Return to Video

TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time (4K)

 • 0:00 - 0:01
  Med stöd av:
 • 0:01 - 0:03
  Protocol Labs
 • 0:03 - 0:05
  Vad har vår framtid i sitt sköte?
 • 0:06 - 0:14
  “Det finns underverk överallt, även i
  mörkret och tystnaden…” — Helen Keller
 • 0:14 - 0:18
  Hur ser framtiden ut?
 • 0:19 - 0:22
  Hur kommer universum möta sitt slut?
 • 0:23 - 0:26
  Vi kanske aldrig får veta med säkerhet.
 • 0:26 - 0:30
  Men vetenskapen målar upp en fantastisk
  bild av hur framtiden skulle kunna se ut.
 • 0:32 - 0:35
  Låt oss resa till tidens slut.
 • 0:35 - 0:39
  Vi kommer att färdas genom tiden exponentiellt.
  Vår hastighet dubbleras var femte sekund.
 • 0:39 - 0:45
  Bilden av framtiden kommer att förändras
  när vi lär oss mer. Men en sak är säker:
 • 0:45 - 0:47
  Vårt universum har precis börjat.
 • 0:49 - 0:52
  [Antropocen-epoken]
  Holocen har kommit till ände.
 • 0:52 - 0:56
  Våra handlingar nu och under de
  nästkommande åren,
 • 0:56 - 1:02
  kommer att ha en djupgående effekt
  över de närmaste tusentals åren.
 • 1:04 - 1:10
  De enda villkor vi moderna människor
  har upplevt förändras nu.
 • 1:10 - 1:12
  Och de förändras snabbt.
 • 1:13 - 1:16
  Ingenting förblir som det har varit
  på den här planeten.
 • 1:16 - 1:18
  Allting förändras.
 • 1:18 - 1:21
  Jorden är på väg in i ett språng
 • 1:21 - 1:23
  och ingen vet inte vad som står att finna
  på andra sidan språnget.
 • 1:23 - 1:25
  [Jordens magnetfält inverteras]
 • 1:25 - 1:27
  Jorden genomgår ständigt dessa språng
 • 1:27 - 1:32
  [Kometen Hale-Bopp återvänder]
 • 1:33 - 1:35
  [Drastisk havsnivåhöjning]
  Saker rör sig på den här planeten!
 • 1:35 - 1:37
  Saker håller sig inte stilla!
 • 1:38 - 1:39
  [Nedslag av 30-meters asteroid]
  Allt svänger.
 • 1:40 - 1:43
  [Antares exploderar i en supernova]
 • 1:43 - 1:47
  [Saharas klimat blir tropiskt]
 • 1:47 - 1:50
  [Stjärnbilderna börjar vandra]
 • 1:51 - 1:54
  [Voyager I passerar närliggande stjärna]
 • 1:54 - 1:57
  [Mellanistiden tar slut]
 • 1:58 - 2:06
  [Supervulkanutbrott]
 • 2:06 - 2:08
  [Nya Hawaiianska öar bildas]
 • 2:09 - 2:14
  [Nya ökedjor]
 • 2:14 - 2:18
  [Fotspåren från Apolloprogrammet suddas ut]
 • 2:18 - 2:21
  [Betelgeuse exploderar]
 • 2:22 - 2:30
  [Stenmonument eroderas]
 • 2:30 - 2:33
  [Dödlig gammablixt]
 • 2:33 - 2:38
  [Mars måne blir till en ring]
 • 2:38 - 2:41
  [Saturnus ringar försvinner]
 • 2:42 - 2:45
  [Antarktis smälter]
 • 2:45 - 2:51
  [Större asteroidnedslag]
 • 2:52 - 2:58
  [Ny superkontinent]
 • 2:58 - 2:59
  [Solens ljusstyrka ökar]
 • 2:59 - 3:00
  När dess bränsle börjar ta slut,
 • 3:00 - 3:03
  [Fotosyntesen börjar upphöra]
  kommer solen inte bara att tyna bort.
 • 3:03 - 3:04
  [Allt växtliv dör]
  kommer solen inte bara att tyna bort.
 • 3:04 - 3:06
  [Allt växtliv dör]
 • 3:06 - 3:08
  [Haven avdunstar]
  Dess kärna kommer att kollapsa
 • 3:08 - 3:12
  och värmen som genereras av kollapsen
  får solens yttre lager att expandera.
 • 3:12 - 3:14
  [Allt liv dör]
 • 3:14 - 3:17
  [Solen expanderar]
 • 3:17 - 3:19
  [Solen blir en röd jätte]
 • 3:19 - 3:21
  [Jorden förstörs av den döende solen]
 • 3:21 - 3:22
  [Solen blir en vit dvärg]
 • 3:22 - 3:25
  Solen är nu död.
 • 3:25 - 3:27
  Dess kvarlevor svalnar långsamt
 • 3:27 - 3:30
  i världsrymdens iskalla temperatur.
 • 3:40 - 3:45
  Solens öde är detsamma som
  alla stjärnors.
 • 3:45 - 3:48
  En dag måste de alla slutligen dö
 • 3:48 - 3:51
  och kosmos kommer att
  gå in i en evig natt.
 • 3:54 - 3:58
  [Stjärnor börjar dö]
  Alla stjärnor har förbrukat sitt bränsle.
 • 3:58 - 4:00
  Universums temperatur sjunker.
