Return to Video

Git LFS 1.0

 • 0:01 - 0:02
  Хѳгжим
 • 0:04 - 0:07
  Натали, чи байна уу? Тиймээ, би байна.
 • 0:07 - 0:09
  Чамайг харахад хүндрэлтэй юм. Одоо?
 • 0:12 - 0:13
  Уучлаарай!
 • 0:17 - 0:18
  Хаалга хаав.
 • 0:19 - 0:21
  Хѳгжим үргэлжилсээр.
 • 0:23 - 0:24
  (Хаалт чимээтэй нээгдэв.)
 • 0:27 - 0:28
  (Хаалт чимээтэй нээгдэв.)
 • 0:30 - 0:32
  (Хаалт чимээтэй нээгдэв.)
 • 0:32 - 0:35
  Чи энэ дотор үлдэхгүй. Би тоглосон юм.
 • 0:35 - 0:37
  (ѳгүүлэгч) Том хѳрѳнгѳѳ хэрхэн хадгалахаа
 • 0:40 - 0:41
  мэдэхгүй байна уу? Хүүe,
 • 0:42 - 0:44
  Натали! Хүүe!
 • 0:44 - 0:45
  Сайхан мэдээтэй!
 • 0:45 - 0:48
  Та одоо файлаа ГитХаб-д хѳрвүүлж болно.
 • 0:48 - 0:51
  Шинэ Гит файл хадгалалт нээлттэй нѳѳц
 • 0:51 - 0:53
  их файлыг зохицуулахаар ѳргѳтгѳсѳн.
 • 0:56 - 0:59
  Хамтарч ажиллах нь хэзээ ч амар байсангүй.
 • 0:59 - 1:03
  Энэ хаягаар ороод үз git-lfs.github.com
 • 1:04 - 1:06
  (хѳгжим)
Titolo:
Git LFS 1.0
Descrizione:

Их хэмжээний файл хадгалдаг Гит (Гит LFS) 1.0 майлстонд хүрсэн бѳгѳѳд GitHub.com дээрх бүх үйлчилгээнүүдэд боломжтой болсон.

Ямагт, доорх хаягаар сэтгэгдлээ бидэнд чѳлѳѳтэй үлдээгээрэй, мѳн захиалга ѳгѳх ѳѳ бүү мартаарай: http://bit.ly/subgithub

Баярлалаа!

Бидэнтэй холбогдох.
Facebook: http://fb.com/github
Twitter: http://twitter.com/github
Google+: http://google.com/+github
LinkedIn: http://linkedin.com/company/github

GitHub (ГитХаб) -ын Тухай
ГитХаб бол найзууд, хамтран ажиллагсад, ангийн андууд, бүр танихгүй хүнтэй ч код хуваалцах хамгийн тохирсон газар. Сая сая хүмүүс Гитхабыг ашиглан хамтдаа гайхамшигийг бүтээдэг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг, эндээс http://github.com

more » « less
Video Language:
English
Team:
GitHub
Progetto:
Featured Videos
Duration:
01:27
Uuriintuya Urjinbazar edited Mongolo subtitles for Git LFS 1.0

Mongolian subtitles

Revisioni