Hebrew 字幕

ואלרי איימוס ולורן ויירה דה-מלו: היום ההומניטרי העולמי 2012

埋め込みコードを取得する
13言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 04/11/2013 by Shlomo Adam.

 1. [נשיא המכון ומנהל הסיוע
  לורן ויירה דה-מלו עם ואלרי איימוס]
 2. [מחיאות כפיים]
 3. אנדרסון קופר:
  תודה על שבאת לכאן.
 4. מורשת אביך... יש כאן באולם
  אנשים כה רבים
 5. שקיבלו השראה מאביך.
  מה היית רוצה שתהיה המורשת שלו?
 6. לורן ווירה דה-מלו: נכון. הוא נגע בחייהם
  של כה רבים
 7. וקיבל המון מסרים מאנשים
  שהושפעו מעבודתו.
 8. בנוסף, המורשת שלו נמשכת אצל כל האנשים האלה
  שממשיכים להאמין בעקרונותיו.
 9. קופר: האם בשלב כלשהו,
  בעקבות מותו של אביך,
 10. היו לך ספקות באשר לחשיבות
  העבודה ההומניטרית?
 11. דה-מלו: לא, אינני חושב, כי יש המון נזקקים
  בכל העולם,
 12. והקולות של מרביתם אינם נשמעים.
 13. אז אם איש לא יילך לשם
  ויעזור להם, לא יקרה כלום.
 14. כך שאתה צריך למלא את חובתך,
  וזה נכון גם לגבי עיתונאים.
 15. עיתונאים נהרגים, אבל עדיין עליהם ללכת
  לאתר האירוע ולדווח מה קורה.
 16. קופר: נכון.
  דה-מלו: אז אנו זקוקים לכך.
 17. קופר: ברצוני להעלות לבמה גם את
  ואלרי איימוס,
 18. שהיה לי העונג לראיין מוקדם יותר היום,
  יחד עם ביונסה.
 19. היא חזרה עכשיו מהרפובליקה של קונגו,
  ממזרח קונגו.
 20. היא מכהנת כתת-המזכיר הכללי
  לעיניינים הומניטריים וכמתאמת לסיוע חירום.
 21. ואלרי, בבקשה עלי לכאן.
 22. [מחיאות כפיים]
 23. קופר: טוב לראות אותך.
 24. ראשית כל, לגבי היום ההומניטרי העולמי:
  מדוע לדעתך זה כה חשוב?
 25. מה את מקווה להשיג השנה?
 26. ואלרי איימוס: לדעתי זה חשוב מכמה סיבות.
 27. אחת, זה מכבד ומזכיר את עמיתינו
  שהקריבו את חייהם.
 28. ואתה דיברת על אביך
  בצורה מאד מרגשת.
 29. אבל לדעתי זה גם מעלה על נס
  את העבודה שעושים העובדים ההומניטריים,
 30. ועם הקמפיין הזה שאנו יוצאים בו
  בסופשבוע הבא אנו מקווים
 31. לגרום לאנשים להבין באמת
  שכל אקט של נדיבות, של עזרה ותמיכה,
 32. יכול לתרום לעבודה ההומניטרית
  בכל העולם.
 33. חלק מתפקידי הוא לנסות לפרסם את זה,
  ובאמת לעזור לעולם להכיר בכך
 34. שקורים המון דברים רעים,
  שיש המון אנשים שזקוקים לעזרה.
 35. אנו נוטים להתמקד במה שקורה עכשיו,
  אז אנשים באמת מתמקדים בסוריה.
 36. אין הרבה אנשים בעולם שיש להם מושג
  מה קורה בתימן, למשל.
 37. יש לנו משבר מתמשך בסודן, בדרום סודן,
 38. ויש לנו 18 מיליון אנשים ב-9 ארצות
  במערב ובמרכז אפריקה
 39. שעלולים להגיע לרעב קיצוני
  בחודשים הבאים.
 40. קופר: וגם המצב במאלי..
 41. איימוס: והסכסוך במאלי.
 42. קופר: מה כתובת האתר, שוב?
 43. איימוס: whdiwashere.org
 44. [מחיאות כפיים]
  [הייתי כאן - היום ההומניטרי העולמי 19 לאוגוסט)