Vietnamese feliratok

← 12-09 Dữ Liệu Đầu Vào Của Phương Pháp - Giải Pháp

Beágyazókód kérése
13 Languages

Showing Revision 2 created 10/15/2015 by Cat Tuong Mai Xuan.

 1. Hãy thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.
 2. Chúng ta sẽ đặt lại tên dữ liệu
  tham số đầu vào để có tên khác.
 3. Đây là tham số đầu vào thứ nhất,
  số nguyên,
 4. và tất cả những điều tôi cần làm
  là thay đổi tên biến số.
 5. Ví dụ, tôi sẽ đổi thành
  numberOfCoffees.
 6. Bạn có thể đặt tên nào bạn muốn.
 7. Bây giờ, tôi thấy một cảnh báo
  và thông báo lỗi.
 8. Cảnh báo rằng tham số numberOfCoffees
  chưa bao giờ được sử dụng,
 9. vì tôi chưa từng dùng biến đó
  trong phương pháp này.
 10. Sau đó tôi nhận thấy một lỗi
  là không thể khôi phục số biểu tượng.
 11. Bây giờ, không có biến nào tên number.
 12. Không biến cục bộ nào tên number.
 13. Không biến toàn cục nào tên number.
 14. Và đó cũng không phải tham số đầu vào.
 15. Nên tôi cần chuyển đổi biến này
  để nó có tên là numberOfCoffees.
 16. Và nó đã sửa được lỗi.
 17. Tôi sẽ chạy ứng dụng trên thiết bị.
 18. Và đây là hoạt động của ứng dụng.
 19. Bảng chọn số lượng
  hoạt động như mong đợi.
 20. Không có sự thay đổi nào hiển thị với
  người dùng vì ta chỉ
 21. đổi tên của tham số đầu vào.
 22. Thêm nữa, ta không cần thay đổi cách
  áp dụng của phương pháp.
 23. Chúng ta vẫn có thể gọi displayQuantity,
  sau đó thêm bất cứ gì chúng ta muốn.
 24. Tên tham số đầu vào không ảnh hưởng
  tới phương pháp áp dụng.
 25. Nhiệm vụ thứ hai là thay đổi
  kiểu dữ liệu của tham số đầu vào
 26. từ số nguyên sang chuỗi.
 27. Do đó trong phương pháp
  hiển thị số lượng, tôi sẽ thay đổi đầu vào
 28. để thay vì số nguyên, sẽ là
  kiểu dữ liệu chuỗi, giống thế này.
 29. Và bây giờ, xuất hiện một vài
  lỗi trong ứng dụng.
 30. Khi cuộn lên, tôi thấy
  dấu gạch chân màu đỏ.
 31. trong phương pháp gia số và
  phương pháp giảm dần.
 32. Thông báo lỗi cho biết,
 33. chuỗi displayQuantity trong MainActivity
  không thể áp dụng cho một số nguyên.
 34. Điều thông báo lỗi chỉ ra là ta không thể
  thêm biến số lượng vào
 35. phương pháp này nữa bởi vì đây là
  số nguyên còn phương pháp cần một chuỗi.
 36. Sự không phù hợp
  của kiểu dữ liệu gây lỗi
 37. và ứng dụng không chạy trên thiết bị.
 38. Đây là lỗi thời gian biên dịch.
 39. Có một số cách để sửa lỗi này.
 40. Chúng ta phải thay đổi kiểu dữ liệu
  nhập vào phương pháp
 41. để đó thực sự là một chuỗi.
 42. Tôi có thể thêm 100 với hai dấu ngoặc kép
  để biến nó thành chuỗi
 43. và chuỗi này sẽ phù hợp với
  kiểu đầu vào ở đây.
 44. Nhưng điều chúng ta thực sự mong muốn
  là số lượng vẫn là một số nguyên
 45. để ta có thể tính toán với nó,
  tăng một hoặc giảm một.
 46. Vì thế tôi vẫn giữ
  biến này là số lượng.
 47. Và sau đó chuyển thành số nguyên.
 48. Và sau đó ứng dụng sẽ hoạt động trở lại.
 49. Tuyệt thật.
 50. Vậy tới nay, chúng ta đã thấy ví dụ về
  phương pháp với một tham số đầu vào.
 51. Nhưng ví dụ về phương pháp
  không có tham số đầu vào thì sao,
 52. hay hai tham số đầu vào
  và nhiều hơn?