Return to Video

Optimize Mobile Commerce Monetization Strategies App Monetization Udacity

 • 0:00 - 0:05
  Vì các doanh nghiệp đang cố gắng xây dựng
  việc kinh doanh thương mại điện tử,
 • 0:05 - 0:09
  nên việc hiểu những tác động
  của thiết bị di động
 • 0:11 - 0:14
  lên thương mại nói chung
  là vô cùng quan trọng.
 • 0:14 - 0:16
  Trong một thời gian dài,
 • 0:16 - 0:21
  người ta đã nghĩ răng việc buôn bán
  trên điện thoại di động là bất khả thi.
 • 0:21 - 0:24
  bạn phải đánh tất cả
  những thông tin phụ này vào.
 • 0:24 - 0:28
  Nhưng càng ngày
  nó càng trở trên rõ ràng là
 • 0:28 - 0:31
  nó giờ đây là thứ mà mọi người
  đang dành toàn bộ thời gian vào.
 • 0:31 - 0:36
  Đó cũng là cách người ta đã mua sắm
  online qua PC từ rất lâu trước,
 • 0:36 - 0:39
  giờ đây nhiều giao dịch thương mại
  là qua điện thoại.
 • 0:39 - 0:43
  Vậy nên, việc thật sự nghĩ
  về làm sao để tối ưu hóa kinh nghiệm, và
 • 0:43 - 0:48
  kinh nghiệm bán hàng, cụ thể là
  qua điện thoại di động rất quan trọng.
 • 0:48 - 0:52
  Và vì vậy những điều như nghĩ
  về làm sao để có thể tự điền
 • 0:52 - 0:57
  thông tin dựa trên những gì đã được
  xây dựng trên điện thoại bạn vào?
 • 0:59 - 1:04
  Và nghĩ về,
  khi bạn thật sự có những tương tác
 • 1:04 - 1:10
  khác với tương tác qua website.
 • 1:10 - 1:14
  Nghĩ về bạn sẽ có khoảng trống chừng nào
  để
 • 1:14 - 1:16
  khớp với các nút bấm khác nhau.
 • 1:16 - 1:20
  Như việc nếu bạn muốn xin review,
 • 1:20 - 1:26
  như khả năng chọn màu sắc,
  chọn kích thước.
 • 1:26 - 1:30
  Như khả năng để phân chia chuyển đổi
  giữa nhiều các hình ảnh khác nhau của
 • 1:30 - 1:31
  cùng một sản phẩm.
 • 1:31 - 1:36
  Một trong những điều mà bạn nhận ra
  là bạn sẽ phải đánh đổi.
 • 1:36 - 1:40
  Và cách duy nhất
  để hiểu
 • 1:40 - 1:45
  làm sao để đánh đổi
  đó là thử nghiệm.
 • 1:45 - 1:51
  Và rồi nhận ra,
  nếu tối có nút này ở đây, nó sẽ chiếm
 • 1:51 - 1:56
  hết cả màng hình, thay vì có
  hai nút khác nhau trên màn hình đó.
 • 1:56 - 2:00
  Điều đó ảnh hưởng đến tỉ giá chênh lệch
  như thế nào?
 • 2:00 - 2:06
  Bởi vì sự tập trung ngày càng lớn
  các thiết bị di động.
 • 2:06 - 2:10
  Việc thử nghiệm càng trở nên quan trọng
  vì bạn sẽ không có quá nhiều
 • 2:10 - 2:12
  tài sản để thật sự tung ra các sản phẩm.
Cím:
Optimize Mobile Commerce Monetization Strategies App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
UD518 - App Monetization
Duration:
02:13

Vietnamese subtitles

Felülvizsgálatok