Return to Video

Zaprawa - Kryzys Jezusa [Łk 9, 28-36]

 • 0:00 - 0:04
  Moi drodzy, przepraszam was,
  że Zaprawa pojawia się dopiero teraz,
 • 0:04 - 0:05
  a nie w sobotę o 21:00.
 • 0:05 - 0:08
  Miałem trochę problemów z cukrem we krwi
 • 0:08 - 0:10
  i też trochę problemów
  ze zrozumieniem tego tekstu.
 • 0:10 - 0:14
  Ale lepiej późno niż wcale, więc czytajmy.
 • 0:14 - 0:15
  Ewangelia św. Łukasza.
 • 0:17 - 0:20
  „Po tych naukach wziął z sobą
  Piotra, Jana i Jakuba
 • 0:20 - 0:23
  i wyszedł na górę, aby się modlić.
 • 0:23 - 0:26
  Gdy się modlił,
  wygląd Jego twarzy się odmienił,
 • 0:26 - 0:28
  a Jego odzienie stało się lśniąco białe.
 • 0:29 - 0:33
  A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim.
  Byli to Mojżesz i Eliasz.
 • 0:33 - 0:37
  Ukazali się oni w chwale
  i mówili o Jego odejściu,
 • 0:37 - 0:41
  którego miał dopełnić w Jeruzalem.
 • 0:41 - 0:43
  Tymczasem Piotr i towarzysze
  snem byli zmorzeni.
 • 0:44 - 0:49
  Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę
  i obydwu mężów, stojących przy Nim.
 • 0:49 - 0:54
  Gdy oni się z Nim rozstawali,
  Piotr rzekł do Jezusa:
 • 0:55 - 0:58
  «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy.
  Postawimy trzy namioty:
 • 0:58 - 1:02
  jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza
  i jeden dla Eliasza».
 • 1:02 - 1:03
  Nie wiedział bowiem, co mówi.
 • 1:04 - 1:08
  Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok
  i osłonił ich;
 • 1:08 - 1:12
  zlękli się, gdy weszli w obłok.
  A z obłoku odezwał się głos:
 • 1:13 - 1:17
  «To jest Syn mój, Wybrany,
  Jego słuchajcie!».
 • 1:17 - 1:21
  W chwili gdy odezwał się ten głos,
  okazało się, że Jezus jest sam.
 • 1:21 - 1:25
  A oni zachowali milczenie
  i w owym czasie
 • 1:25 - 1:28
  nikomu nic nie opowiedzieli o tym,
  co zobaczyli”.
 • 1:29 - 1:33
  Moim zdaniem to jest Ewangelia
  o kryzysie Jezusa i tym, jak go przeżywa.
 • 1:34 - 1:36
  To jest moje prywatne zdanie.
  Dlaczego tak uważam?
 • 1:37 - 1:44
  Jezus wychodzi na pustynię
  (pustynia to symbol spotkania z Bogiem)
 • 1:44 - 1:51
  w takich momentach w Ewangelii,
  kiedy ma się dziać coś ważnego.
 • 1:52 - 2:00
  Na przykład przed wyborem Dwunastu,
  po chrzcie, przed ważnymi momentami.
 • 2:01 - 2:06
  Tam dzieje się coś ważnego,
  czyli Jego spotkanie z Bogiem Ojcem.
 • 2:06 - 2:10
  W tym wypadku zabiera ze sobą 3 uczniów,
 • 2:10 - 2:14
  czyli tak jak by chciał powiedzieć:
  „Towarzyszcie mi przy tym”.
 • 2:14 - 2:19
  Bardzo to przypomina scenę z Ogrójca,
  gdzie Jezus też zaprosił uczniów,
 • 2:19 - 2:22
  żeby byli z Nim, i też oni posnęli,
  tak samo jak tutaj.
 • 2:22 - 2:25
  Wtedy jest wprost powiedziane,
  że Jezus cierpiał.
 • 2:25 - 2:29
  Mnie jakoś się wydaje,
  że Jezus też coś tutaj przeżywał,
 • 2:29 - 2:31
  co było dla Niego trudne.
 • 2:31 - 2:37
  Być może było dla Jezusa trudne
  to samo, co w Ogrójcu,
 • 2:37 - 2:41
  czyli to, że ma podjąć coś,
  czego tak naprawdę nie chce.
 • 2:42 - 2:45
  Jakaś życiowa konieczność
  przychodzi na coś,
 • 2:45 - 2:47
  czego bym sobie w ogóle nie życzył.
