Vietnamese 字幕

← Ngày Nhân đạo 2012 - Sau sân khấu với Beyoncé

埋め込みコードを取得する
15言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 07/29/2013 by Ngọc Trâm Trần Thị.

 1. Beyonce, làm sao cô biết đến Ngày Nhân đạo?
 2. À, tôi bị thu hút bởi việc nâng cao ý thức
 3. về sự nhìn nhận Ngày Nhân đạo.
 4. Tôi biết...là 22 người đã đánh đổi tính mạng để giúp người. Và...
 5. Ở Baghdad.
 6. Ở Baghdad, vâng.
 7. Và bạn biết đấy, tôi nghĩ thật là tuyệt diệu
 8. khi biến điều đó thành một thứ tích cực
 9. và cố gắng làm cho nhận loại hành động, giúp đỡ người khác
 10. Tôi cảm thấy rằng tất cả chúng ta đều biết cuôc đời mình có một ý nghĩa gì đó
 11. Và rằng chúng ta làm một điều gì cho ai khác
 12. Và rằng chúng ta làm lan tỏa tính tích cực
 13. dù lớn hay nhỏ.
 14. Hiện nay cô đang cố giúp đỡ hàng tỷ người
 15. vào ngay Nhân đạo.
 16. Cô có hy vọng hướng đến điều gì không?
 17. Ý tưởng là gì?
 18. Điều này thực sự là để, nói với mọi người ở ngoài kia rằng
 19. đây vừa là một ngày tưởng niệm
 20. Bởi vì có rất nhiều người
 21. đã mất mạng để cố giúp người khác
 22. vừa là ngày kỷ niệm những điều mà nhân loại làm được
 23. Có rất nhiều điều mà nhân loại làm được
 24. mỗi ngày, nhưng không được biết đến.
 25. Vậy nên đây là ngày cho những điều vĩ đại
 26. và cũng là cho những điều nhỏ bé.
 27. Nếu chúng ta làm những điều nhỏ
 28. và nếu tất cả chúng ta, trong một ngày, làm được điều đó một các hiệu quả
 29. thì nó sẽ rất có ảnh hưởng.
 30. Chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt thông qua một cử chỉ nhở.
 31. Vài người thì ủng hộ tiền
 32. Có người thì có những kỹ năng mà họ có thể đóng góp
 33. Thời gian họ có thể trao tặng
 34. Tất cả đều hữu ích.
 35. Cô thấy gì
 36. khi cô đứng trên sân vận động trước Hội đồng quản trị?
 37. Vâng, chúng tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi mời đến những tấm lòng nhân đạo
 38. và những người ảnh hưởng bởi chủ nghĩa nhân đạo
 39. và tôi biết rằng một vài trong những người đang nói
 40. là người thân của 22 con người đã mất mạng
 41. Nên trong lúc tôi đang đứng trên sân vận động
 42. bạn không thể không nghĩ đến cảm nhận
 43. và lòng tự hào của họ
 44. khi biết rằng họ không ra đi một cách vô ích.
 45. Vậy nên ngày 19 tháng Tám, tất cả chúng ta hy vọng rằng
 46. nhân loại toàn thế giới
 47. sẽ làm bất cứ điều gì có thể
 48. và làm tình nguyện trong cộng đồng họ sống
 49. sẽ quyên góp tiền, đóng góp thời gian, bất cứ nơi đâu.
 50. Chúng tôi muốn nhìn thấy hàng triệu tấm lòng nhỏ
 51. trên khắp thế giới
 52. Như một cam kết
 53. Mọi người có thể ghé thăm trang whdiwashere.org
 54. Và chúng tôi muốn khuyến khích mọi người cam kết
 55. hành động nhân đạo của mình.