Return to Video

Hvordan å dele opp undertitler

 • 0:00 - 0:02
  Hei alle sammen! Dette er Darren
  fra Amara
 • 0:02 - 0:05
  og i dag har jeg lyst til å vise dere
  hvordan å dele og
 • 0:05 - 0:06
  lage nye undertitler
 • 0:06 - 0:08
  og synkronisere dem på nytt.
 • 0:08 - 0:09
  De fleste gangene
 • 0:09 - 0:12
  vi har behov for å gjøre dette
  er faktisk når du overseter.
 • 0:13 - 0:14
  Og du vet at du trenger
 • 0:14 - 0:15
  å gjøre dette når
 • 0:15 - 0:17
  du oversetter
 • 0:17 - 0:18
  og oppdager at
 • 0:18 - 0:20
  undertittelen din er for lang,
 • 0:20 - 0:21
  og den overskrider
 • 0:21 - 0:23
  antallet tegn oppgaven trenger.
 • 0:24 - 0:26
  Dette er vanligvis trettito tegn
 • 0:26 - 0:26
  per linje eller
 • 0:26 - 0:28
  førtito tegn per linje.
 • 0:28 - 0:29
  Hvis du legger merke til
 • 0:29 - 0:32
  at oversettelsen din
  overskrider ett av disse numrene,
 • 0:32 - 0:34
  avhengig av oppgaven din,
 • 0:34 - 0:35
  er du nødt til å dele
 • 0:35 - 0:37
  undertittelen i to
 • 0:37 - 0:40
  individuelle undertitler og gi dem
  ny tidskode.
 • 0:40 - 0:41
  For å gjøre dette,
 • 0:41 - 0:42
  må du først finne det rette stedet
 • 0:42 - 0:44
  å dele undertittelen på.
 • 0:44 - 0:46
  Som vi vet, burde undertitler deles
 • 0:46 - 0:49
  på en måte som følger grammatiske regler.
 • 0:49 - 0:50
  Jeg har ikke lyst til
 • 0:50 - 0:53
  å dele denne frasen her eller her,
 • 0:54 - 0:56
  for det bryter opp setningen.
 • 0:56 - 0:58
  Det jeg faktisk ønsker å gjøre
 • 0:58 - 1:00
  er å bryte den akkurat her,
  for det passer virkelig fint
 • 1:00 - 1:03
  med setningsflyten.
 • 1:03 - 1:05
  Så snart jeg har bestemt hvor
 • 1:05 - 1:06
  undertittelen skal deles,
 • 1:06 - 1:08
  markerer jeg alt
 • 1:09 - 1:14
  fra det andre delingspunktet og
  klipper det ut.
 • 1:15 - 1:16
  Når du har gjort det,
 • 1:16 - 1:18
  beveger du markøren
 • 1:18 - 1:20
  over undertittelen rett under dette
 • 1:21 - 1:23
  og klikker det lille pluss-tegnet der.
 • 1:23 - 1:24
  På denne måten lages
 • 1:24 - 1:26
  en ny tom undertittel,
 • 1:26 - 1:28
  hvor du kan lime inn
 • 1:28 - 1:30
  den undertittelen du nettet klippet ut.
 • 1:32 - 1:34
  Når du har gjort dette,
  vil du se at den fremdeles er
 • 1:34 - 1:38
  for lang for det jeg prøver å oppnå.
  Den er fremdeles på over førtito tegn.
 • 1:39 - 1:40
  Så i dette tilfellet må jeg finne
 • 1:40 - 1:42
  det rette stedet å dele undertittelen på,
 • 1:42 - 1:44
  hvor det passer med den grammatiske
 • 1:44 - 1:45
  setningsflyten.
 • 1:45 - 1:48
  Og faktisk trykke Shift + Enter
 • 1:48 - 1:50
  for å legge denne undertittelen
  på to linjer.
 • 1:51 - 1:52
  Så Amara prøver å vurdere
 • 1:52 - 1:54
  hvilken tidskode den nye undertittelen
  bør få, men
 • 1:54 - 1:56
  noen ganger blir det ikke helt perfekt.
 • 1:56 - 2:00
  Så det er viktig å sjekke synkroniseringen
  på nytt før du går videre.
 • 2:00 - 2:02
  Så spill videoen og bruk enten
 • 2:02 - 2:04
  opp eller ned pilene
 • 2:04 - 2:05
  for å modifisere synkroniseringens
 • 2:05 - 2:07
  begynnelse og slutt
 • 2:07 - 2:10
  Du kan også, som alltid, klikke
 • 2:10 - 2:11
  og dra tidslinjen.
 • 2:12 - 2:13
  Nå må du få stillt
 • 2:13 - 2:14
  referansespråket
 • 2:14 - 2:15
  slik at det passer
 • 2:15 - 2:17
  med din oversettelse.
 • 2:17 - 2:20
  For å gjøre dette,
  klikker du bare på låsikonet,
 • 2:21 - 2:23
  ruller oversettelsen din så den passer,
 • 2:23 - 2:24
  og så klikker du låsikonet igjen.
 • 2:25 - 2:27
  Dermed ruller de parallelt.
 • 2:27 - 2:28
  Tada! Du er ferdig!
 • 2:28 - 2:31
  Du klarte akkurat å dele en
  undertittel i to
 • 2:31 - 2:32
  og synkronisere den på nytt.
Titolo:
Hvordan å dele opp undertitler
Descrizione:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
02:33

Norwegian Bokmal subtitles

Revisioni