Hungarian subtitles

← Mit tanulhatnak egymástól az ügyészek és az elítéltek?

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 19 created 08/24/2019 by Csaba Lóki.

 1. Ma, amikor a tükörbe nézek,
 2. a Columbia Egyetem végzett diákját látom,
  aki jogot és pedagógiát tanult;
 3. ifjúsági pártfogót, aktivistát,
 4. és New York állam leendő szenátorát.
 5. (Üdvrivalgás)

 6. Ezt mind látom a tükörben,

 7. de látom azt az embert is,
  aki élete negyedét börtönben töltötte –
 8. hat évet, hogy pontos legyek.
 9. Még kamaszként kezdtem meg
  büntetésem Rikers Islanden,
 10. valami olyasmiért, ami kis híján
  egy ember életébe került.
 11. Az, hogy ma itt vagyok,
  nem a büntetésnek köszönhető,
 12. amivel tizenévesként
  a felnőttek börtönében szembesültem,
 13. és nem is igazságszolgáltatásunk
  kérlelhetetlenségének.
 14. Egy osztályterem légköre
  vezetett be valami olyasmibe,
 15. amiről sosem gondoltam volna,
  hogy lehetséges számomra,
 16. vagy akár jogrendünk egésze számára.
 17. Néhány héttel feltételes
  szabadulásom előtt

 18. egy pártfogó biztatott, hogy vegyek részt
  egy új főiskolai képzésben,
 19. amit a börtönben hirdettek meg:
 20. Börtönkurzus a büntető
  igazságszolgáltatásról
  címmel.
 21. Elég lényegre törőnek
  tűnik a cím, ugye?
 22. Végül kiderült,
 23. hogy nyolc fogvatartott
  és nyolc kerületi ügyészhelyettes
 24. vesz részt a tanfolyamon,
 25. amit Geraldine Downey, a Columbia Egyetem
  pszichológia professzora,
 26. és Lucy Lang, manhattani
  kerületi ügyészhelyettes
 27. közösen tartott.
 28. Ez volt az első ilyen próbálkozás.
 29. Őszintén meg kell mondjam,

 30. nem így képzeltem
  főiskolai tanulmányaim kezdetét.
 31. Az első naptól kezdve
  teljesen odavoltam.
 32. Azt gondoltam, a teremben
  csupa fehér ügyész lesz.
 33. De emlékszem, hogy amikor
  bementem az első előadásra,
 34. és megláttam a fekete ügyészeket
 35. arra gondoltam:
 36. "Feketeként ügyésznek lenni –
 37. az már igen!"
 38. (Nevetés)

 39. Mire a tanfolyam első része véget ért,

 40. teljesen beszippantott a dolog.
 41. Sőt, egy héttel a szabadulásom után
 42. olyat tettem, amit mindenképp
  el akartam kerülni:
 43. Egyenest visszasétáltam a börtönbe.
 44. Hál' istennek ezúttal csak hallgatóként,
 45. hogy csatlakozzam csoporttársaimhoz.
 46. Ekkor már az órák végén
 47. hazamehettem.
 48. A képzés következő részében
  arról beszélgettünk,

 49. hogyan jutott az életünk idáig,
 50. és hogy kerültünk abba a terembe.
 51. Elég felszabadultnak éreztem magam ahhoz,
 52. hogy elmondjam ott mindenki előtt,
 53. hogyan kerültem ide.
 54. Elmeséltem, hogy nővéreimmel
  együtt végignéztük,
 55. mit szenvedett el anyánk
  mostohaapánktól,
 56. hogy hogyan menekültünk el, és végül
  hogy kötöttünk ki egy anyaotthonban.
 57. Beszéltem róla,
  hogy megesküdtem a családomnak,
 58. megvédem őket.
 59. Azt is elmagyaráztam, hogy 13 évesen
  nem úgy éreztem magam, mint egy kamasz,
 60. sokkal inkább,
  mint egy katona, küldetésben.
 61. És ahogy a katonáknak,
 62. ez nekem is azt jelentette,
  hogy érzelmi terhet hordozok a vállamon,
 63. és – bár utálom ezt kimondani –
 64. egy pisztolyt is az övemben.
 65. Alig pár nappal 17. születésnapom után
 66. ez a küldetés teljesen félrecsúszott.
 67. Mentünk nővéremmel a mosodába,

 68. és tömeg állta el utunkat.
 69. Teljesen váratlanul két lány
  a nővéremre támadt.
 70. Megzavarodva attól, ami történik,
  megpróbáltam az egyik lányt elhúzni.
 71. és éreztem, hogy közben
  valami súrolja az arcom.
 72. Ahogy dolgozott bennem az adrenalin,
 73. észre sem vettem, hogy egy férfi
  kivált a tömegből és megvágott.
 74. Amint megéreztem, hogy a meleg vér
  végigfolyik az arcomon,
 75. és láttam, hogy a férfi
  újra rám emeli kését,
 76. védekezésül előhúztam
  pisztolyom a derékszíjamból,
 77. és meghúztam a ravaszt.
 78. Szerencsére a lövés nem volt halálos.
 79. Kezem remegett, a szívem szaporán vert,
  és bénult voltam a félelemtől.
 80. Ettől a pillanattól
 81. olyan megbánást éreztem,
  ami már mindig velem lesz.
 82. Később tudtam meg, hogy félreértésből
  támadták meg a nővéremet –

