Return to Video

Hur man delar up undertexter

 • 0:00 - 0:02
  Hej allesammans, det här är Darren med Amara
 • 0:02 - 0:04
  och idag vill jag visa för er
 • 0:04 - 0:05
  hur man bryter och
 • 0:05 - 0:07
  skapar nya undertext inlägg
 • 0:07 - 0:08
  och omsynkroniserar dem.
 • 0:08 - 0:09
  För det mesta
 • 0:09 - 0:10
  är det när vi översätter
 • 0:10 - 0:11
  som vi faktiskt
 • 0:11 - 0:12
  behöver göra detta
 • 0:13 - 0:14
  och du kommer att förstå
 • 0:14 - 0:16
  att du behöver göra detta när
 • 0:16 - 0:17
  du översätter
 • 0:17 - 0:18
  och du märker att
 • 0:18 - 0:19
  dina undertexter är för långa
 • 0:20 - 0:21
  och överstiger numret
 • 0:21 - 0:23
  av tecken som arbetet behöver.
 • 0:23 - 0:26
  Vilket vanligtvis är 32 tecken
 • 0:26 - 0:27
  per textrad, eller
 • 0:27 - 0:28
  42 tecken per textrad.
 • 0:29 - 0:30
  Om du märker att din översättning
 • 0:30 - 0:31
  går över det,
 • 0:31 - 0:32
  ett av de två numrerna,
 • 0:32 - 0:33
  beroende på ditt arbete,
 • 0:34 - 0:35
  så kommer du att behöva
 • 0:35 - 0:36
  dela upp undertexterna i två
 • 0:37 - 0:39
  individuella undertexter eller tajma om dem.
 • 0:40 - 0:42
  Hitta först det rätta stället
 • 0:42 - 0:44
  att dela undertexten.
 • 0:44 - 0:46
  Som vi vet, undertexter bör var uppdelade på
 • 0:46 - 0:48
  ett sätt som följer grammatiska regler.
 • 0:48 - 0:49
  Jag skulle inte vilja
 • 0:49 - 0:54
  dela på frasen just här eller här
 • 0:54 - 0:56
  eftersom att det smått skulle förstöra meningen.
 • 0:57 - 0:57
  Vad jag skulle vilja göra
 • 0:57 - 0:58
  är att bryta den just här
 • 0:58 - 0:59
  vilket flyter på fint
 • 0:59 - 1:02
  med hur meningen är sagd.
 • 1:03 - 1:05
  Så när vi har bestämt vart
 • 1:05 - 1:06
  vi vill dela undertexten,
 • 1:06 - 1:08
  så tänker jag understryka allt
 • 1:09 - 1:14
  från den där brytpunkten efter och ta bort det.
 • 1:15 - 1:16
  När du har gjort det,
 • 1:16 - 1:18
  för din markör
 • 1:18 - 1:21
  till undertexten precis under det här
 • 1:21 - 1:23
  och klicka på det lilla plustecknet på det.
 • 1:23 - 1:25
  Vad skapar detta
 • 1:25 - 1:26
  en ny blank undertext,
 • 1:26 - 1:28
  som du kan kopiera in
 • 1:28 - 1:30
  undertexten som du precis har tagit bort ur det.
 • 1:32 - 1:33
  När du har gjort det,
 • 1:33 - 1:34
  lägg märke till att det fortfarande är
 • 1:34 - 1:36
  för lång för det jag försöker attåtstadkomma.
 • 1:36 - 1:38
  Fortfarande över fyrtio tecken.
 • 1:39 - 1:41
  Så i det här fallet, få tag på stället
 • 1:41 - 1:42
  där du vill dela på undertexten,
 • 1:42 - 1:44
  där det passar med det grammatiska flödet
 • 1:44 - 1:45
  av meningen.
 • 1:45 - 1:48
  Och tryck på Shift+Enter den här gången
 • 1:48 - 1:51
  för att lägga den här undertexten utöver två rader.
 • 1:51 - 1:52
  Så, Amara försöker att uppskatta
 • 1:52 - 1:54
  hur den ska tajma den här nya undertexten.
 • 1:54 - 1:55
  Men ibland blir det inte
 • 1:55 - 1:57
  helt perfekt.
 • 1:57 - 1:58
  Så det är viktigt att dubbelkolla
 • 1:58 - 2:00
  synkroniseringen innan man fortsätter.
 • 2:00 - 2:02
  Så spela upp videon och använd antingen
 • 2:02 - 2:04
  din upp eller nedåtpil
 • 2:04 - 2:05
  for att modifiera synkroniseringen på
 • 2:05 - 2:07
  inpunkten eller utpunkten
 • 2:07 - 2:09
  så gott du kan.
 • 2:09 - 2:10
  Du kan alltid klicka
 • 2:10 - 2:12
  och dra på tidslinjen.
 • 2:12 - 2:13
  Du kommer du att
 • 2:13 - 2:14
  behöva förlita dig på
 • 2:14 - 2:15
  ditt referens språk
 • 2:15 - 2:16
  med din översättning.
 • 2:17 - 2:20
  För att göra detta, klicka bara på lås ikonen,
 • 2:21 - 2:23
  rulla din översättning för att passa
 • 2:23 - 2:25
  och tryck sedan på låsknappen igen
 • 2:25 - 2:26
  så att de rullar tillsammans.
 • 2:27 - 2:28
  Tada! Du är klar!
 • 2:28 - 2:31
  Du har just delat en undertext upp i två
 • 2:31 - 2:33
  och omsynkroniserat det,
Titolo:
Hur man delar up undertexter
Descrizione:

Hur man delar upp och omsynkroniserar undertexter.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
02:33

Swedish subtitles

Revisioni