Return to Video

Komunia duchowa, komunia na rękę, brak spowiedzi [Q&A#30] Daniel Wojda SJ & Roman Groszewski SJ

 • 0:00 - 0:02
  ...no trochę, ale damy radę.
 • 0:03 - 0:05
  Pytanie najbardziej bieżące:
 • 0:06 - 0:09
  „Co to jest Komunia Święta duchowa
  i jak ją przyjmować?”
 • 0:09 - 0:16
  No właśnie... to nie jest nic nowego,
  to jest już od Soboru Trydenckiego.
 • 0:16 - 0:19
  Jest coś takiego w teologii
  jak pragnienie sakramentów,
 • 0:19 - 0:21
  które skutkuje właśnie tym,
 • 0:21 - 0:24
  że kiedy nie możemy ich przyjąć
  w sposób normalny, a ich pragniemy,
 • 0:24 - 0:28
  to samo to pragnienie
  i wypowiedzenie go przed Bogiem
 • 0:28 - 0:32
  skutkuje przyjęciem łaski sakramentu,
  tak jakbyśmy go przyjmowali,
 • 0:32 - 0:34
  chociaż go przyjąć
  nie możemy.
 • 0:34 - 0:37
  Czyli to jest tak, że jak nie mogę
  przyjąć Komunii Świętej,
 • 0:37 - 0:40
  a przyjmę ją duchowo,
  to jest tak samo,
 • 0:40 - 0:42
  jakbym przyjął Pana Jezusa w Kościele?
 • 0:42 - 0:45
  Tak, skutek jest taki sam.
  Skutek duchowy jest taki sam.
 • 0:45 - 0:50
  Trzeba mieć zwyczajne warunki,
  tak jak uczy Kościół.
 • 0:50 - 0:53
  Stan łaski uświęcającej
  i zachęcamy do tego,
 • 0:53 - 0:58
  żeby oczywiście uczestniczyć
  we Mszy Świętej on-line albo w telewizji,
 • 0:58 - 1:01
  Ale uczestniczyć,
  nie tylko, żeby to leciało gdzieś w tle.
 • 1:01 - 1:04
  Uczestniczyć, czyli odpowiadać:
  Pan z Wami... I z duchem Twoim.
 • 1:04 - 1:06
  Tak, jak najbardziej.
 • 1:06 - 1:08
  Wstać na Ewangelię,
  uklęknąć na Przeistoczenie...
 • 1:08 - 1:11
  Można, jak najbardziej,
  bo to nam też pomaga w modlitwie,
 • 1:11 - 1:12
  bo to jest nasza modlitwa.
 • 1:12 - 1:16
  Ale jeżeli to jest niemożliwe,
  można przeczytać czytania,
 • 1:16 - 1:18
  rozważyć je, odmówić „Ojcze Nasz”
 • 1:18 - 1:22
  „Panie nie jestem godzien...”
  i wzbudzić akt pragnienia
 • 1:22 - 1:26
  przyjęcia Komunii Świętej,
  i skutek będzie taki sam.
 • 1:26 - 1:30
  - O tym już Sobór Trydencki uczy.
  - Naprawdę?
 • 1:30 - 1:33
  Bo to brzmi tak nierealnie,
  że ja w domu mogę pomodlić się,
 • 1:33 - 1:37
  skupić się jakoś i efekt będzie taki,
  jakbym był na mszy świętej?
 • 1:37 - 1:40
  Tak. Jeżeli to jest niemożliwe
  albo z różnych powodów,
 • 1:40 - 1:42
  tak jak teraz na przykład, to tak.
 • 1:42 - 1:44
  I to da się potwierdzić
  jakimiś dokumentami?
 • 1:44 - 1:48
  Tak Sobór Trydencki to potwierdza,
  nie wiem, czy czytać teraz fragment.
 • 1:48 - 1:52
  Ks. Grzegorz Strzelczyk,
  ksiądz z diecezji katowickiej,
 • 1:52 - 1:56
  teolog, przypomina
  i on pisze wprost.