 • 4:01 - 4:06
  Natthimlens stjärnor slockar, en efter en.
 • 4:08 - 4:12
  Och inga nya stjärnor kommer att skapas.
 • 4:13 - 4:18
  Universums slut kommer inte att ske med
  en smäll, utan med ett kvidande.
 • 4:20 - 4:22
  [De sista röda dvärgarna dör]
 • 4:21 - 4:25
  Och slutet kommer inte ske i eld,
  utan i iskyla.
 • 4:30 - 4:38
  [Förfallets era]
  Med den sista solens död, har stjärnljusets era nu nått sitt slut.
 • 4:40 - 4:48
  Universum blir till en kosmisk kyrkogård,
  översållad med döda stjärnors kvarlevor.
 • 4:50 - 4:57
  Vår sol blir en vit dvärg — ett varmt,
  kompakt och förkrympt stjärnkadaver.
 • 5:02 - 5:06
  Utan bränsle att förbränna, kommer
  den vita dvärgens sken
 • 5:06 - 5:11
  från den sista kvarvarande värmen
  i dess slocknade härd.
 • 5:16 - 5:18
  Från jordens nuvarande avstånd,
 • 5:18 - 5:24
  skulle den lysa lika svagt som fullmånen
  under en klar natt.
 • 5:29 - 5:37
  Vita dvärgars svaga sken är den enda
  ljuskällan i ett tomt mörker
 • 5:37 - 5:41
  bestrött med döda stjärnor och svarta hål.
 • 5:51 - 5:56
  På sätt och vis är det ett spök-universum — det är
  kadavren, zombie-stjärnorna, som tar oss in i framtiden.
 • 6:07 - 6:13
  Gravitationen förvisar döda stjärnor och planeter från
  sina galaxer och skickar ut dem i den iskalla tomheten.
 • 6:18 - 6:23
  Slumpen ger att bruna dvärgar ibland
  kolliderar och ger upphov till nya stjärnor.
 • 6:27 - 6:33
  Supernovor från kolliderande neutron-
  stjärnor tränger igenom mörkret.
 • 6:33 - 6:35
  [Kolliderande neutronstjärnor]
 • 6:51 - 6:58
  [Förfallets era]
  Överlevande livsformer kan komma ta sin tillflykt till åldrande vita dvärgar.
 • 7:06 - 7:12
  Men i sinom tid kommer även de vita
  dvärgarna tyna bort och dö.
 • 7:13 - 7:14
  [Stjärnor blir till svarta dvärgar]
 • 7:14 - 7:18
  [Stjärnor blir till svarta dvärgar]
  En svart dvärg blir det slutliga tillståndet för dessa sista stjärnor.
 • 7:18 - 7:23
  Vita dvärgar som har blivit så kalla att de knappt
  längre strålar något ljus eller värme.
 • 7:28 - 7:33
  Svarta dvärgar är mörka, kompakta,
  förfallande klot av förfallande materia.
 • 7:35 - 7:37
  De är inte mycket mer än stjärnors aska.
 • 7:39 - 7:42
  Deras atomer är så tätt sammanpackade
 • 7:42 - 7:46
  att svarta dvärgars densitet är en miljon
  gånger vår sols.
 • 7:55 - 7:58
  Det tar så lång tid för stjärnor att nå
  det här tillståndet,
 • 7:58 - 8:02
  att vi tror att det för närvarande inte
  finns en enda svart dvärg i universum.
 • 8:11 - 8:17
  All material som inte lyckats fly sin galax slukas
  av ett supermassivt svart hål i dess mitt.
 • 8:17 - 8:20
  [Svarta hål slukar drivande materia]
 • 8:26 - 8:31
  Svarta hål som länge sovit flammar upp
  i stor prakt.
 • 8:49 - 8:52
  [Förfallets era]
 • 8:52 - 9:00
  Rotationsenergin från svarta hål blir den sista kraftkällan
  för främmande framtida civilisationer.
 • 9:05 - 9:09
  Våra liv levs med en hastighet kommen
  av den energi vi förfogar över.
 • 9:11 - 9:16
  Man kan föreställa sig levande system som
  har mycket annorlunda tempo i sina liv och
 • 9:16 - 9:20
  därför kan bli mycket större än man annars
  kan föreställa sig.
 • 9:22 - 9:23
  Man skulle kunna ha ett levande system
 • 9:23 - 9:28
  där det vore helt normalt om det hade en
  tanke en gång var 10 biljonte år.
 • 9:31 - 9:35
  Även om vårt liv dör ut kan man föreställa sig
 • 9:35 - 9:38
  vid någon tidpunkt långt in i framtiden
 • 9:38 - 9:43
  att någon variation möjliggör att intelligent
  liv återigen kan existera under en period.
 • 9:45 - 9:49
  Det kan komma att finnas öar i tiden
  av intelligent liv.
 • 9:54 - 9:56
