YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Måltiden – en undervisningssituation

Hozzájárulás

Új nyelv hozzáadása!

Already have subtitles for this video?
Feltöltés közvetlenül.

– Vad har vi förväntningar på en måltidssituation på förskolan? Hur mycket behöver man äta, hur mycket ska barnen få bestämma själva, vilka värderingar har jag som pedagog med mig när det gäller måltiden?

Tallåsens och Solängens förskolor i Karlstad har gjort ett arbete runt måltiden. Här berättar och visar de vad de upptäckte på vägen.