 • 1:56 - 2:00
  Już nie będę cytował dekretu
  Soboru Trydenckiego
 • 2:00 - 2:05
  o Najświętszym Sakramencie Eucharystii,
  można sobie to przeczytać w internecie.
 • 2:05 - 2:08
  A ks. Grzegorz pisze:
  „W sytuacji, gdy nie ma możliwości
 • 2:08 - 2:13
  przyjęcia Komunii Świętej
  poprzez spożycie Ciała i Krwi Pańskiej,
 • 2:13 - 2:15
  można, jeśli się jest w stanie
  łaski uświęcającej,
 • 2:15 - 2:18
  wzbudzić pragnienie
  przyjęcia Komunii
 • 2:18 - 2:20
  i powiedzieć o nim Bogu
  w dowolnej formie,
 • 2:20 - 2:23
  prosząc o sakramentalne
  zjednoczenie z Chrystusem.
 • 2:23 - 2:27
  Skutkuje to faktycznym przyjęciem
  łaski Najświętszego Sakramentu”.
 • 2:27 - 2:29
  Tyle autorytet teologiczny.
 • 2:30 - 2:33
  Pierwszy raz o tym słyszę,
  że to faktycznie tak działa.
 • 2:34 - 2:36
  Pytanie sytuacyjne:
 • 2:36 - 2:42
  „Czy jeśli ksiądz udziela Komunii Świętej
  tylko na rękę w obecnej sytuacji,
 • 2:42 - 2:45
  to przyjmując tak Pana Jezusa,
  mam grzech ciężki?"
 • 2:45 - 2:48
  Nie, nie. Absolutnie.
  Kościół tak nie naucza.
 • 2:48 - 2:51
  Kościół dopuszcza przyjmowanie
  Komunii Świętej na rękę
 • 2:51 - 2:55
  jako jeden ze zwyczajnych sposobów
  przyjmowania Komunii Świętej.
 • 2:55 - 2:59
  Też z tego co wiemy, zwyczaj przyjmowania
  Komunii Świętej na rękę
 • 2:59 - 3:02
  jest dużo starszy niż przyjmowanie
  Komunii Świętej do ust.
 • 3:02 - 3:04
  Tak, pierwsi chrześcijanie
  tak przyjmowali.
 • 3:04 - 3:07
  Przyjmowali w ten sposób,
  że brali Pana Jezusa tu
 • 3:07 - 3:09
  i bezpośrednio do ust brali.
 • 3:09 - 3:14
  Aż takich szczegółów nie znam,
  ale jeden i drugi sposób jest dobry.
 • 3:14 - 3:17
  Konflikt jest chyba wtedy,
  jak ktoś jest przekonany,
 • 3:17 - 3:20
  że tylko w ten sposób można
  udzielać Komunii Świętej
 • 3:20 - 3:23
  i ma takie poczucie,
  że robi wtedy źle.
 • 3:23 - 3:25
  Natomiast poczucie tego,
  że robię trochę źle,
 • 3:25 - 3:28
  bo chciałbym inaczej,
  to nie znaczy, że mam grzech.
 • 3:28 - 3:31
  Moje poczucie nie świadczy o tym,
  że to jest grzech,
 • 3:31 - 3:33
  bo do grzechu
  musi być obiektywność jakaś?
 • 3:33 - 3:36
  Tak, chociaż jakby to w swoim sumieniu
  każdy z nas rozeznaje
 • 3:36 - 3:39
  i ostatecznie podejmuje decyzję
  w swoim sumieniu.
 • 3:39 - 3:41
  Kościół poucza nas,
  kształtując też nasze sumienie,
 • 3:41 - 3:45
  że to jest ok przyjmować
  tak Komunię Świętą.
 • 3:45 - 3:49
  Zresztą biskupi też
  do tego zachęcają
 • 3:49 - 3:54
  na ostatnim posiedzeniu
  Rady Episkopatu.
