கவிதா வீரமுத்து - 'தூரிகையின் சுவடுகள்' - இயல் இசை கலந்துரையாடல் | ஓம்தமிழ்

Title:
கவிதா வீரமுத்து - 'தூரிகையின் சுவடுகள்' - இயல் இசை கலந்துரையாடல் | ஓம்தமிழ்
Description:

24/05/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை
இரவு 8.00 மணிக்கு (இந்திய நேரம் மாலை 5.30மணிக்கு)
ஓம்தமிழ், அகிலம் நீ ஏற்பாட்டில் மலேசியப் பாடலாசிரியர்களின் 'தூரிகையின் சுவடுகள்' இயல் இசை கலந்துரையாடல் நடைபெறவுள்ளது.

more » « less
Duration:
01:06
Format: Youtube Primary Original Synced

This video is part of Amara Public.