Vietnamese 字幕

← Cách chiến thắng Song đề tù nhân

埋め込みコードを取得する
25言語

Showing Revision 29 created 11/13/2020 by Thu Ha Tran.

 1. Có hai anh bạn bánh gừng siêu lí trí kia,
  Crispy và Chewy,
 2. đang đi dạo ngoài trời
  thì bị một con cáo bắt gặp.
 3. Thấy hai anh đang hí hửng vui vẻ,
  anh ta quyết định,
 4. thay vì ăn hai người,
 5. cáo quyết định đặt tình bạn của họ
  vào một song đề tàn nhẫn.
 6. Cáo hỏi mỗi anh là muốn cáo tha
  hay ăn bạn mình.
 7. Họ được phép thảo luận,
 8. nhưng không ai biết người kia chọn gì
  tới khi cả hai chốt đáp án.
 9. Nếu hai người chọn tha cho nhau,
  cáo sẽ chỉ ăn một chi của mỗi người.

 10. Nếu một người chọn tha
  còn người kia chọn ăn thịt,
 11. thì người chọn tha sẽ bị ăn thịt,
 12. còn người phản bội kia sẽ được thả đi
  với tứ chi nguyên vẹn.
 13. Nếu cả hai chọn ăn thịt,
  cáo sẽ ăn ba chi của mỗi người.
 14. Trong lý thuyết trò chơi, tình huống này
  được gọi là Song Đề Tù Nhân.

 15. Để biết hai anh bánh gừng này xử lý sao
  với lý trí hoàn hảo của họ,
 16. ta hãy xem xét các kết quả
  của từng quyết định của họ.
 17. Hàng ngang là quyết định của Crispy,
  cột dọc là quyết định của Chewy.
 18. Các số trong các ô
 19. biểu trưng cho kết quả
  các lựa chọn của họ,
 20. và được tính bằng số chi
  mà mỗi người còn giữ được.
 21. Vậy thì tình nghĩa anh em có chắc bền lâu
  đối với hai anh này?

 22. Đầu tiên, hãy xét lựa chọn của Chewy.

 23. Nếu Crispy chọn tha cho Chewy, Chewy sẽ
  không sao nếu Chewy chọn hy sinh Crispy.
 24. Nếu Crispy chọn hy sinh Chewy,
 25. Chewy bảo toàn được một chi của mình
  nếu Chewy cũng chọn hy sinh Crispy.
 26. Dù Crispy chọn như nào,
 27. thì Chewy cũng có lợi hơn
  nếu Chewy chọn hy sinh bạn mình.
 28. Nếu ngược lại thì cũng thế.
 29. Đây là cái kết phổ biến
  của Song đề tù nhân.

 30. hai người lúc nào cũng sẽ phản nhau.
 31. Họ sẽ hy sinh bạn họ bất kể giá nào.
 32. Các nhà lý thuyết trò chơi gọi cái này
  là "Cân bằng Nash",
 33. nghĩa là không ai được lợi nếu không
  phản bội người kia.
 34. Crispy và Chewy hành động như dự đoán

 35. và con cáo tự cao kia sẽ được
  một bụng bánh gừng no bụng.
 36. Và hai anh cựu bạn thân,
  mỗi người còn lại một chân.
 37. Thường thì câu chuyện này kết thúc như thế

 38. nhưng có một ông phù thùy đã tình cờ
  thấy cái sai của hai anh.
 39. Ông ta bảo Crispy và Chewy rằng,
  để phạt hai người vì tội phản bội nhau,
 40. hai người sẽ phải gặp lại song đề này
  tới cuối của đời họ.
 41. Mỗi sáng mỗi anh sẽ có đủ chân tay.
 42. Bây giờ thì sao?
 43. Đây gọi là Song Đề Tù Nhân Vô Tận,
  nó thay đổi cả một cuộc chơi.

 44. Đó là vì hai anh bánh gừng có thể
  sử dụng những quyết định tương lai
 45. như con bài thương lượng
  cho những thứ hiện tại.
 46. Hãy xem chiến thuật này: hai người đồng ý
  tha cho nhau mỗi ngày.
 47. Nếu ai mà chọn hy sinh người kia,
 48. người kia sẽ trả thù bằng việc
  chọn hy sinh bạn mình vĩnh viễn.
 49. Như vậy có đủ để hai cái bánh gừng
  chúng sinh tội nghiệp này
 50. đồng ý hợp tác?
 51. Để biết rõ,
  mình phải xem xét một yếu tố nữa:

 52. hai anh bánh gừng
  chắc hẳn quan tâm về tương lai
 53. ít hơn là quan tâm tới hiện tại.
 54. Nói cách khác, họ có lẽ coi nhẹ
 55. việc họ quan tâm về số lượng chi
  của họ ở tương lai.
 56. Ta gọi số lượng chi này là delta.
 57. Điều này giống như lạm phát tiền tệ.
 58. Nếu delta là một phần hai,
 59. ngày một họ quan tâm về số chi ngày hai
  bằng nửa sự quan tâm về số chi ngày một,
 60. ngày ba bằng một phần tư ngày một,
  và cứ tương tự vậy.
 61. Delta bằng 0 là họ không thèm quan tâm
  về số lượng chi trên người họ ra sao nữa,

 62. nghĩa là họ cứ tiếp tục lựa chọn
  hy sinh lẫn nhau mãi mãi.
 63. Nhưng mà khi delta tiến về một,
  họ sẽ làm mọi cách
 64. để tránh nỗi đau vô vàn
  khi bị ăn ba chi,
 65. nghĩa là họ sẽ tha cho nhau.
 66. Tại một điểm nào đó ở giữa,
  họ có thể chọn một trong hai.
 67. Ta có thể tìm ra thời điểm đó là khi nào
 68. bằng cách viết ra hết chuỗi quyết định
  ở mỗi phương pháp lựa chọn,
 69. cho chúng bằng nhau và tìm delta.
 70. Kết quả bằng một phần ba, nghĩa là
  nếu Crispy và Chewy quan tâm về ngày mai

 71. ít nhất bằng một phần ba hiện tại,
 72. chiến thuật tốt nhất cho họ là
  chọn tha cho nhau và hợp tác với nhau mãi.
 73. Các phân tích này không chỉ có ở
  câu chuyện bánh qui và phù thùy;

 74. ta cũng thấy nó xuất hiện
  cả ở đời sống thường nhật
 75. giống như thương lượng về thương mại
  và chính trị quốc tế.
 76. Các lãnh đạo lí trí phải luôn cho rằng
  quyết định của họ hôm nay
 77. sẽ ảnh hưởng đối thủ của họ ngày mai.
 78. Ích kỷ chỉ được lợi một thời gian ngắn,
  nhưng để được cái lợi dài lâu
 79. hợp tác hòa bình là một lựa chọn tốt nhất
  và hiệu quả nhất theo chứng minh toán học.
 80. Cũng như các anh bánh gừng,
  cuộc đời các anh hơi vương vãi

 81. nhưng miễn là chịu đi chơi cùng nhau
  dù với chỉ một chân,
 82. tình bạn tốt hai anh sẽ mãi mãi bền lâu.