 • 3:54 - 3:56
  Ten dokument został
  opublikowany całkiem niedawno.
 • 3:56 - 3:59
  Można przyjmować w ten sposób
  Komunię Świętą.
 • 3:59 - 4:01
  No właśnie,
  zwłaszcza w tej sytuacji teraz,
 • 4:01 - 4:04
  gdzie to przyjmowanie
  Komunii Świętej na rękę,
 • 4:04 - 4:08
  to jest dbanie o zdrowie
  nie tylko swoje, ale też ludzi wokół.
 • 4:09 - 4:11
  Tak. jeżeli komuś
  bardzo zależy na tym,
 • 4:11 - 4:14
  żeby przyjmować Komunię Świętą
  do ust, to też można,
 • 4:14 - 4:19
  przy czym bardzo trzeba dbać o to,
  żeby nie dotknąć...
 • 4:19 - 4:20
  Nie poślinić.
 • 4:20 - 4:24
  Nie poślinić, albo ustami nie dotknąć
  dłoni księdza czy szafarza,
 • 4:24 - 4:27
  żeby w ten sposób
  nie rozprzestrzeniać zarazków.
 • 4:27 - 4:29
  Czyli otworzyć usta
  i się nie ruszać.
 • 4:30 - 4:31
  Spokojnie i z uwagą.
 • 4:32 - 4:36
  A jeśli jest taka sytuacja,
  że ktoś naprawdę chce się wyspowiadać,
 • 4:36 - 4:39
  a powiedzmy, żaden ksiądz nie chce
  wyspowiadać tej osoby
 • 4:39 - 4:42
  albo ta osoba nie ma
  dostępu do księdza...
 • 4:42 - 4:44
  Ta osoba nie ma dostępu
  do księdza?
 • 4:44 - 4:47
  Tak, nie ma dostępu do księdza,
  nie ma możliwości się wyspowiadać,
 • 4:47 - 4:49
  a naprawdę chce,
  to co wtedy?
 • 4:49 - 4:52
  Wtedy mamy coś takiego
  jak żal doskonały,
 • 4:52 - 4:56
  czyli jest to wzbudzenie aktu żalu
  za grzechy z powodu Bożej miłości
 • 4:58 - 5:03
  i wtedy taka osoba
  może przystąpić do Komunii Świętej
 • 5:03 - 5:05
  Tej duchowej też?
 • 5:05 - 5:08
  Tej duchowej też i przy najbliższej okazji
  pójść do spowiedzi.
 • 5:09 - 5:11
  Czyli jak nie ma możliwości
  wyspowiadać się,
 • 5:11 - 5:14
  robię akt... co to znaczy?
 • 5:14 - 5:18
  Akt żalu. To znaczy, że wzbudzam
  w sobie żal za grzechy.
 • 5:19 - 5:20
  Co to znaczy żal za grzechy?
 • 5:20 - 5:23
  Staram się odczuć
  albo jeżeli nie odczuwam,
 • 5:23 - 5:26
  to jakby wolą
  podejmuję taką decyzję,
 • 5:26 - 5:29
  że żałuję za te wszystkie
  rzeczy, które zrobiłem.
 • 5:29 - 5:32
  Ok, dobrze, ale jeśli nie mam
  uczuć takich, że żałuję,
 • 5:32 - 5:35
  ale dobrze wiem, że to było złe,
  wiem, że Pan Bóg tego nie chce,
 • 5:35 - 5:38
  normalnie bym to powiedział,
  chociaż uczuć takich nie mam,
 • 5:38 - 5:41
  że to było złe, no bo skorzystałem
  z tego w jakiś sposób?
 • 5:41 - 5:43
  Ale sumienie rozeznaje,
  że to jest złe.
 • 5:43 - 5:46
  Ok, czyli wystarczy jak sobie nazwę,
  że zrobiłem coś źle
 • 5:48 - 5:52
  i ocenię sam siebie,
  że zrobiłem coś źle,
 • 5:52 - 5:54
  to wystarczy to do tego żalu?
