Return to Video

แยกภาษาบรรยายอย่างไร

 • 0:00 - 0:02
  สวัสดีทุกคน ผม ดาเรน จากอมรา
 • 0:02 - 0:04
  วันนี้ผมจะนำเสนอ
 • 0:04 - 0:05
  วิธีการแทรกและ
 • 0:05 - 0:07
  สร้างภาษาบรรยาย
 • 0:07 - 0:08
  แล้วจัดระเบียบใหม่
 • 0:08 - 0:09
  หลายครั้ง
 • 0:09 - 0:10
  ที่เราจำเป็นต้องทำเรื่องนี้
 • 0:10 - 0:11
  เมื่อพบว่า
 • 0:11 - 0:12
  ในตอนที่แปล
 • 0:13 - 0:14
  และรู้ว่าต้องทำ
 • 0:14 - 0:16
  ต้องทำเมือ
 • 0:16 - 0:17
  ในตอนที่แปล
 • 0:17 - 0:18
  เมื่อพบว่า
 • 0:18 - 0:19
  คำบรรยายยาวไป
 • 0:20 - 0:21
  แล้วมีตัวเลขสีแดงเห็นชัด
 • 0:21 - 0:23
  แสดงว่ามีงานเข้าแล้ว
 • 0:23 - 0:26
  ปกติไม่ควรเกิน 32 คำ
 • 0:26 - 0:27
  ต่อบรรทัดหรือ
 • 0:27 - 0:28
  42 คำต่อบรรทัด
 • 0:29 - 0:30
  ถ้าสังเกตการแปล
 • 0:30 - 0:31
  ให้ตรวจที่นี่
 • 0:31 - 0:32
  ตัวเลขหนึ่งในสองนี้
 • 0:32 - 0:33
  ขึ้นอยู่กับงานทีแปล
 • 0:34 - 0:35
  ตอนนี้ต้องแทรก/แยก
 • 0:35 - 0:36
  เป็นคำบรรยายสองแถว
 • 0:37 - 0:39
  คำบรรยายยาวเฟื้อยและจัดเวลาใหม่
 • 0:40 - 0:42
  ให้หาช่องที่เหมาะสม
 • 0:42 - 0:44
  ที่จะแยกคำบรรยาย
 • 0:44 - 0:46
  อย่างที่รู้กันคำบรรยายที่แยกออกมา
 • 0:46 - 0:48
  ควรถูกหลักไวยกรณ์/การใช้ภาษา
 • 0:48 - 0:49
  ผมไม่ต้องการเลย
 • 0:49 - 0:54
  ที่จะแยกคำตรงนี้/ที่นี่
 • 0:54 - 0:56
  ถ้าแยกแล้วมีปัญหาเวลาอ่าน
 • 0:57 - 0:57
  ถ้าจะทำ
 • 0:57 - 0:58
  คือแยกคำให้ถูกที่
 • 0:58 - 0:59
  อ่านแล้วได้ใจความ
 • 0:59 - 1:02
  ถ้าประโยคคำพูด
 • 1:03 - 1:05
  ผมเลือกที่จะทำ
 • 1:05 - 1:06
  ตัดคำบรรยาย
 • 1:06 - 1:08
  โดยการกวาดประโยคทั้งหมด
 • 1:09 - 1:14
  จากจุดที่จะแยกแล้วตัดคำ
 • 1:15 - 1:16
  เมื่อทำเสร็จแล้ว
 • 1:16 - 1:18
  บนตำแหน่งที่ชี้นี้
 • 1:18 - 1:21
  คำบรรยายจะอยู่ด้านล่าง
 • 1:21 - 1:23
  แล้วกดเครื่องหมายบวกเพื่อใช้งาน
 • 1:23 - 1:25
  ก็จะสร้างแถวใหม่ขึ้นมา
 • 1:25 - 1:26
  บรรทัดว่างสำหรับคำบรรยาย
 • 1:26 - 1:28
  ไว้วางคำบรรยาย
 • 1:28 - 1:30
  คำบรรยายที่กดแล้ววาง
 • 1:32 - 1:33
  เมื่อทำถึงตอนนี้แล้ว
 • 1:33 - 1:34
  ให้ดูว่าถ้ายังมีอีก
 • 1:34 - 1:36
  ยาวเกินไปกว่าจะได้เรื่อง
 • 1:36 - 1:38
  ยังมีอีก 42 คำ
 • 1:39 - 1:41
  ในกรณีนี้ให้หาคำ
 • 1:41 - 1:42
  ที่จะแยกคำบรรยายออกมา
 • 1:42 - 1:44
  ไม่ผิดหลักไวยากรณ์/การใช้ภาษา
 • 1:44 - 1:45
  ในรูปประโยค
 • 1:45 - 1:48
  แลัวกด Shift + Enter
  พร้อม ๆ กัน
 • 1:48 - 1:51
  จะทำให้คำบรรยายเป็น 2 แถว
 • 1:51 - 1:52
  เพราะ Amara มักประมาณการ
 • 1:52 - 1:54
  ใช้เวลาเท่าไรต่อคำบรรยาย
 • 1:54 - 1:55
  แต่บางครั้งไม่เป็นเช่นนี้
 • 1:55 - 1:57
  พยายามทำให้ดี/ถูกต้อง
 • 1:57 - 1:58
  ข้อสำคัญคือการตรวจทาน
 • 1:58 - 2:00
  คำบรรยายกับเวลาให้คู่ขนาน
  ก่อนแปลต่อไป
 • 2:00 - 2:02
  เล่นคลิปไปพลางแล้วใช้เครื่องหมาย
 • 2:02 - 2:04
  ลูกศรขึ้นลง
 • 2:04 - 2:05
  ให้คำบรรยายกับเวลา
  เดินคู่ขนานกัน
 • 2:05 - 2:07
  ตรงจุดด้านใน/นอก
 • 2:07 - 2:09
  คุณทำได้เลย
 • 2:09 - 2:10
  ปกติให้กด
 • 2:10 - 2:12
  หรือกวาดตามช่วงเวลา
 • 2:12 - 2:13
  ตอนนี้เดินหน้าเลย
 • 2:13 - 2:14
  ถ้าต้องเพิ่มบรรทัด
 • 2:14 - 2:15
  มองหาภาษาที่อ้างอิง
 • 2:15 - 2:16
  กับงานแปล
 • 2:17 - 2:20
  ให้ด้วยการล็อคไอคอน
 • 2:21 - 2:23
  เลื่อนคำแปลให้เหมาะเจาะ
 • 2:23 - 2:25
  แล้วกดที่ปุ่มล็อคอีกครั้ง
 • 2:25 - 2:26
  แล้วเลื่อนไปพร้อมๆกัน
 • 2:27 - 2:28
  เรียบร้อยแล้ว
 • 2:28 - 2:31
  คุณแยกคำบรรยายเป็น2บรรทัด
 • 2:31 - 2:33
  แล้วตรวจคำกับเวลาอีกครั้ง
Titolo:
แยกภาษาบรรยายอย่างไร
Descrizione:

วิธีการแยกภาษาบรรยายให้เหมาะสมกับคลิปวิดีโอทั้งภาษาและช่วงเวลา
ด้วยการใช้คีย์ลัด และขั้นตอนต่าง ๆ

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
02:33

Thai subtitles

Revisioni