  [Rumtiden expanderar]
 • 9:56 - 10:04
  När universums expansion accelererar sprids materian
  med hastigheter som överskrider ljushastigheten.
 • 10:06 - 10:13
  Vid det här laget färdas galaxer och stjärnor så fort från
  varandra att deras ljus inte längre går att upptäcka.
 • 10:14 - 10:22
  Kosmos hemligheter är för evigt inlåsta.
 • 10:25 - 10:28
  [Protonsönderfall]
  Nuvarande teorier förutsäger att atomer kommer att falla sönder, och därmed förstöra all kvarvarande materia i universum.
 • 10:28 - 10:31
  [Protonsönderfall]
  Nuvarande teorier förutsäger att atomer kommer att falla sönder, och därmed förstöra all kvarvarande materia i universum.
 • 10:31 - 10:33
  [Protonsönderfall]
  Nuvarande teorier förutsäger att atomer kommer att falla sönder, och därmed förstöra all kvarvarande materia i universum.
 • 10:35 - 10:40
  En proton, en av materians byggstenar,
  som vi består av,
 • 10:40 - 10:42
  kan falla sönder spontant.
 • 10:44 - 10:48
  Materia som inte slukas av svarta hål
 • 10:48 - 10:52
  kommer slutligen att förintas, när dess
  protoner sönderfaller.
 • 10:59 - 11:07
  Protonsönderfall är fortfarande inte vederlagt — så det här kapitlet av framtiden
  kan komma att se väldigt annorlunda ut när nya upptäckter görs.
 • 11:18 - 11:23
  Materian inuti svarta dvärgar, universums
  sista materia,
 • 11:23 - 11:30
  kommer så småningom att avgå som strålning
  ut i tomheten.
 • 11:30 - 11:34
  utan att lämna någonting efter sig.
 • 11:35 - 11:38
  [Svarta hålens era]
 • 11:42 - 11:47
  Med de svarta dvärgarna borta finns inte
  längre en enda atom av materia kvar.
 • 11:52 - 11:59
  De enda kvarlevorna från vårt en gång rika
  kosmos är ljuspartiklar och svarta hål.
 • 12:07 - 12:10
  De svarta hålens era börjar.
 • 12:12 - 12:18
  Inga planeter, inga stjärnor, inga kvar-
  dröjande stjärnrester som kan nära liv.
 • 12:21 - 12:26
  Och ändå har tiden knappt börjat gå sin gång.
 • 12:28 - 12:32
  På skalan av ett människoliv, har universum
  precis kommit ut ur livmodern.
 • 12:36 - 12:43
  Kallt, mörkt och tomt — det är så här universum
  kommer att tillbringa merparten av sin livstid.
 • 12:47 - 12:57
  Vårt universum ger livet endast ett kort ögonblick att blomstra — en fristad i tiden,
  skyddad från den våldsamma födelsen och den iskalla döden.
 • 12:57 - 13:02
  Tidens pil skapar ett ljust fönster i
  universums ungdom
 • 13:02 - 13:04
  under vilket liv är möjligt.
 • 13:08 - 13:12
  Men det är ett fönster som inte är
  öppet länge.
 • 13:15 - 13:21
  Uttryckt som en bråkdel av universums
  livslängd, och mätt från födelsen tills
 • 13:21 - 13:23
  det sista svarta hålet kokat bort,
 • 13:24 - 13:27
  är liv, i den mening som vi känner det,
  bara möjligt under
 • 13:27 - 13:29
  en tusendel av en
 • 13:29 - 13:30
  en tusendel av en miljarddels
 • 13:30 - 13:30
  en tusendel av en miljarddels miljarddels
 • 13:30 - 13:31
  en tusendel av en miljarddels miljarddels miljarddels
 • 13:31 - 13:31
  en tusendel av en miljarddels miljarddels miljarddels, miljarddels
 • 13:31 - 13:32
  en tusendel av en miljarddels miljarddels miljarddels, miljarddels miljarddels
 • 13:32 - 13:32
  en tusendel av en miljarddels miljarddels miljarddels, miljarddels miljarddels miljarddels
 • 13:32 - 13:33
  en tusendel av en miljarddels miljarddels miljarddels, miljarddels miljarddels miljarddels, miljarddels
 • 13:33 - 13:34
  en tusendel av en miljarddels miljarddels miljarddels, miljarddels miljarddels miljarddels, miljarddels miljarddels
 • 13:34 - 13:35
  en tusendel av en miljarddels miljarddels miljarddels, miljarddels miljarddels miljarddels, miljarddels miljarddels miljarddel