 • 2:48 - 2:50
  Ciekawa rzecz się tutaj dzieje.
 • 2:51 - 2:59
  Okazuje się,
  że wygląd twarzy Jezusa zmienia się
 • 2:59 - 3:03
  w czasie Jego spotkania na tej górze.
 • 3:05 - 3:09
  Te osoby, które do Niego przychodzą,
  mówią z Nim o czymś trudnym
 • 3:09 - 3:12
  i wygląd Jego twarzy zmienia się.
 • 3:12 - 3:15
  Jego szata stała się biała.
 • 3:15 - 3:19
  Można założyć,
  że Jego wygląd twarzy zmienia się
 • 3:19 - 3:22
  na bardziej uśmiechnięty,
  przyjęty, pogodny,
 • 3:22 - 3:26
  bo Jego szata nie zamienia się
  na czarną, tylko lśniąco białą,
 • 3:27 - 3:31
  pokazującą coś
  bardziej radosnego, wzniosłego.
 • 3:31 - 3:33
  W jakim momencie to się dzieje?
 • 3:33 - 3:38
  Kiedy oni z Nim rozmawiają
  o Jego odejściu, czyli o Jego misji.
 • 3:38 - 3:44
  Rozmawiają z Nim o tym,
  co jest Jego miejscem w świecie,
 • 3:44 - 3:46
  o powinności.
 • 3:46 - 3:50
  Czyli, mówiąc innym obrazem,
  Jezus wchodzi w modlitwę
 • 3:50 - 3:55
  i tam spotyka się z tym,
  co jest Jego miejscem w życiu,
 • 3:55 - 3:57
  co jest Jego koniecznością.
 • 3:57 - 4:02
  W Q&A opowiadałem ostatnio
  o dezintegracji pozytywnej,
 • 4:02 - 4:05
  o tym, że czasami się rozsypujemy.
 • 4:05 - 4:09
  Taki proces jest konieczny.
 • 4:10 - 4:15
  Czasami jest tak, że ktoś jest rozsypany,
  a rozsypuje się, aby się przebudować,
 • 4:16 - 4:22
  to poza tym, że musi minąć czas,
  bywa, że niektórzy się zatrzymują
 • 4:22 - 4:28
  i w tej dezintegracji trwają,
  w długim rozsypaniu.
 • 4:28 - 4:31
  Rozsypanie powoduje,
  że nie jestem ani tu, ani tu.
 • 4:31 - 4:35
  Ani nie wierzę, ani wierzę,
  ciągle jestem taki porujnowany.
 • 4:36 - 4:39
  Wydaje mi się,
  że odpowiedzią jest dzisiejsza Ewangelia.
 • 4:39 - 4:44
  Zmienia się twarz Jezusa,
  czyli On przyjmuje misję,
 • 4:45 - 4:47
  która Mu została zlecona.
 • 4:47 - 4:52
  Uznaje: „To jest moje miejsce”.
 • 4:52 - 4:55
  Wyznacza granice swojemu życiu.
 • 4:55 - 4:59
  To są rzeczy, które robię,
  a to są rzeczy, których nie robię.
 • 4:59 - 5:02
  Jestem tym, a tym nie jestem.
 • 5:02 - 5:06
  Ustawianie granic i tego,
  co się z nimi wiąże.
 • 5:06 - 5:10
  Pewne rzeczy są moje, dla mnie,
  pewne są nie moje i nie dla mnie.
 • 5:10 - 5:15
  Jasne powiedzenie: „To jest moja misja,
  a to moją misją nie jest”,
 • 5:15 - 5:17
  naprawdę bardzo porządkuje wiele rzeczy.
 • 5:18 - 5:25
  To jest trochę psychologizacja Jezusa,
  ale kto wie, czy u Jezusa nie było tak,
 • 5:25 - 5:29
  że On bardzo nie chciał,
  liczył, że może to się nie stanie.
 • 5:30 - 5:33
  Wchodzi na górę, wchodzi w modlitwę
  i zaczyna rozumieć:
 • 5:33 - 5:37
  „Tak, to jest moje miejsce.
  To jest moja misja, którą Bóg mi dał”.
 • 5:37 - 5:39
  On ją przyjmuje za swoją.
 • 5:39 - 5:45
  Wtedy wygląd Jego twarzy się zmienia.
  Szata się zmienia na białą.
 • 5:46 - 5:51
  Po przyjęciu granic tego,
  że coś jest moje, coś jest nie moje.
 • 5:52 - 5:55
  To trochę jak z regułą Ignacego,
  który mówi,
 • 5:55 - 5:59
  że żeby wejść bardziej w pocieszenie,
  trzeba spełniać obowiązki swojego stanu.
 • 5:59 - 6:03
