Vietnamese feliratok

← How we build software

Beágyazókód kérése
35 Languages

Showing Revision 3 created 03/16/2017 by Minh Tai Tran.

 1. ♪ (âm nhạc lạc quan) ♪
 2. Chào mùng đến MNA Hackathon !
 3. Mình có thể tham gia đội của bạn ?
 4. Bạn ngồi đi
 5. Cảm ơn
 6. ♪ (âm nhạc lạc quan) ♪
 7. ♪ (Tiếng ầm ĩ) ♪
 8. Nào hãy thể hiện hết khả năng đi REZ !
 9. Vòng lặp gigs 2 lần 1 giây xem
 10. Chắc chắn rồi
 11. ♪ (khởi động xe) ♪
 12. Bạn nghĩ sao ?
 13. Các khâu đã rất hoàn hảo❣
 14. Chúng tôi không
 15. Chúng tôi chỉ cần sự thay đổi
 16. Không thể tin được
 17. ♪ (Tiếng sóng) ♪
 18. Hey, kiểm tra nó nào !
 19. - Bạn có gì ? - Tốt lắm
 20. Nếu chúng ta lạc nhau Chúng ta sẽ tìm ra
 21. Oh, Brigtte ở đây
 22. Chào
 23. Này xem điều này
 24. Có đó
 25. Delta [Sigma V]
 26. Bạn muốn xem
 27. Unh ,vâng
 28. ♪ (âm nhạc lạc quan) ♪
 29. Tên ?
 30. À, em không có đội ở đây
 31. Đây có phải là lần đầu tiên ? -Vâng
 32. Được rồi .Hãy tìm một đi
 33. Ukm..
 34. Tên bạn là gì ?
 35. - David
 36. Cảm ơn
 37. ♪ (âm nhạc nhẹ )