Albanian sottotitoli

← Të hash insekte për ta shpëtuar pyllin

Ottieni il codice di inserimento
22 Lingue

Mostrare Revisione 3 creata 01/27/2019 da Ardita Zulfiu.

 1. "Valala iray hifanapahana" thekson
  zemërgjërësinë
 2. e njerëzve të Madagaskarit.
 3. Është një fjalë e urtë, që domethënë se
  nëse do ta kisha një bulkth,
 4. gjysmën do ta ndaja me ty.
 5. Këtë edhe po përpiqemi ta bëjmë.
 6. Përpiqemi ta marrim atë që
  është plotësisht malagaziane
 7. dhe ta ndajmë me malagazianët.
 8. Vërtet doja të ndikoja te konservimi
  me anë të shkencës.
 9. M'u desh kohë që ta kuptoja,
 10. se nuk mund të konservosh
  pa arritur të kuptosh
 11. pse njerëzit nuk konservojnë.
 12. Në Madagaskar, gjithçka
  sillet rreth ushqimit.
 13. Popullsia e Madagaskarit
  vazhdimisht po rritet,
 14. dhe që kur kam filluar të punoj këtu,
 15. fushat kanë qenë të dëmtuara nga
  kullotja e bagëtive,
 16. dhe ka mbetur vetëm 10% e pyjeve.
 17. Veç kësaj,
 18. rreth 53% e fëmijëve nën pesë vjeç
  janë të paushqyer.
 19. Padyshim se janë të urritur.
 20. Por çfarë mund të hanë?
 21. Atyre u duhet një burim i ri ushqimor.
 22. Në njëfare mënyre,
  jo një i ri,
 23. u duhet një burim tradicional.
 24. Por ne mund të përdorim
  teknologji
 25. dhe ta bëjmë më të volitshëm,
 26. ashtu që të mund të ushqehen një
  numër i madh njerëzish.
 27. Njerëzit kanë ngrënë insekte
  që në lashtësi.
 28. Konsiderohet si ushqim në kultura
  tradicionale anembanë botës.
 29. Sipas studimeve mbi disa insekte
 30. ka më shumë vlera ushqyese
  në proteinën e insekteve
 31. ose insektet e tëra,
 32. sesa në një fetë mishi.
 33. Insektet kanë shumë pak ndikim
 34. në ndotjen e ambientit,
 35. andaj, në një vend si Madagaskari,
 36. është e vetmja zgjidhje.
 37. Vendosëm t'i ndajmë veprimtaritë
  tona bujqësore
 38. në dy kategori.
 39. Së pari, duam të merremi me çështjen
  e krizës së ushqimit në Madagaskar.
 40. E zgjedhëm një bulkth.
 41. Njihet me emrin
  "Gryllus madagascariensis,"
 42. dhe në fakt, atë po e kultivojmë tani.
 43. E kemi quajtur Farmat Valala.
 44. Ne i marrim dhe i përdorim si pjesë
 45. të paketave ushqimore familjare,
 46. që shpërndahen në zonat ku
  sundon uria
 47. në jugperëndim të Madagaskarit.
 48. Së dyti, duam të gjejmë zgjidhje
  për fshatrat
 49. të cilat mund ta kultivojnë burimin
  e vet të proteinës,
 50. që do të ishte aq e shijshme saqë
  çdokush do të donte ta hante.
 51. Fundja, njerëzit gjuajnë
  lemurë për t'u ushqyer.
 52. Ne tani po kultivojmë një insekt
  mishi të shijshëm
 53. që quhet fulgorid-- në
  gjuhën malagaziane, sekundri--
 54. si zëvendësim i misht të lemurëve.
 55. Tani ne në fakt po kultivojmë fasule
  që të arrijmë ta kultivojmë sekundrin,
 56. dhe që njerëzit të mund të ushqehen
  me këtë sekundrin e shijshëm
 57. në vend të lemurëve.
 58. Është shkenca më e rëndësishme.
 59. Numri i tanishëm i studentëve të angazhuar
  në hulumtimin e insekteve të ngrënshme
 60. është sa asnjëherë më parë
  në dokumentimin e biodiversitetit.
 61. Dhe këta studentë vërtet po korrin sukses,
 62. ata mësojnë në masë të madhe,
 63. sepse mund ta shikojnë
  zbatimin drejtpërdrejtë.
 64. Si mund të flasim për konservim përpara
  kafjallit?
 65. Duhet të bëhet diçka menjëherë,
  nuk mund të presim.