Return to Video

จะใช้ระบบสัมภาษณ์งานช่วยฉายแววโดดเด่นที่สุดของแต่ละคนได้อย่างไร

 • 0:00 - 0:02
  การสัมภาษณ์งานแบบดั้งเดิม
 • 0:02 - 0:06
  โดยพื้นฐานแล้ว
  คือการสอบสวนฝ่ายเดียวและกดดันสูง
 • 0:06 - 0:08
  เกือบรับประกันได้เลยว่าจะสร้าง
 • 0:08 - 0:10
  ความตึงเครียดอย่างมาก
 • 0:10 - 0:13
  แต่กลับกลายเป็นว่า ขั้นตอนที่เครียดเช่นนี้
 • 0:13 - 0:16
  อาจปิดบังศักยภาพ
  ที่แท้จริงของคนๆ หนึ่ง
 • 0:16 - 0:18
  ทำให้เรามองข้ามคนหลายคน
 • 0:18 - 0:20
  ที่สามารถเป็นลูกจ้างที่ดีได้
 • 0:20 - 0:23
  เราต้องมีวิธีอื่น
  ที่จะสัมภาษณ์และคัดกรองผู้สมัคร
 • 0:23 - 0:26
  วิธีที่จะเปิดเผยศักยภาพ
  และความสามารถที่ซ่อนอยู่
 • 0:26 - 0:29
  [วิธีการทำงานของเรา]
 • 0:29 - 0:31
  [เกิดขึ้นได้โดยการสนับสนุนของ Dropbox]
 • 0:31 - 0:33
  เมื่อ 12 ปีที่แล้ว ผมก่อตั้ง CY
 • 0:33 - 0:34
  บริษัทรับให้บริการ
  ศูนย์บริการลูกค้า
 • 0:34 - 0:37
  จัดคณะทำงานและบริหารงานทั้งหมด
  โดยผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 • 0:37 - 0:40
  มากกว่าครึ่งหนึ่ง
  ของพนักงานเป็นร้อยๆ คนของเรา
 • 0:40 - 0:42
  เป็นผู้พิการอย่างหนัก
 • 0:42 - 0:45
  อีกหลายคน
  มาจากกลุ่มคนผู้เสียเปรียบในด้านอื่นๆ
 • 0:45 - 0:46
  หรือแค่ป่วยจากโรควิตกกังวล
 • 0:46 - 0:48
  ความเคารพในตัวเองตํ่า
  และขาดความมั่นใจ
 • 0:48 - 0:51
  ปัญหาที่ผมต้องการแก้ไข
  ตอนที่ผมเริ่มตั้งบริษัทคือ
 • 0:51 - 0:54
  การสัมภาษณ์และการคัดกรองแบบเดิมๆ
 • 0:54 - 0:56
  โดยเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับแรกเริ่ม
 • 0:56 - 0:58
  ลำเอียงอย่างมากต่อบุคคล
 • 0:58 - 1:01
  ที่สามารถทำงานได้ดีในสภาวะกดดันอย่างหนัก
 • 1:01 - 1:05
  ถ้ากำลังคัดกรองคนสำหรับหน่วยซีล
  ผมเข้าใจได้
 • 1:05 - 1:08
  แต่ความสามารถในสภาวะกดดันอย่างหนัก
 • 1:08 - 1:13
  ไม่มีความเกี่ยวข้องเลย
  ถ้างานนั้นคือการจัดคลังสินค้า
 • 1:13 - 1:17
  หรือพับเสื้อผ้า
  เว้นแต่ถ้าเป็นเทศกาลลดกระหนํ่า
 • 1:17 - 1:19
  คลารา เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
 • 1:19 - 1:20
  เราพบกันตั้งแต่ CY เปิดแรกๆ
 • 1:20 - 1:23
  ตอนเธอกำลังรอสัมภาษณ์งาน
 • 1:23 - 1:26
  คลาราอายุ 25
  เธอเป็นโรคสมองพิการ
 • 1:26 - 1:27
  และใช้วอล์คเกอร์
 • 1:27 - 1:29
  เธอดูค่อนข้างหวาดระแวง
 • 1:29 - 1:32
  แต่เธอก็น่าคบหา
  ฉลาดและพูดเก่ง
 • 1:32 - 1:35
  แต่หลังจากนั้นไม่นาน
 • 1:35 - 1:37