 • 13:35 - 13:37
  en tusendel av en miljarddels miljarddels miljarddels, miljarddels miljarddels miljarddels, miljarddels miljarddels miljarddel av en procent.
 • 13:45 - 13:48
  Svarta hål blir universums
  fundamentala byggstenar.
 • 13:53 - 13:58
  En galax kommer att bestå av ett supermassivt
  svart hål i mitten, med mindre svarta hål i omkrets.
 • 14:02 - 14:06
  Zombiegalaxer fyllda med svarta hål
  fortsätter att utvecklas.
 • 14:10 - 14:12
  De kommer att sluka varandra
  och bli större,
 • 14:12 - 14:15
  och kanske kommer de falla in i det super-
  massiva svarta hålet och göra det större.
 • 14:15 - 14:18
  Universum kommer fortfarande vara en
  spännande, dynamisk plats,
 • 14:18 - 14:20
  men tidsrymderna vi pratar om
 • 14:20 - 14:24
  är nu biljontals år, istället för tusental
  eller miljontal.
 • 14:30 - 14:36
  I denna fjärran framtid blir sammanslagning av svarta
  hål den största återkommande händelsen.
 • 14:36 - 14:39
  [Sammanslagning av svarta hål]
 • 14:39 - 14:46
  Vissa växer till enorm storlek, kanske
  biljoner gånger vår sols storlek.
 • 14:49 - 14:56
  När de slås samman, sänder de ut kraftfulla gravitations-
  vågor som resonerar över hela universum.
 • 14:56 - 15:00
  Svarta hål kan kan slå på rumtiden som
  klubbor på en trumma.
 • 15:09 - 15:12
  Och de har en väldigt karakteristisk sång.
 • 15:18 - 15:21
  Föreställ dig två svarta hål som har levt
  ett långt liv tillsammans.
 • 15:22 - 15:28
  Vid slutet av sina liv färdas de runt varandra,
  tusentals kilometer på bråkdelen av en sekund.
 • 15:32 - 15:39
  När de gör det lämnar de ett ringande i
  sitt kölvatten — en våg i rumtiden.
 • 15:53 - 15:59
  Rymden trycks ihop och sträcks ut när den utgår
  från dessa svarta hål, när de slår på universum.
 • 16:03 - 16:08
  Det är gravitationsvågor, och de är
  formligen ljudet av rymdens ringande
 • 16:08 - 16:10
  och de färdas ut från dessa svarta hål
 • 16:10 - 16:14
  i ljusets hastighet medans de närmar
  sig och förenas till ett enda
 • 16:14 - 16:16
  snurrande och tyst svart hål.
 • 16:21 - 16:23
  Om du stod tillräckligt nära
 • 16:23 - 16:27
  skulle ditt öra resonera med rymdens
  kompressioner.
 • 16:27 - 16:30
  Du skulle bokstavligt talat höra ljudet.
 • 16:39 - 16:43
  Föreställ dig ett lättare svart hål som
  faller in i ett väldigt tungt svart hål.
 • 16:43 - 16:49
  Ljudet du hör är ett mindre svart hål som
  slår på rymden varje gång det närmar sig.
 • 16:58 - 17:01
  När det faller in, ökar hastigheten och
  volymen på ljudet.
 • 17:23 - 17:26
  Man brukade tro att svarta hål var odödliga,
 • 17:26 - 17:28
  men även dessa kommer en dag att dö.
 • 17:29 - 17:33
  Nu pratar vi om ofattbara tidsrymder —
 • 17:33 - 17:35
  flera biljarder år in i framtiden.
 • 17:36 - 17:40
  Över så lång tid kommer till och med de
  svarta hålen börja koka bort.
 • 17:45 - 17:47
  [Hawkingstrålning]
 • 17:47 - 17:50
  [Hawkingstrålning]
 • 17:50 - 17:52
  [Hawkingstrålning]
 • 17:52 - 17:57
  Enligt kvantfysiken är rymden
  fylld av virtuella partiklar
 • 17:57 - 18:02
  och antipartiklar som materialiseras i par
 • 18:02 - 18:08
  som separeras och sen förintar
  varandra när de förenas.
 • 18:13 - 18:16
  I närheten av ett svart hål,
 • 18:16 - 18:21
  kan den ena hälften av ett
  partikelpar falla in i hålet,
 • 18:21 - 18:25
  och lämna den andra partikeln utan en
  partner som den kan förintas med.
 • 18:27 - 18:33
  Den övergivna partikeln ter sig som
  strålning utsänd från det svarta hålet.
 • 18:36 - 18:41
  Av detta följer att svarta hål inte är odödliga.
 • 18:41 - 18:43
  [Bortkokning av svarta hål]
 • 18:43 - 18:51
