Vietnamese 字幕

← Anderson Cooper : World Humanitarian Day 2012

Show your support at http://www.whd-iwashere.org
Anderson Cooper Hosts a Night at the United Nations with superstar Beyonce and UN Emergency Relief Coordinator Valerie Amos to discuss World Humanitarian Day.

埋め込みコードを取得する
21言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 11/19/2012 by nguyen nhung.

 1. dẫn chương trình Anderson Cooper
 2. vỗ tay
 3. cảm ơn
 4. xin chào
 5. xin chào mọi người
 6. cảm ơn
 7. vậy, điều gì xảy ra tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc mỗi tối thứ 6
 8. tôi sẽ nói với các bạn
 9. tôi vẫn ở đây vào mỗi tối thứ 6, và , mọi chuyện luôn diễn ra như thế này
 10. tôi đã ngồi ở đây từ sớm và xem Beyonce biểu diễn và hát
 11. và tất cả các bạn ở đây cũng được đối xử như vậy
 12. ..chúng ta thực sự luôn hướng về phía trước
 13. và chúng ta đã có nhiều cuộc nói chuyện thú vị trước đấy
 14. buồn thay, tôi sẽ không nhảy bài " Single Ladies" tối nay
 15. cười
 16. nếu may mắn ngồi ở đây vào thứ sáu tuần sau, bạn có thể yêu cầu tôi một lần nữa
 17. tôi ở đây- ngày Nhân Đạo Thế Giới 19/8