 • 5:54 - 5:56
  Wchodzimy już bardzo mocno
  w takie szczegóły
 • 5:56 - 6:00
  i meandry ludzkiego sumienia
  i tutaj trzeba być ostrożnym,
 • 6:00 - 6:04
  żeby tak to jednoznacznie...
  bo to się tak do końca nie da.
 • 6:04 - 6:06
  Każdy w sumieniu pewne rzeczy
  musi sam rozeznawać.
 • 6:06 - 6:08
  Chodzi mi o to jakby,
  czy konieczne jest
 • 6:08 - 6:10
  to odczucie emocji żalu,
  bo ono może się nie pojawić.
 • 6:10 - 6:13
  Nie, nie..., odczucie emocji
  żalu nie jest konieczne.
 • 6:13 - 6:15
  Wystarczy takie
  rozumowe „żałuję?”
 • 6:15 - 6:18
  Rozumowe i jakby też wolą.
 • 6:18 - 6:20
  Wola to coś więcej
  niż tylko uczucia i rozum.
 • 6:20 - 6:25
  Czyli podjęcie decyzji o zmianie,
 • 6:25 - 6:28
  o tym, że nie chcę w taki sposób
  postępować, chcę to zmienić.
 • 6:28 - 6:32
  Dobrze, czyli nie mam dostępu do księdza,
  mogę się wyspowiadać...
 • 6:32 - 6:35
  znaczy przedstawić Bogu,
  że żałuję i wtedy...
 • 6:38 - 6:41
  Z wiary jest dla mnie dostępna łaska.
 • 6:41 - 6:45
  I wtedy mogę sobie zrobić
  to nabożeństwo, pomodlić się
 • 6:45 - 6:48
  i powiedzieć: „Panie Jezu,
  chcę Cię teraz duchowo przyjąć”
 • 6:48 - 6:49
  i dostępuję wtedy łaski Bożej?
 • 6:49 - 6:50
  Tak.
 • 6:50 - 6:53
  - W kryzysowej sytuacji?
  - Tak, w kryzysowej sytuacji.
 • 6:53 - 6:54
  A potem normalnie
  idę do spowiedzi?
 • 6:54 - 6:57
  Tak, jeżeli już jest możliwość,
  to oczywiście pójdź do spowiedzi
 • 6:57 - 7:00
  i powiedz swoje grzechy,
  tak jak Kościół uczy.
 • 7:00 - 7:02
  Bo istotne jest to, żeby jednak
  potem pójść do spowiedzi,
 • 7:02 - 7:05
  a nie potraktować tego jako spowiedź.
 • 7:05 - 7:07
  Tak, bo to jest
  sytuacja wyjątkowa.
 • 7:07 - 7:10
  Miejmy nadzieję,
  że nas taka wyjątkowa sytuacja nie spotka,
 • 7:10 - 7:12
  ale zachęcamy
  do Komunii Świętej duchowej
 • 7:12 - 7:15
  na transmisjach naszych
  Mszy Świętych na ten czas.
 • 7:15 - 7:16
  Zapraszamy.
 • 7:16 - 7:18
  - Bye Bye.
  - Cześć.
 • 7:18 - 7:22
  Piszcie: pytania, komentarze.
  Dyskutujmy pod filmikiem na ten temat.
 • 7:22 - 7:27
  Subskrybujcie, jeśli chcecie,
  a jeśli nie chcecie,
 • 7:27 - 7:29
  to nie chciejcie,
  ale subskrybujcie.
 • 7:30 - 7:31
  Cześć.
Titolo:
Komunia duchowa, komunia na rękę, brak spowiedzi [Q&A#30] Daniel Wojda SJ & Roman Groszewski SJ
Descrizione:

more » « less
Video Language:
Polish
Duration:
07:40

Polish subtitles

Revisioni Compare revisions