Return to Video

TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time (4K)

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:03
 • 0:03 - 0:05
  آینده مان چگونه خواهد بود؟
 • 0:06 - 0:14
  "هر چیزی شگفتی های خودش را دارد، حتی تاریکی و سکوت..." هلن کلر
 • 0:14 - 0:18
  آینده به چه شکل خواهد بود؟
 • 0:19 - 0:22
  جهان هستی چگونه به انتهای خود خواهد رسید؟
 • 0:23 - 0:26
  ممکن است ما هرگز به طور قطعی جواب این پرسش را پیدا نکنیم
 • 0:26 - 0:30
  امّا علم شروع به رنگ آمیزی تصویری محصور کننده از چگونگی شکل گیری آینده محتمل کرده است
 • 0:32 - 0:35
  بیایید به سفری به انتهای زمان برویم
 • 0:35 - 0:39
  ما طی زمان به صورت نمایی سفر خواهیم کرد، در واقع سرعت مان را هر 5 ثانیه دو برابر خواهیم کرد
 • 0:39 - 0:45
  تصویر آینده مطمئناً با جستجوی ما به دنبال سرنخ های بیشتر، تکامل خواهد یافت. امّا یک چیز واضح است:
 • 0:45 - 0:47
  جهان هستی تازه شروع شده است.
 • 0:49 - 0:52
  [دوران اثرگذاری فعالیت های انسان بر زمین] دوران پیشا انسانی خاتمه یافته است.
 • 0:52 - 0:56
  اعمالی که ما اکنون و طی سالی های آینده انجام می دهیم
 • 0:56 - 1:02
  عمیقاً بر چند هزار سال آینده تأثیر خواهد گذاشت.
 • 1:04 - 1:10
  تنها شرایطی که انسان های امروزی تا کنون شناخته اند در حال تغییر است.
 • 1:10 - 1:12
  و تغییری با سرعت.
 • 1:13 - 1:16
  هیچ چیزی بر روی این سیاره به شکلی ثابت باقی نمی ماند.
 • 1:16 - 1:18
  همه چیز تغییر می کنند.
 • 1:18 - 1:21
  زمین به درون یکی از این پرش ها خواهد رفت
 • 1:21 - 1:23
  و شما نمی دانید که آن سوی دیگر این پرش ها به چه شکل خواهد بود.
 • 1:23 - 1:25
  [میدان مغناطیسی زمین وارونه می شود]
 • 1:25 - 1:27
  زمین همیشه در حال پرش است.
 • 1:27 - 1:32
  [ستاره دنباله دار Hale-Bopp باز می گردد]
 • 1:33 - 1:35
  اشیاء بر روی این سیاره حرکت میکنند. [افزایش شدید سطح دریا]
 • 1:35 - 1:37
  اشیاء ثابت نیستند!
 • 1:38 - 1:39
  [برخورد سیارک 30 متری] هر چیزی [به چیزی دیگری] تبدیل می شود.
 • 1:40 - 1:43
  [Antares (درخشان ترین ستاره صورت فلکی عقرب) به ابرنواختر تبدیل می شود]
 • 1:43 - 1:47
  [صحرای بزرگ آفریقا به جنگل های استوایی تبدیل می شود]
 • 1:47 - 1:50
  [صورت های فلکی شروع به سرگردان شدن می کنند]
 • 1:51 - 1:54
  [ویجر-1 از ستاره همسایه عبور می کند]
 • 1:54 - 1:57
  [دوره بین دو عصر یخبندان خاتمه می یابد]
 • 1:58 - 2:06
  [انفجار ابرآتشفشان]
 • 2:06 - 2:08
  [جزایر جدید هاوایی پدید می آیند]
 • 2:09 - 2:14
  [زنجیره جزیره های جدید]
 • 2:14 - 2:18
  [ردپاهای (سرنشینان) آپولو محو می شوند]
 • 2:18 - 2:21
  [ستاره Betelgeuse به ابرنواختر تبدیل می شود]
 • 2:22 - 2:30
  [بناهای یادبود سنگی فرسایش می یابند]
 • 2:30 - 2:33
  [انفجار مرگبار پرتو گاما]
 • 2:33 - 2:38
  [قمر مریخ به حلقه تبدیل می شود]
 • 2:38 - 2:41
  [حلقه های زحل ناپدید می شوند]
 • 2:42 - 2:45
  [(یخ های) قطب جنوب ذوب می شوند]
 • 2:45 - 2:51
  [برخورد خرده سیاره ای بزرگ]
 • 2:52 - 2:58
  [ابر قاره جدید]
 • 2:58 - 2:59
  [درخشندگی خورشید افزایش پیدا می کند]
 • 2:59 - 3:00
  هنگامی که سوخت آن شروع به تمام شدن می کند،
 • 3:00 - 3:03
  خورشید به سادگی خاموش نمی شود [فوتوسنتز شروع به متوقف شدن می کند]
 • 3:03 - 3:04
  خورشید به سادگی خاموش نمی شود [تمام حیات گیاهی از بین می رود]
 • 3:04 - 3:06
  [تمام حیات گیاهی از بین می رود]
 • 3:06 - 3:08
  هسته آن فرو می ریزد، [اقیانوس ها تبخیر می شوند]
 • 3:08 - 3:12
  و گرمای اضافه ای که از این طریق ایجاد می شود سبب خواهد شد که لایه بیرونی آن منبسط شود.
