Mongolian sottotitoli

← Git LFS 1.0

Ottieni il codice di inserimento
39 Lingue

Mostrare Revisione 1 creata 09/06/2016 da Uuriintuya Urjinbazar.

 1. Хѳгжим
 2. Натали, чи байна уу? Тиймээ, би байна.
 3. Чамайг харахад хүндрэлтэй юм. Одоо?
 4. Уучлаарай!
 5. Хаалга хаав.
 6. Хѳгжим үргэлжилсээр.
 7. (Хаалт чимээтэй нээгдэв.)
 8. (Хаалт чимээтэй нээгдэв.)
 9. (Хаалт чимээтэй нээгдэв.)
 10. Чи энэ дотор үлдэхгүй. Би тоглосон юм.
 11. (ѳгүүлэгч) Том хѳрѳнгѳѳ хэрхэн хадгалахаа
 12. мэдэхгүй байна уу? Хүүe,
 13. Натали! Хүүe!
 14. Сайхан мэдээтэй!
 15. Та одоо файлаа ГитХаб-д хѳрвүүлж болно.
 16. Шинэ Гит файл хадгалалт нээлттэй нѳѳц
 17. их файлыг зохицуулахаар ѳргѳтгѳсѳн.
 18. Хамтарч ажиллах нь хэзээ ч амар байсангүй.
 19. Энэ хаягаар ороод үз git-lfs.github.com
 20. (хѳгжим)