Return to Video

How to Split Subtitles

 • 0:00 - 0:02
  Chào mọi người, Darren ở Amara đây
 • 0:02 - 0:04
  hôm nay tôi muốn chỉ các bạn
 • 0:04 - 0:05
  làm cách nào để cắt
 • 0:05 - 0:07
  và tạo các mục phụ đề mới
 • 0:07 - 0:08
  và tái đồng bộ chúng.
 • 0:08 - 0:09
  Nhưng lúc
 • 0:09 - 0:10
  ta cần làm điều này
 • 0:10 - 0:11
  Thực tế là khi
 • 0:11 - 0:12
  bạn dự định phiên dịch
 • 0:13 - 0:14
  và bạn sẽ biết mình cần
 • 0:14 - 0:16
  làm điều này trong
 • 0:16 - 0:17
  quá trình bạn dịch
 • 0:17 - 0:18
  và bạn để ý rằng
 • 0:18 - 0:19
  phần dịch của mình quá dài.
 • 0:20 - 0:21
  Nó vượt quá số
 • 0:21 - 0:23
  ký tự mà công việc đòi hỏi.
 • 0:23 - 0:26
  Thường là 32 ký tự
 • 0:26 - 0:27
  cho mỗi dòng
 • 0:27 - 0:28
  hoặc là 42 ký tự
 • 0:29 - 0:30
  Nếu bạn chú ý
  phần dịch
 • 0:30 - 0:31
  vượt quá mức này
 • 0:31 - 0:32
  một trong hai số kể trên
 • 0:32 - 0:33
  phụ thuộc việc
  bạn làm
 • 0:34 - 0:35
  bạn sẽ cần cắt ngắt
 • 0:35 - 0:36
  đoạn phụ đề thành hai
 • 0:37 - 0:39
  phụ đề riêng và canh giờ lại.
 • 0:40 - 0:42
  Đầu tiền tìm chỗ thích hợp
 • 0:42 - 0:44
  để ngắt đoạn phụ đề ra.
 • 0:44 - 0:46
  Như đã biết, các phụ đề nên cắt ra
 • 0:46 - 0:48
  theo quy luật ngữ pháp.
 • 0:48 - 0:49
  Tôi không muốn
 • 0:49 - 0:54
  ngắt nhóm từ này ngay đây hoặc kia
 • 0:54 - 0:56
  vì nó gần như phân mảnh cả câu
 • 0:57 - 0:57
  điều tôi thực sự muốn
 • 0:57 - 0:58
  cắt ngay chỗ này
 • 0:58 - 0:59
  nó nghe trôi chảy hơn
 • 0:59 - 1:02
  theo cách các câu thường
  được nói.
 • 1:03 - 1:05
  Thế là, khi tôi quyết
  được chỗ nào
 • 1:05 - 1:06
  cắt đoạn phụ đề,
 • 1:06 - 1:08
  Tôi sẽ bôi đậm toàn bộ
 • 1:09 - 1:14
  từ điểm cắt đó và ngắt đi.
 • 1:15 - 1:16
  Khi tôi hoàn thành,
 • 1:16 - 1:18
  rê chuột của bạn đến
 • 1:18 - 1:21
  đoạn phụ đề ngay bên dưới
 • 1:21 - 1:23
  và nhấp vào biểu tượng "cộng" trên nó.
 • 1:23 - 1:25
  Nó nhằm tạo ra
 • 1:25 - 1:26
  một đoạn trống phụ đề,
 • 1:26 - 1:28
  đề bạn có thể dán
 • 1:28 - 1:30
  đoạn phụ đề mà bạn vừa cắt vào đây
 • 1:32 - 1:33
  Một khi làm xong,
 • 1:33 - 1:34
  lưu ý rằng nó vẫn
 • 1:34 - 1:36
  quá dài
 • 1:36 - 1:38
  Vẫn hơn 42 ký tự.
 • 1:39 - 1:41
  Trong trường hợp này, tìm một chỗ
 • 1:41 - 1:42
  nơi bạn muốn ngắt phần phụ đề
 • 1:42 - 1:44
  nơi đó phải nghe xuôi tai
  lúc đọc
 • 1:44 - 1:45
  cả câu lên
 • 1:45 - 1:48
  Và thực tế nhấn Shift + Enter
 • 1:48 - 1:51
  để đặt đoạn phụ đề trên thành 2 dòng
 • 1:51 - 1:52
  Amara cố ước lượng
 • 1:52 - 1:54
  thời gian cho đoạn
  phụ đề này
 • 1:54 - 1:55
  Nhưng thỉnh thoảng nó không
 • 1:55 - 1:57
  hiểu hoàn toàn.
 • 1:57 - 1:58
  Vậy, kiểm tra lại
  là cần thiết
 • 1:58 - 2:00
  quy trình đồng bộ
  trước khi chuyển tiếp
 • 2:00 - 2:02
  Hãy chạy đoạn video đồng
  thời dùng
 • 2:02 - 2:04
  các mũi tên lên xuống
 • 2:04 - 2:05
  để hiệu chỉnh việc đồng bộ
 • 2:05 - 2:07
  có kịp hoặc lệch mốc
  thời gian
 • 2:07 - 2:09
  tốt nhất có thể
 • 2:09 - 2:10
  Bạn có thể nhấp
 • 2:10 - 2:12
  và kéo theo dòng thời gian
 • 2:12 - 2:13
  Bây giờ, bạn cần
 • 2:13 - 2:14
  căn lại các hàng
 • 2:14 - 2:15
  theo hàng bên trái
 • 2:15 - 2:16
  với bài phiên dịch
  của bạn
 • 2:17 - 2:20
  Để thực hiện chỉ cần nhấp
  biểu tượng khóa
 • 2:21 - 2:23
  cuộn phần dịch của bạn cho phù hợp,
 • 2:23 - 2:25
  và nhấp phím khóa lần nữa
 • 2:25 - 2:26
  và chúng sẽ cùng cuộn
 • 2:27 - 2:28
  Tada! Hoàn thành!
 • 2:28 - 2:31
  Bạn vừa ngắt một đoạn
  phụ đề thành hai
 • 2:31 - 2:33
  và tái đồng bộ chúng
Titolo:
How to Split Subtitles
Descrizione:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
02:33
Minh Nhật Trịnh edited Vietnamita subtitles for How to Split Subtitles
Minh Nhật Trịnh edited Vietnamita subtitles for How to Split Subtitles
Minh Nhật Trịnh edited Vietnamita subtitles for How to Split Subtitles
Minh Nhật Trịnh edited Vietnamita subtitles for How to Split Subtitles

Vietnamese subtitles

Revisioni Compare revisions