  De kokar bort i en allt snabbare takt,
  tills de försvinner i en enorm explosion.
 • 18:52 - 18:54
  [Svarta hål börjar dö]
 • 18:58 - 19:01
  Kvantmekaniken har tillåtit partiklar och
 • 19:01 - 19:06
  strålning att undkomma det slutgiltiga
  fängelset — ett svart hål.
 • 19:07 - 19:13
  Svarta hål börjar koka bort, och därmed försvinner
  de sista stora formationerna i universum.
 • 19:15 - 19:19
  Deras död lyser upp mörkret, en efter en.
 • 20:00 - 20:09
  När de svarta hålen sakta dör av, fortsätter universum att
  expandera, pådrivet av en mystisk kraft vi ännu inte förstår.
 • 20:09 - 20:12
  [Mörk energi blåser upp universum]
 • 20:12 - 20:18
  Det här är gränsområdet för människans kunskap —
  ett område moget för utforskande och upptäckter.
 • 20:18 - 20:22
  Filosofer och poeter har ställt frågan,
  “Kommer världen att sluta i eld eller is?”
 • 20:23 - 20:26
  Vi kan nu besvara den frågan.
 • 20:28 - 20:34
  Evidensläget visar att universum inte saktar
  ner, utan accelererar bortom kontroll.
 • 20:35 - 20:41
  Och vi tror att universum kommer att dö en isig
  död — många biljoner år in i framtiden.
 • 20:45 - 20:48
  Tom rymd har inneboende energi.
 • 20:48 - 20:51
  I varje kubikcentimeter av rymden, oavsett
  om den innehåller något,
 • 20:51 - 20:54
  oavsett om det finns partiklar, materia,
  strålning eller annat…
 • 20:54 - 20:58
  så finns det ändå energi, i själva rymden.
 • 21:00 - 21:04
  Och enligt Einstein trycker den här
  energin på universum.
 • 21:07 - 21:10
  Vad är det här konstiga som
  accelererar universum?
 • 21:11 - 21:12
  Vi kallar det "mörk energi".
 • 21:15 - 21:18
  Och det är det vanligaste föremålet i universum —
 • 21:18 - 21:23
  nästan 3/4 av universums innehåll av
  materia och energi är mörk energi
 • 21:23 - 21:25
  och vi vet inte vad det är.
 • 21:30 - 21:35
  Mörk energi späds inte ut med expansionen,
  till skillnad från materia och strålning.
 • 21:37 - 21:41
  Det här har avgörande följder för vad
  universum kommer att göra i framtiden.
 • 21:43 - 21:46
  Så, hur kommer universums framtid att se ut?
 • 21:48 - 21:52
  Om mörk energi kvarstår som dominant
  och frånstötande
 • 21:52 - 21:55
  så kommer universum att expandera för evigt.
 • 22:00 - 22:06
  Snabbare och snabbare och snabbare över tid —
  ett universum utom kontroll.
 • 22:08 - 22:16
  70% av universums energi finns i tomrum
  och vi förstår inte varför.
 • 22:17 - 22:19
  Men vi vet vad som kommer att hända.
 • 22:21 - 22:27
  Om energin fortsätter att finnas där, kommer
  universum bli kallt, mörkt och tomt.
 • 22:30 - 22:32
  Det är så framtiden kan komma att se ut.
 • 22:33 - 22:37
  Vi vet inte än, eftersom vi ännu inte
  förstår den mörka energins natur.
 • 22:37 - 22:41
  Tills vi gör det, kommer vi inte att känna till framtiden.
  Vi kan inte ens förstå vårt eget ursprung
 • 22:41 - 22:45
  och det är därför vi vill veta, och
  studera det här ämnet.
 • 22:47 - 22:54
  Att upptäcka den mörka energins sanna natur
  kan dramatiskt förändra vår bild av framtiden.
 • 22:56 - 23:03
  Om den försvagas över tid kan universum komma
  att kollapsa under gravitation — en "big crunch".
 • 23:04 - 23:10
  Om den istället förstärks så kan det slita
  universum i stycken — en "big rip".
 • 23:10 - 23:12
  [Svarta hålens era]
 • 23:12 - 23:22
  Fysiker misstänker i allt större grad att det kan finnas fler
  universum bortom vårt eget, med egna fysiska lagar.
 • 23:25 - 23:34
  Några kan hysa de rätta förutsättningarna för
  liv. Andra kan kollapsa eller slitas isär.
 • 23:35 - 23:42
  Andra kan vara mer främmande än
  vad vi kan föreställa oss.