 83. összetévesztették valakivel.
 84. Rémisztő volt,
 85. de kiderült az is, hogy nem voltam
  sem olyan felkészült, sem olyan képzett,
 86. amilyennek egy családját védő
  katonának lennie kéne.
 87. De a környékünkön csak úgy éreztem
  biztonságban magam,
 88. ha van nálam fegyver.
 89. Visszatérve a tanterembe,
  miután meghallgatták a történetem,

 90. az ügyészek is mondták,
  hogy nem akartam én bántani senkit.
 91. Azt akartam csupán,
  hogy hazajussunk épségben.
 92. Láttam, miként változik meg az arcuk,
 93. ahogy sorban végighallgatják
  a fogvatartottak történeteit,
 94. egyiket a másik után.
 95. Történeteket, melyek sokunkat
  nem engedtek szabadulni
 96. a fogva tartás ördögi köréből.
 97. Ezeket a köröket legtöbben
  nem tudják megszakítani.
 98. Persze vannak, akik szörnyű
  bűnöket követnek el.
 99. De amiket ezek az emberek
 100. a bűncselekmények
  elkövetése előtt átéltek,
 101. olyan történetek, amikhez hasonlót
  ezek az ügyészek sosem hallottak korábban.
 102. És amikor arra került a sor,
  hogy az ügyészek beszéljenek,

 103. én magam is meglepődtem.
 104. Ők sem érzéketlen drónok vagy robotzsaruk,
 105. arra programozva,
  hogy börtönbe küldjék az embereket.
 106. Nekik is volt apjuk, anyjuk,
 107. testvéreik.
 108. De ami a legfontosabb, jó tanulók voltak.
 109. Voltak céljaik, amit el akartak élni.
 110. És hittek abban, hogy a törvény erejével
  megvédhetik az embereket,
 111. Olyan küldetést teljesítenek,
  amit nagyon is meg tudok érteni.
 112. A képzés felénél Nick –
  egyik elítélt társam –

 113. kifejtette aggodalmát,
 114. hogy az ügyészek kerülgetik a faji alapú
  elfogultság és diszkrimináció kérdéseit
 115. a büntető igazságszolgáltatásban.
 116. Nos, aki volt valaha börtönben,
 117. az tudhatja, hogy nem lehet
  börtönreformról beszélni úgy,
 118. hogy szóba ne hoznánk a faji kérdést.
 119. Csendben drukkoltunk Nicknek,
 120. és kíváncsian vártuk az ügyészek válaszát.
 121. Nem emlékszem, ki szólalt meg először,
 122. de Chauncey Parker vezető ügyész
  igazat adott Nicknek, és kifejtette,
 123. hogy véget kell vetni a színes bőrűek
  tömeges bebörtönzésének.
 124. Én elhittem, hogy őszintén mondja.
 125. És tudtam, hogy jó irányba haladunk.
 126. Elkezdtünk csapatként működni.
 127. Kezdtünk új lehetőségek után kutatni,
 128. és felfedni igazságszolgáltatásunk
  valós állapotát,
 129. és hogy mi hozhat
 130. tényleges változást számunkra.
 131. Számomra ezt a változást nem a kötelező
  börtönbeli programok jelentették.

 132. Inkább az idősebbek tanácsaira figyeltem,
 133. azokéra, akiket arra ítéltek, hogy életük
  hátralevő részét börtönben töltsék,
 134. Ők segítettek újragondolni,
  hogy mi a férfias viselkedés.
 135. Belém oltották minden
  vágyukat és céljukat,
 136. abban bízva, hogy sosem fogok
  visszakerülni a börtönbe,
 137. és követük leszek a szabad világban.
 138. Említettem már, hogy láttam,
  miként világosodik meg az egyik ügyész,
 139. aki valami olyat mondott,
  amit én nyilvánvalónak gondoltam:
 140. hogy nem a fogva tartás eredményeként,
 141. hanem annak dacára változtam meg.
 142. Világos volt, hogy ezek az ügyészek
  korábban nem sokat gondolkodtak azon,

 143. mi lesz velünk, miután elítéltek.
 144. De már az, hogy együtt ültünk
  egy tanteremben, elég volt ahhoz,
 145. hogy a jogászok kezdjék belátni,
  hogy sem a társadalomnak,
 146. sem nekünk nem szolgál javunkra,
 147. ha bezárnak.
 148. A tanfolyam vége felé
  az ügyészek izgatottan hallgatták,