 • 3:12 - 3:14
  [تمام حیات از بین می رود]
 • 3:14 - 3:17
  [خورشید منبسط می شود]
 • 3:17 - 3:19
  [خورشید به غول قرمز تبدیل می شود]
 • 3:19 - 3:21
  [زمین توسط خورشید در حال مرگ نابود می شود]
 • 3:21 - 3:22
  [خورشید تبدیل به یک کوتوله سفید می شود]
 • 3:22 - 3:25
  اکنون خورشید مرده است.
 • 3:25 - 3:27
  باقی مانده آن به آرامی خنک می شود
 • 3:27 - 3:30
  در دماهای بسیار پایین اعماق فضا
 • 3:40 - 3:45
  سرنوشت خورشید به مانند تمام ستاره ها است.
 • 3:45 - 3:48
  یک روز، همه آنها سرانجام خواهند مرد،
 • 3:48 - 3:51
  و کیهان به درون شب ابدی سقوط خواهد کرد.
 • 3:54 - 3:58
  سرانجام سوخت تمام ستاره ها تمام خواهد شد. [ستاره ها شروع به مردن می کنند]
 • 3:58 - 4:00
  دمای جهان هستی افت خواهد کرد.
 • 4:01 - 4:06
  ستاره ها یک به یک در آسمان شب خاموش خواهند شد.
 • 4:08 - 4:12
  و هیچ ستاره جدیدی متولد بوجود نخواهد آمد.
 • 4:13 - 4:18
  و جهان هستی با شیون و زاری و نه با یک انفجار [اشاره به انفجار بزرگ]، پایان خواهد یافت.
 • 4:20 - 4:22
  [آخرین ستاره های کوتوله قرمز می میرند]
 • 4:21 - 4:25
  و نه با آتش، بلکه با یخ.
 • 4:30 - 4:38
  با مرگ آخرین ستاره، عصر نور به انتها می رسد. [دوران انحطاط]
 • 4:40 - 4:48
  جهان هستی با بقایای پخش شده ستارگان مرده به یک قبرستان کیهانی تبدیل می شود.
 • 4:50 - 4:57
  خورشید ما به یک کوتوله سفید - یک جسد ستاره ای داغ متراکم کوچک شده - تبدیل می شود.
 • 5:02 - 5:06
  بدون سوختی برای سوزاندن، درخشش کم رمق کوتوله سفید
 • 5:06 - 5:11
  از آخرین گرمای باقی مانده کوره خاموش شده اش پدید می آید.
 • 5:16 - 5:18
  نگاه کردن به آن از جایی که اکنون زمین قرار دارد،
 • 5:18 - 5:24
  تنها مقداری نور تولید می کند که ماه کامل در یک شب بدون ابر بوجود می آورد.
 • 5:29 - 5:37
  درخشش کم رمق کوتوله های سفید تنها تابش درون خلاء تهی و تاریک را فراهم خواهد کرد
 • 5:37 - 5:41
  که از ستارگان مرده و سیاهچاله ها پر شده است.
 • 5:51 - 5:56
 • 6:07 - 6:13
 • 6:18 - 6:23
 • 6:27 - 6:33
 • 6:33 - 6:35
 • 6:51 - 6:58
 • 7:06 - 7:12
 • 7:13 - 7:14
 • 7:14 - 7:18
 • 7:18 - 7:23
 • 7:28 - 7:33
 • 7:35 - 7:37
 • 7:39 - 7:42
 • 7:42 - 7:46
 • 7:55 - 7:58
 • 7:58 - 8:02
 • 8:11 - 8:17
 • 8:17 - 8:20
 • 8:26 - 8:31
 • 8:49 - 8:52
 • 8:52 - 9:00
 • 9:05 - 9:09
 • 9:11 - 9:16
 • 9:16 - 9:20
 • 9:22 - 9:23
 • 9:23 - 9:28
 • 9:31 - 9:35
 • 9:35 - 9:38
 • 9:38 - 9:43
 • 9:45 - 9:49
 • 9:54 - 9:56
 • 9:56 - 10:04
 • 10:06 - 10:13
 • 10:14 - 10:22
 • 10:25 - 10:28
 • 10:28 - 10:31
 • 10:31 - 10:33
 • 10:35 - 10:40
 • 10:40 - 10:42
 • 10:44 - 10:48
 • 10:48 - 10:52
 • 10:59 - 11:07
 • 11:18 - 11:23
 • 11:23 - 11:30
 • 11:30 - 11:34
 • 11:35 - 11:38
 • 11:42 - 11:47
 • 11:52 - 11:59
 • 12:07 - 12:10
 • 12:12 - 12:18
 • 12:21 - 12:26
 • 12:28 - 12:32
 • 12:36 - 12:43
 • 12:47 - 12:57
 • 12:57 - 13:02
 • 13:02 - 13:04
 • 13:08 - 13:12
 • 13:15 - 13:21
 • 13:21 - 13:23
 • 13:24 - 13:27
 • 13:27 - 13:36
 • 13:45 - 13:48
 • 13:53 - 13:58
 • 14:02 - 14:06
 • 14:10 - 14:12
 • 14:12 - 14:15
 • 14:15 - 14:18
 • 14:18 - 14:20
 • 14:20 - 14:24
 • 14:30 - 14:36
 • 14:36 - 14:39
 • 14:39 - 14:46
 • 14:49 - 14:56
 • 14:56 - 15:00
タイトル:
TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time (4K)
概説:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
29:21

Persian subtitles

未完了

改訂 Compare revisions