Return to Video

Git LFS 1.0

 • 0:01 - 0:02
  (音樂)
 • 0:04 - 0:07
  -娜特莉,你在嗎?
  --是啊,我在此。
 • 0:07 - 0:09
  - 我們想見你都有點困難。
  - 那未現在見面嗎?
 • 0:12 - 0:13
  對不起!
 • 0:17 - 0:18
  (關門聲)
 • 0:19 - 0:21
  (音樂持續)
 • 0:23 - 0:24
  (拉上捲簾門,發出響聲)
 • 0:27 - 0:28
  (拉下捲簾門,發出響聲)
 • 0:30 - 0:32
  (拉上捲簾門,發出響聲)
 • 0:32 - 0:35
  你不用留下來。我剛才只是說笑。
 • 0:35 - 0:37
  (旁白)不知道怎樣處理
  大量的財産嗎?
 • 0:40 - 0:41
  嗨,娜特莉!
 • 0:42 - 0:44
  嗨!
 • 0:44 - 0:45
  (旁白)好消息!
 • 0:45 - 0:48
  你現在可以在 GitHub
  更新大量文件。
 • 0:48 - 0:51
  Git 大量文件儲存是一個
  擴展音訊的新共享資源,
 • 0:51 - 0:53
  方便用家管理大量的文件。
 • 0:56 - 0:59
  一起工作從未試過那麼容易。
 • 0:59 - 1:03
  快來 git-las.github.com 試一試。
 • 1:04 - 1:06
  (音樂)
Titolo:
Git LFS 1.0
Descrizione:

more » « less
Video Language:
English
Team:
GitHub
Progetto:
Featured Videos
Duration:
01:27

Chinese, Traditional (Hong Kong) subtitles

Revisioni Compare revisions