 • 23:46 - 23:53
  Nya pusselbitar till det här pusslet finns
  därute, i väntan på att upptäckas.
 • 23:53 - 23:58
  Prognosen pekar på ett allt kallare
  och tommare universum.
 • 24:03 - 24:08
  Men vi måste fråga oss, “Kan slutet
  leda till en ny början?”
 • 24:11 - 24:14
  Och det finns idéer som menar att slutet
  på vårt universum
 • 24:14 - 24:17
  i någon mening kan leda till
  början på ett nytt.
 • 24:23 - 24:30
  Vissa spekulerar i att det kan finnas ett sätt att fly
  från vårt universum innan entropin utplånar allting.
 • 24:32 - 24:39
  Vi skulle kunna skapa simulerade virtuella universum,
  eller givet tillräckligt med energi skapa ett precis som vårt.
 • 24:43 - 24:47
  Vi har löst matematiken, ekvationerna
  verkar säga att
 • 24:47 - 24:49
  om man har en atomkrossare,
 • 24:49 - 24:52
  som kan samla enorma mängder energi
  på en enda punkt,
 • 24:53 - 24:56
  så kan man möjligen öppna en portal —
 • 24:56 - 24:57
  ett "bebis-universum"
 • 25:03 - 25:10
  Inför alltings död kanske detta är deras
  enda flyktmöjlighet.
 • 25:12 - 25:17
  Det här väcker också en intressant möjlighet,
  ren spekulation så klart,
 • 25:17 - 25:21
  att möjligen kommer alla universum som
  huserar intelligent liv,
 • 25:21 - 25:26
  att skapa bebis-universum, skapa "livflottar"
  och kommer att sprida barn-universum.
 • 25:27 - 25:30
  [Det sista svarta hålet kokar bort]
 • 25:30 - 25:35
  En form av evolution kan komma att äga rum
  bland universum, i multiversum.
 • 25:35 - 25:37
  De starkaste kommer att överleva.
 • 25:39 - 25:44
  Så de universum som inte har intelligent
  liv är "ofruktbara", och får inga barn.
 • 25:44 - 25:48
  Men de universum som har milda
  temperaturer, stjärnor som vår,
 • 25:48 - 25:53
  skulle skapa civilisationer som kan öppna
  barn-universum som i sin tur förökar sig.
 • 25:59 - 26:06
  Om det inte finns något sätt att fly från universum, kommer entropin att
  marschera vidare och förstöra de sista supermassiva svarta hålen.
 • 26:09 - 26:17
  När det sista exploderar och dör, lyser
  det upp universum i ljus en sista gång.
 • 26:18 - 26:20
  [Det sista svarta hålet kokar bort]
 • 27:25 - 27:31
  Efter en ofattbart lång tid har även
  de svarta hålen kokat bort,
 • 27:31 - 27:36
  och universum är endast ett hav av fotoner
 • 27:36 - 27:39
  som gradvis tenderar mot samma temperatur
 • 27:39 - 27:44
  när universums expansion kyler dem mot den
  absoluta nollpunkten.
 • 27:57 - 28:04
  När de sista kvarlevorna av de sista stjärnorna
  slutligen har förfallit till ingenting,
 • 28:04 - 28:11
  och allting har nått samma temperatur, når
  universums berättelse till sist ett slut.
 • 28:12 - 28:15
  TID FÖRLORAR ALL MENING
 • 28:15 - 28:21
  För första gången i sitt liv är universum
  nu permanent och oföränderligt.
 • 28:21 - 28:28
  Entropin slutar till sista att öka, eftersom
  kosmos nu inte kan bli mer oordnat.
 • 28:29 - 28:34
  Ingenting händer, och så
  fortgår det, för evigt…
 • 28:38 - 28:45
  “Det finns underverk överallt, även i mörkret och tystnaden…
  …och jag lär mig, att vilket tillstånd jag än befinner mig i, att vara tillfreds.” — Helen Keller
 • 28:48 - 28:53
  TILLVERKAT AV MELODYSHEEP
 • 28:53 - 28:54
  Med stöd av
 • 28:54 - 28:56
  Protocol Labs
 • 28:56 - 28:57
  Vad kommer du att upptäcka?
 • 28:57 - 28:59
  Hur kommer du att förändra framtiden?
 • 29:06 - 29:11
  Tack till: Juan Benet och mina supporters på Patreon.
 • 29:11 - 29:14
  MELODYSHEEP.COM | @MUSICALSCIENCE
 • 29:15 - 29:17
  Till Ash
 • 29:18 - 29:21
  Svensk översättning
  Filip Haglund
タイトル:
TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time (4K)
概説:

Support my work on Patreon: https://www.patreon.com/melodysheep | Get the soundtrack: https://bit.ly/2HKl9fi | How's it all gonna end? This experience takes us on a journey to the end of time, trillions of years into the future, to discover what the fate of our planet and our universe may ultimately be.

We start in 2019 and travel exponentially through time, witnessing the future of Earth, the death of the sun, the end of all stars, proton decay, zombie galaxies, possible future civilizations, exploding black holes, the effects of dark energy, alternate universes, the final fate of the cosmos - to name a few.

This is a picture of the future as painted by modern science - a picture that will surely evolve over time as we dig for more clues to how our story will unfold. Much of the science is very recent - and new puzzle pieces are still waiting to be found.

To me, this overhead view of time gives a profound perspective - that we are living inside the hot flash of the Big Bang, the perfect moment to soak in the sights and sounds of a universe in its glory days, before it all fades away. Although the end will eventually come, we have a practical infinity of time to play with if we play our cards right. The future may look bleak, but we have enormous potential as a species.

Featuring the voices of David Attenborough, Craig Childs, Brian Cox, Neil deGrasse Tyson, Michelle Thaller, Lawrence Krauss, Michio Kaku, Mike Rowe, Phil Plait, Janna Levin, Stephen Hawking, Sean Carroll, Alex Filippenko, and Martin Rees.