  ผู้สัมภาษณ์เธอบอกว่า
  เธอสัมภาษณ์ได้ล้มเหลวมาก
 • 1:37 - 1:40
  บอกว่าเธอไม่สามารถ
  ประติดประต่อคำสองคำเข้ากันได้เลย
 • 1:40 - 1:42
  ปรัชญาการคัดกรองที่ว่า
 • 1:42 - 1:47
  เลือกลูกจ้างโดยการ
  มองพวกเขาในจุดที่แย่ที่สุด
 • 1:47 - 1:49
  ไม่เพียงแต่มองข้ามผู้พิการ
 • 1:49 - 1:53
  แต่มองข้ามผู้ที่ความสามารถ
  ถูกเบียดบังด้วยสภาวะกดดัน
 • 1:53 - 1:55
  เราได้สร้างระบบคัดกรองแบบย้อนกลับ
 • 1:55 - 1:57
  เพื่อที่จะหาศักยภาพ
 • 1:57 - 1:58
  และตามชื่อระบบนี้
 • 1:58 - 2:01
  เราทำการคัดกรองแบบตรงกันข้ามกับ
 • 2:01 - 2:03
  การคัดกรองแบบดั้งเดิม
 • 2:03 - 2:07
  พูดง่ายๆ คือ ถ้าคุณต้องการ
  ประเมินศักยภาพที่แท้จริงของผู้สมัคร
 • 2:07 - 2:11
  ให้ดูว่าเขาทำงานอย่างไร
  ในจุดที่ดีที่สุด ไม่ใช่แย่ที่สุด
 • 2:11 - 2:14
  สำหรับคนส่วนใหญ่
  คือเวลาเราสงบและผ่อนคลาย
 • 2:14 - 2:15
  ไม่ใช่เครียดและวิตกกังวล
 • 2:15 - 2:19
  เพราะฉะนั้น สร้างวิธีการคัดกรอง
  ปรับแต่งตามบุคคล
 • 2:19 - 2:20
  เพื่อจะทำให้ผู้สมัครรู้สึก
 • 2:20 - 2:23
  ผ่อนคลายในจิตใจให้มากที่สุด
 • 2:23 - 2:25
  สามตัวอย่างที่จะทำให้คุณทำอย่างนั้นได้
 • 2:25 - 2:28
  ลดความวิตกกังงลและความรู้สึกไม่มั่นคง
 • 2:28 - 2:31
  เริ่มต้นโดยการ
  นำความรู้สึกของการสัมภาษณ์ออกไป
 • 2:31 - 2:34
  กลับกัน
  คนสัมภาษณ์ควรมองตัวเองว่าเป็นเจ้าภาพ
 • 2:35 - 2:37
  ทำตัวให้เป็นมิตรและต้อนรับ
 • 2:37 - 2:39
  เลือกบรรยากาศที่เอื้อ
 • 2:39 - 2:41
  ต่อการทำให้ผู้สมัครรู้สึกสบาย
 • 2:41 - 2:44
  เช่นการทำให้ห้องสัมภาษณ์
  ดูเหมือนห้องนั่งเล่น
 • 2:44 - 2:46
  คนเราจะมีความมั่นใจในการพูดคุย
 • 2:46 - 2:49
  ในเรื่องที่มีความรู้และสนใจ
 • 2:49 - 2:52
  เพราะฉะนั้นเราจึงให้ผู้สมัคร
  กรอกแบบสอบถามสั้นๆ
 • 2:52 - 2:53
  ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก
 • 2:53 - 2:55
  และเริ่มการสัมภาษณ์
  โดยการพูดคุยถึงเรื่องเหล่านั้น
 • 2:55 - 2:58
  เพื่อที่จะให้ผู้สมัคร
  นำความสามารถในการพูด
 • 2:58 - 3:00
  จุดเด่นและนิสัยออกมา
 • 3:00 - 3:03
  สอบถามถึงความสามารถในชีวิตประจำวัน
 • 3:03 - 3:05
  ที่ผู้สมัครคุ้นเคย
 • 3:05 - 3:09
  เช่น ตำแหน่งงานขาย
  จำเป็นต้องมีความสามารถในการชักจูง
 • 3:09 - 3:11
  เพราะฉะนั้น ให้ผู้สมัครนั้นสวมบทบาท
 • 3:11 - 3:13
  ในการชักจูงเพื่อนบ้าน
 • 3:13 - 3:15
  เพื่อที่จะจ่ายค่าซ่อมบำรุงมากขึ้น
 • 3:15 - 3:17
  สำหรับการปรับปรุงพื้นที่โถงกลาง
