Vietnamese feliratok

← 03-10 jQuery_Event_Listener_Quiz_2

Beágyazókód kérése
17 Languages

Showing Revision 1 created 04/16/2020 by Trí Phạm.

 1. Bây giờ bạn đã biết làm sao để nghe cho
  những hành động mà trang web khách của bạn thực hiện,
 2. Tôi muốn bạn thiết lập một người nghe sự kiện
  bằng cách dùng jQuery.
 3. Người nghe sự kiện của bạn nên lắng nghe
  những thành phần nút cho sự kiện nhấp chuột.
 4. Và khi mà cái nút được nhấn,tôi muốn
  bạn dùng jQuery để loại bỏ cái nút đó
 5. từ DOM và thêm tập hợp lớp
  thành công trong phần thân.