Vietnamese feliratok

← 25-26 Central Limit Theorem Solution

Beágyazókód kérése
9 Languages

Showing Revision 3 created 10/07/2018 by Tu Pham.

  1. Tôi chắc rằng bạn vừa đoán đây là xác suất
  2. đối với một lần tung đồng xu. Đây là công thức chúng ta
  3. có thể sử dụng cho nhiều lần tung đồng xu và khi
  4. chúng ta đạt các con số rất lớn, phân phối Gauss thường
  5. là phép tính xấp xỉ tốt về kết quả của nhiều lần tung đồng xu.
  6. Tôi cũng cần lưu ý với các bạn rằng, nếu việc tung đồng xu là từ
  7. zero đến 1, thì giá trị trung bình luôn dương.
  8. Công thức này có thể cho giá trị âm, nhưng đó là một phép tính xấp xỉ tốt.