Big thanks to Protocol Labs for their support of this creation: https://protocol.ai/

And to my Patreon supporters: Juan Benet, Kalexan, Laine Boswell, Holly, Dave & Debbie Boswell, Abraxas, Alina Sigaeva, Aksel Tjønn, Daniel Saltzman, Crystal, Eico Neumann, geekiskhan, Giulia Carrozzino, Hannah Murphy, Jeremy Kerwin, JousterL, Lars Støttrup Nielsen, Leonard van Vliet, Mitchel Mattera, Nathan Paskett, Patrick Cullen, Randall Bollig, Roman Shishkin, Silas Rech, Stefan Stettner, The Cleaner, Timothy E Plum, Virtual_271, Westin Johnson, Yannic, and Anna & Tyson.

Soundtrack now available: https://bit.ly/2HKl9fi and coming soon to iTunes/Spotify/Etc

Peace and love,

melodysheep
@musicalscience
melodysheep.com

Additional visual material sourced from:

NASA Goddard
Google
SpaceX
2012
Geostorm
Into the Universe with Stephen Hawking
BMW X1
Journey to the Edge of the Universe
Noah
How the Universe Works
Deep Impact
Wonders of the Universe
Moon raker vfx reel

Voice sample sources:

Attenborough Davos Speech https://www.youtube.com/watch?v=xuudPum21nE
Craig Childs - Long Now Talk http://longnow.org/seminars/02013/jul/29/apocalyptic-planet-field-guide-everending-earth/
Brian Cox - Wonders of the Universe Episode 1
Neil deGrasse Tyson interview with Bill Moyers https://vimeo.com/84075447
How the Universe Works - Season 3 Episode 2
Will The Universe Ever End with Lawrence Krauss https://www.closertotruth.com/series/will-the-universe-ever-end#video-2549
Janna Levin TED Talk https://www.youtube.com/watch?v=eLz9TvxGoKs
A Brief History of Time (1991) https://www.youtube.com/watch?v=UAfxKExKjVQ
What Happens in the Far Far Future https://www.closertotruth.com/series/what-happens-the-far-far-future
Sean Carroll TEDxCaltech https://www.youtube.com/watch?v=WMaTyg8wR4Y
Alex Filippenko - TEDxSF https://www.youtube.com/watch?v=-gAtPyEu0G4
To Infinity and Beyond: The Accelerating Universe https://www.youtube.com/watch?v=pcKdA2-W0X0
Martin Rees interview http://www.closertotruth.com/series/what-happens-the-far-far-future#video-3625

more » « less
Video Language:
English
Duration:
29:21

Swedish subtitles

改訂 Compare revisions