Return to Video

Git LFS 1.0

 • 0:01 - 0:02
  {nhạc trong clip}
 • 0:04 - 0:07
  Natalie, con có ở đấy không?
  Vâng, con đây ạ
 • 0:07 - 0:09
  Mẹ và bố không nhìn thấy con được
  Bây giờ mẹ và bố nhìn thấy con chưa?
 • 0:09 - 0:12
  Xin lỗi!
 • 0:12 - 0:13
  Xin lỗi!
 • 0:17 - 0:18
  {Tiếng cửa đóng}
 • 0:19 - 0:21
  {nhạc trong clip}
 • 0:23 - 0:24
  {tiếng cửa mở}
 • 0:27 - 0:28
  {tiếng cửa đóng}
 • 0:30 - 0:32
  {tiếng cửa mở}
 • 0:32 - 0:35
  Bạn không cần phải ở đây. Tớ đùa ấy mà.
 • 0:35 - 0:37
  Bạn không biết phải giải quyết thế nào với những vật dụng lớn?
 • 0:40 - 0:41
  Chào, Natalie!
 • 0:41 - 0:42
  Chào!
 • 0:42 - 0:44
  {nhạc nền}
 • 0:44 - 0:45
  Tin tốt
 • 0:45 - 0:48
  Giờ thì bạn có thể chứa những tập tin lớn trên trang GitHub
 • 0:48 - 0:51
  Ổ chứa lớn của Git là một sản phẩm mới của Git
 • 0:51 - 0:53
  để chứa đựng những tập tin lớn
 • 0:56 - 0:59
  Làm việc cùng nhau chưa bao giờ dễ hơn thế
 • 0:59 - 1:03
  Bạn có thể dùng thử tại trang GIT-LFS.GITHUB.COM
 • 1:04 - 1:06
  {nhạc nền}
Titolo:
Git LFS 1.0
Descrizione:

more » « less
Video Language:
English
Team:
GitHub
Progetto:
Featured Videos
Duration:
01:27
Utente che ha lasciato Amara edited Vietnamita subtitles for Git LFS 1.0

Vietnamese subtitles

Revisioni