 • 3:17 - 3:20
  กำลังมองหาการเจรจาอย่างดุดัน ตรงไปตรงมา?
 • 3:20 - 3:22
  ให้ผู้สมัครอธิบาย
 • 3:22 - 3:24
  วิธิการชักจูงวัยรุ่นคนหนึ่ง
 • 3:24 - 3:27
  ไม่ให้มองโทรศัพท์
  ระหว่างทานข้าวกับครอบครัว
 • 3:28 - 3:30
  ช่วยให้เขาก้าวผ่านจุดที่ติดขัด
 • 3:30 - 3:33
  เพื่อที่จะเห็นวิธีการปรับตัวและเรียนรู้
 • 3:33 - 3:35
  ในการคัดกรองแบบย้อนกลับ
 • 3:35 - 3:37
  เราให้ 3 ตัวช่วยแก่ผู้สมัคร
 • 3:37 - 3:39
  เราเรียกว่า "ใครต้องการที่จะเป็นลูกจ้าง?"
 • 3:39 - 3:41
  ถ้าผู้สมัครต้องการคำใบ้
 • 3:41 - 3:44
  ผู้สัมภาษณ์ก็จะร่างคำตอบที่ถูกต้องบางแบบ
 • 3:44 - 3:47
  แล้วให้ผู้สมัครแสดงเหตุการณ์นั้นให้ดู
 • 3:47 - 3:51
  เพื่อที่จะดูการซึมซับและถ่ายทอดคำใบ้นั้นๆ
 • 3:52 - 3:55
  การหาศักยภาพที่แท้จริงของคนๆ หนึ่ง
  ทำให้เกิดบริษัทและลูกจ้าง
 • 3:55 - 4:00
  ที่มีความสุข หลากหลาย และประสบความสำเร็จ
  มากกว่าบริษัททั่วไป
 • 4:00 - 4:02
  จำคลาราได้ไหม? เราจ้างเธอ
 • 4:02 - 4:04
  เธอค่อยๆ ปรับปรุง
 • 4:04 - 4:06
  จนเธอสามารถบรรลุเป้าหมาย
  ด้านจำนวนการโทรต่อชั่วโมง
 • 4:06 - 4:09
  และเธอก็ยังเก่งขึ้นเรื่อยๆ
 • 4:09 - 4:11
  จนปัจจุบัน คลาราให้สัมภาษณ์
 • 4:11 - 4:15
  ว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมา
  ไม่มีใครเลย รวมถึงตัวเธอด้วย
 • 4:15 - 4:17
  เชื่อมั่นในศักยภาพของเธอ
 • 4:17 - 4:20
  งานนั้นสำคัญมากยิ่งกว่าเงินเดือน
 • 4:20 - 4:23
  โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคน
  ที่อยู่ตามชายขอบของสังคม
 • 4:23 - 4:27
  ในการหาและจ้างคนที่คุณมักมองข้าม
 • 4:27 - 4:29
  คุณจะไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้กับบริษัท
 • 4:29 - 4:32
  คุณยังจะเปลี่ยนชีวิตของคนหลายคน
 • 4:32 - 4:36
  โอกาสที่จะชนะร่วมกับผู้ด้อยโอกาส
  มีอยู่รอบตัวคุณ
 • 4:36 - 4:38
  จงคว้ามันไว้
Title:
จะใช้ระบบสัมภาษณ์งานช่วยฉายแววโดดเด่นที่สุดของแต่ละคนได้อย่างไร
Speaker:
กิล วินช์
Description:

การสัมภาษณ์งานแบบดั้งเดิมเป็นการสัมภาษณ์แบบเคร่งเครียดและมักมองข้ามกลุ่มที่อยู่ตามชายขอบของสังคม นี่คือวิธีที่ กิล วินช์ นักจิตวิทยาและผู้ประกอบการบอกว่าเราสามารถปรับวิธีคิดในการจ้าง ฝึก และเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะให้ผู้คนแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมา

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
04:37

Thai subtitles

Revisions Compare revisions