 149. ahogy arról beszélünk, mit kezdünk
  életünkkel szabadulásunk után,
 150. de az nem tudatosult bennük,
  milyen kemény is lesz ez nekünk.
 151. Még most is látom
  a szó szerinti döbbenetet
 152. az egyik fiatal kerületi
  ügyészhelyettes arcán:
 153. a szabaduláskor kapott
  ideiglenes igazolványunk elárulja,
 154. hogy frissen jöttünk a börtönből.
 155. Nem is gondolta,
  mennyi akadályt gördít ez elénk,
 156. amikor visszatérünk a társadalomba.
 157. Ugyanakkor láttam, mennyire átéli,
  milyen nehéz meghoznunk a döntést,
 158. hogy hová menjünk haza:
  egy ágyra valami szállón,
 159. vagy egy szabad kanapéra
  egy rokonunk agyonzsúfolt lakásába.
 160. Abból, amit megtanultunk az órák során,

 161. konkrét ajánlások születtek.
 162. Javaslatainkat
  a diplomaosztón mondtuk el
 163. az állami Büntetés-végrehajtási
  Parancsnokság illetékesének
 164. és a manhattani kerületi főügyésznek
 165. a Columbia Egyetem
  egy zsúfolt előadótermében.
 166. Ha most a csoportunkra gondolok,
 167. ennél emlékezetesebbé
  aligha tehettük volna
 168. az együtt eltöltött nyolc hetet.
 169. Alig 10 hónappal az után,
  hogy kijöttem a börtönből,

 170. újra egy szokatlan teremben
  találtam magam,
 171. ahová New York város
  rendőrségének meghívására mentem el,
 172. hogy egy értekezleten
  megosszam velük elképzeléseimet.
 173. Előadásom közben
 174. a hallgatóságban megpillantottam
  egy ismerős arcot.
 175. Az ügyész volt,
  aki az esetemmel foglalkozott.
 176. Ahogy megláttam,
 177. eszembe jutottak
  a bíróságon töltött napok,
 178. a hét évvel korábbiak,
 179. ahogy végighallgatom,
  hogy hosszú börtönbüntetést kér rám,
 180. úgy, mintha fiatal életem
  értelmetlen lenne,
 181. és nem lenne benne semmi lehetőség.
 182. De most
 183. mások voltak a körülmények.
 184. Elhessegettem gondolataimat,
 185. és odamentem hozzá,
  hogy kezet rázzunk.
 186. Úgy tűnt, örült, hogy találkoztunk.
 187. Meg volt lepve, de örült nekem.
 188. Mondta, hogy büszke,
  hogy itt lehet velem ebben a teremben,
 189. és elkezdtünk beszélgetni arról,
  hogy dolgozhatnánk együtt,
 190. hogy jobbak legyenek
  a körülmények közösségünkben.
 191. És így ma

 192. mindezt a tapasztalatot felhasználom,
 193. mikor a Columbia Egyetem
  Jogvédő Diáktanácsát szervezem,
 194. és összehozom a New York-i fiatalokat –
  köztük olyanokat is, akik ültek már,
 195. és másokat, akik még csak középiskolások –
 196. a város tisztviselőivel.
 197. Ezeken az órákon
 198. ötletelünk, hogy miként lehetne
 199. a városban élő legveszélyeztetettebb
  fiatalok életén javítani,
 200. még mielőtt összeütközésbe
  kerülnének a törvénnyel.
 201. Erre megvan a lehetőség,
  ha tesszük a dolgunkat.

 202. Társadalmunk és jogrendszerünk
  azt a képzetet alakította ki bennünk,
 203. hogy a problémákat megoldják a börtönök,
 204. és büntetéssel feloldhatjuk
  a társadalmi kihívásokat.
 205. De a valóság nem ez.
 206. Képzeljenek el egy pillanatra
  egy olyan jövőt,
 207. ahol senkiből nem lehet
 208. ügyész,
 209. bíró,
 210. rendőr,
 211. de még felügyelő tiszt sem,
 212. ha nem ül be előbb egy tanterembe,
 213. hogy találkozzon
  és megismerkedjen azokkal,
 214. akiknek az életéről döntenie kell.
 215. Részemről megteszem, ami tőlem telik,

 216. hogy támogassam ezeket a beszélgetéseket
  és az együttműködést.
 217. Megfelelő képzéssel elérhetjük,
 218. hogy kialakuljon egy olyan jogrend,
  ami mindenkit befogad,
 219. és ahol mindenki egyenlő.
 220. Számomra ezt jelentette
  ez az egészen újszerű párbeszéd
 221. és teljesen újfajta képzés,
 222. ami megmutatta, hogy gondolkodásom
 223. és a bűnügyi igazságszolgáltatás is
 224. megváltoztatható.
 225. Azt mondják, az igazság szabaddá tesz.

 226. De szerintem
 227. inkább az oktatás
 228. és a párbeszéd vezet ehhez.
 229. Köszönöm.

 230. (Taps)