

07-28 How to Cast

 • 0:00 - 0:03
  Đó là một chút khó chịu. Đây là cách bạn
  thuyết phục
 • 0:03 - 0:06
  Java Compiler cho phép làm điều đó.
  Đây là một cấu trúc khá lạ
 • 0:06 - 0:10
  nguồn gốc của nó thì khá là khó để nhớ
 • 0:10 - 0:13
  và chúng ta sẽ không đứng lại chỗ đó
  Nhưng đây là những gì
 • 0:13 - 0:16
  bạn cần làm. Giá trị ở đây, và kiểu là double
 • 0:16 - 0:18
  Giờ chúng ta không muốn nó là double nữa
  Chúng ta muốn nó là
 • 0:18 - 0:21
  integer. Và rồi bạn phải đặt
 • 0:21 - 0:25
  tên của kiểu dữ liệu bạn muốn và,
  đặt các dấu ngoặc quanh nó
 • 0:25 - 0:27
  Và đặt nó trước biểu thức bạn muốn
 • 0:27 - 0:31
  chuyển đổi. Biểu thức này ở đây
 • 0:31 - 0:35
  đã được tính toán. Phần phân số bị bỏ đi
  Phần nguyên
 • 0:35 - 0:39
  được chuyển qua đây. Hành động này
  được gọi là
 • 0:39 - 0:42
  Cast. Đó là một tên kì lạ, phải chăng
 • 0:42 - 0:46
  chúng ta quăng cần câu? Hay chúng ta bó bột
 • 0:46 - 0:51
  xung quanh cái chân gãy? Dàn diễn viên
  trong một vở kịch? Tôi đoán nó giống
 • 0:51 - 0:54
  cái cuối nhất, vì chúng ta có giá trị ở đây
 • 0:54 - 0:57
  Nó là một fractional number và chúng ta muốn
 • 0:57 - 1:00
  cast nó, không phải giống như anh hùng trong một vở kịch
 • 1:00 - 1:02
  nhưng là một integer. Sao cũng được,
  nó được gọi như thế đấy
 • 1:02 - 1:05
  Bạn cần phải làm nó thường xuyên
 • 1:05 - 1:08
  Bạn có cái gì đó
 • 1:08 - 1:11
  không đúng kiểu bạn muốn, bạn muốn
 • 1:11 - 1:14
  chuyển kiểu của nó và cast notaion sẽ làm việc đó cho chúng ta
タイトル:
07-28 How to Cast
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
cs046: Intro to Programming
Duration:
01:15

Vietnamese subtitles

改訂