YouTube

Hai un account Youtube?

Sperimentale: autorizzi l'inserimento di sottotitoli originali e tradotti creati dagli spettatori nel suo canale YouTube!

Malagasy sottotitoli

← NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis

Ottieni il codice di inserimento
65 Lingue

Sottotitoli tradotti da Inglese Mostrare Revisione 1 creata 02/11/2020 da TWB.

 1. Tsy andrankandrana ity.
  Greta Thunberg no anarako.
 2. Miaina anaty famonoana faobe miharihary isika izao.
 3. Mihasimba ny toetr'androntsika.
 4. Mandao ny fianarany ireo ankizy toa ahy mba hanao hetsi-panoherana.
 5. Fa mbola azontsika atao ny manarina izany.
 6. Mbola azonao atao ny manarina izany.
 7. Noho izany, tokony hajanontsika ny fandoroana solika voajanahary, fa tsy ho ampy anefa raha izay ihany.
 8. Efa maro ireo vahaolana ifampiresahana, nahoana raha vahaolana manoloana antsika no ndeha ho ampiarina?
 9. Avelako hanazava momba izany ny namako, George.
 10. Misy fitaovana iray mahavariana afaka misintona ny karbaona anatin'ny rivotra, tsy andaniam-bola firy,
 11. ary mahavita tena.
 12. izay atao hoe ... hazo.
 13. Ny hazo dia vahaolana voajanahary iray ho fanorenana ny olana ara-toetr'andro.
 14. Ny honko, ny ala fompotra, ny ala, ny
  honahona, ny tontolo anaty ranomasina, ny ahidrano,
 15. ny henineny, ny haran-dranomasina ,dia misintona sy mitazona ny karbaona avy amin'ny rivotra avokoa.
 16. Fitaovana azontsika ampiasaina hamerenana amin'ny laoniny ity toetr'androntsika simba ity ny Natiora.
 17. Fiovàna goavana no afaka hasetrin'ireo vahaolana voajanahary ireo.
 18. Tsara kosa e ?
 19. Tsy tanteraka anefa izany raha tsy avelantsika amin'ny toerany ny solika ambanin'ny tany.
 20. Izao nefa no mahavariana ... tsy misy miraharaha izany isika izao.
 21. Mandany arivo heny lavitra ho an'ny solika ambanin'ny tany noho ny vahaolana voajanahary isika.
 22. 2% fotsiny no voatokana ho an'ny vahaolana ho an'ny fitsinjovana ara-boajanahary ny toetr'andro
 23. amin'ny vola voatokana ho fanorenana ny olana eran-tany ara-toetr'andro.
 24. Volanao izany, ny hetranao sy ny vola nangoninao.
 25. Ny tena mbola mahavariana dia izao fotoana izao no tena ilaintsika ny Natiora,
 26. nefa manimba azy farak'izay aingana isika.
 27. Mahatratra 200 ny karazam-biby sy zava-maniry izay miha ringana isan'andro.
 28. Miha kely ny Arktika.
 29. Ringana ny ankamaroan'ny biby dia eran-tany.
 30. Miha kely ny tany mamokatra.
 31. Inona ary no tokony hataontsika?
 32. Inona no tokony hataoNAO ?
 33. Tsotra ... tokony Miaro, Manarina sy Mamatsy.
 34. Miaro.
 35. Ala tropikaly toy ny kianja filalaovam-baolina
 36. miisa 30 no voakapa isa-minitra.
 37. Tsy maintsy harovantsika ny Natiora,
  n'aiza n'aiza ilàna ny antom-pisiany.
 38. Manarina.
 39. Ampahany goavana amin'ity tanintsika
  ity no efa simba.
 40. Kanefa afaka manavao ny tenany ny Natiora
 41. ary afaka manampy ny tontolo iainana isika hahavitany izany.
 42. Mamatsy.
 43. Tsy tokony mamatsy n'inon'inona manimba ny natiora intsony isika
 44. fa kosa mamatsy izay rehetra mahatsara azy.
 45. Tsotra fotsiny.
 46. Miaro, Manarina, Mamatsy.
 47. Azo atao izany n'aiza n'aiza.
 48. Efa maro ireo olona izay nanomboka nampiasa vahaolana ara-boajanahary.
 49. Fa tokony hampitombo laharana azy ireo isika.
 50. Afaka mandray anjara ianao.
 51. Fidio ireo olona izay miaro ny Natiora.
 52. Zarao ity horonantsary ity.
 53. Ary hifampiresaho.
 54. Misy ireo hetsika lehibe erak'izao tontolo izao ho fiarovana ny Natiora.
 55. Mandraisa anjara!
 56. Manan-danja ny zava-drehetra.
 57. Manan-danja ny ataonao.