  Jak nie wiem, co jest obowiązkiem
  mojego stanu, a co nie jest,
 • 6:03 - 6:07
  czyli wszystko jest płynne i rozlazłe,
  to wtedy gubię się wewnętrznie
 • 6:07 - 6:11
  i mam nieogarnięcie.
 • 6:12 - 6:15
  Trudno to nazwać,
  bo to właściwie żadnych granic nie ma.
 • 6:15 - 6:16
  Ogólnie jest rozlazłe.
 • 6:17 - 6:22
  Jak jasno sobie określam, wybieram,
  decyduję się, że to jest trudne,
 • 6:22 - 6:28
  ale to jest moje miejsce w życiu,
  to jest moja droga do zrobienia,
 • 6:29 - 6:33
  nie chcę jej, ale jest moja,
  jest konieczne, ten kawałek drogi idę,
 • 6:33 - 6:35
  to to sprawia,
  że przyjęcie nawet trudnej rzeczy
 • 6:35 - 6:40
  staje się czymś, co mnie zaczyna karmić,
  i daje jakąś radość.
 • 6:41 - 6:42
  Co się później dzieje?
 • 6:44 - 6:46
  Pojawia się obłok.
 • 6:46 - 6:50
  Obłok to jest
  biblijny symbol obecności Boga.
 • 6:52 - 6:56
  Kilka razy miałem takie doświadczenie,
  że jak się spotykałem z jakimiś ludźmi,
 • 6:56 - 7:01
  to wokół nich była taka atmosfera dobroci,
  obecności Boga.
 • 7:02 - 7:04
  Taki obłok się unosił.
 • 7:04 - 7:10
  Oczywiście to się działo w mojej głowie,
  ale miałem przekonanie ciekawej atmosfery
 • 7:10 - 7:13
  wokół tych osób, którą one tworzyły.
 • 7:13 - 7:14
  Tak sobie pomyślałem,
 • 7:14 - 7:19
  czy to nie jest tak,
  że te osoby są na swoim miejscu,
 • 7:19 - 7:21
  że realizują swoją misję.
 • 7:21 - 7:24
  Są w tych granicach,
  w których powinny być.
 • 7:24 - 7:28
  Wtedy wokół nich
  taki obłok obecności Bożej się dzieje,
 • 7:28 - 7:31
  że wtedy zaczynam
  siebie trochę bardziej rozumieć.
 • 7:32 - 7:36
  Jakoś mi tak lepiej.
  To wprowadza jakąś taką atmosferę.
 • 7:36 - 7:37
  Coś w tym jest, prawda?
 • 7:38 - 7:44
  Teraz, żeby pójść śladami Chrystusa
  i tych osób, które spotykamy albo nie,
 • 7:45 - 7:48
  ale które są, mamy być Chrystusami,
 • 7:48 - 7:51
  czyli dobrze,
  jak każdy z nas jasno sobie zaznaczy:
 • 7:51 - 7:53
  To jest moja droga.
 • 7:54 - 7:58
  Różne rzeczy są przebudowane,
  ale tu ustawiam granicę.
 • 7:58 - 8:01
  To robię, tego nie robię.
  To jest moje, to nie moje.
 • 8:01 - 8:04
  To moja odpowiedzialność,
  to nie moja odpowiedzialność.
 • 8:04 - 8:06
  To moja misja,
  to nie moja misja.
 • 8:06 - 8:12
  Wyznaczam sobie granice tego,
  co jest moim miejscem w życiu,
 • 8:13 - 8:16
  co jest moją częścią życia, a co nie jest.
 • 8:16 - 8:18
  Angażuję się w to, co jest moje.
 • 8:19 - 8:24
  Wtedy wokół nas może będzie
  taka atmosfera Bożego przebywania, obłok.
 • 8:25 - 8:32
  Może komuś pomoże to ustalenie
  swojego miejsca, swojej ścieżki, granic.
 • 8:34 - 8:35
  Taka dzisiaj będzie medytacja.
 • 8:35 - 8:39
  Jeszcze raz przepraszam was
  za takie znaczące spóźnienie.
 • 8:39 - 8:42
  Do zobaczenia o 21:15.
 • 8:42 - 8:45
  Jak uważacie,
  że te Zaprawy mają jakiś sens,
 • 8:45 - 8:48
  to je lajkujcie,
  subskrybujcie Pogłębiarkę.
 • 8:49 - 8:51
  Widzimy się wieczorem. Bye.
Titolo:
Zaprawa - Kryzys Jezusa [Łk 9, 28-36]
Descrizione:

more » « less
Video Language:
Polish
Duration:
08:53

Polish subtitles

Revisioni Compare revisions