Vietnamese sottotitoli

← Git LFS 1.0

Ottieni il codice di inserimento
39 Lingue

Mostrare Revisione 1 creata 03/28/2016 da Utente che ha lasciato Amara.

 1. {nhạc trong clip}
 2. Natalie, con có ở đấy không?
  Vâng, con đây ạ
 3. Mẹ và bố không nhìn thấy con được
  Bây giờ mẹ và bố nhìn thấy con chưa?
 4. Xin lỗi!
 5. Xin lỗi!
 6. {Tiếng cửa đóng}
 7. {nhạc trong clip}
 8. {tiếng cửa mở}
 9. {tiếng cửa đóng}
 10. {tiếng cửa mở}
 11. Bạn không cần phải ở đây. Tớ đùa ấy mà.
 12. Bạn không biết phải giải quyết thế nào với những vật dụng lớn?
 13. Chào, Natalie!
 14. Chào!
 15. {nhạc nền}
 16. Tin tốt
 17. Giờ thì bạn có thể chứa những tập tin lớn trên trang GitHub
 18. Ổ chứa lớn của Git là một sản phẩm mới của Git
 19. để chứa đựng những tập tin lớn
 20. Làm việc cùng nhau chưa bao giờ dễ hơn thế
 21. Bạn có thể dùng thử tại trang GIT-LFS.GITHUB.COM
 22. {nhạc nền}