Return to Video

10x-01 Physics in Action

 • 0:00 - 0:02
  ถ้ามีเพื่อนมาโพสต์ถามในบอร์ดว่า
 • 0:02 - 0:04
  อยากจะเห็น
 • 0:04 - 0:07
  ตัวอย่างฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 • 0:07 - 0:10
  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
  โอเค วันนี้ผมเลยมาในสวนนี่
 • 0:10 - 0:12
  รู้ว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
 • 0:12 - 0:15
  มีอยู่ทุกที่ หาเอาแถวนี้แหละ
 • 0:15 - 0:18
  ผมอยู่บนต้นไม้ พบว่าถ้าขยับ
 • 0:18 - 0:20
  กิ่งไม้ให้ออกจากจุดสมดุลสักเล็กน้อย
 • 0:20 - 0:23
  แล้วปล่อยมัน มันจะเคลื่อนที่แบบ
  ซิมเปิลฮาร์มอนิก
 • 0:23 - 0:27
  ไม่เชื่อเหรอ เดี๋ยวทำอะไรให้ดู
 • 0:27 - 0:30
  ตอนเราพูดเรื่องการเคลื่อนที่แบบ
  ซิมเปิลฮาร์มอนิก
 • 0:30 - 0:33
  เราพูดเรื่องมวลที่ห้อยกับสปริง
 • 0:33 - 0:35
  แล้วก็ลูกตุ้ม ทั้งสองอย่างนี้
 • 0:35 - 0:38
  เมื่อขยับจากจุดสมดุล มันจะเคลื่อนที่แบบ
 • 0:38 - 0:40
  ซิมเปิลฮาร์มอนิก และเราคิดว่าทำไม
 • 0:40 - 0:43
  มันเคลื่อนที่แบบนี้ ถ้าเราจำได้
 • 0:43 - 0:45
  ว่ามันเกี่ยวข้องกับแรงดึงกลับ
 • 0:45 - 0:48
  ที่เป็นสัดส่วนกับการกระจัด
 • 0:48 - 0:51
  เช่น มีมวลห้อยบนสปริง
 • 0:51 - 0:54
  แรงดึงกลับจะเท่ากับ -K คูณ x
 • 0:54 - 0:57
  K คือ ค่าคงที่ของสปริง
  X คือ การกระจัดที่ออกไปจากจุดสมดุล
 • 0:57 - 1:00
  เครื่องหมาย (-)
 • 1:00 - 1:03
  อ่า เครื่องหมาย (-) นี้ค่อนข้างพิเศษ
 • 1:03 - 1:05
  มันเป็นตัวบอกว่าแรงนั้น
  อยู่ในทิศตรงกับการกระจัด
 • 1:05 - 1:08
  มันจึงดึงมวล
 • 1:08 - 1:10
  กลับเข้าสู่จุดสมดุล
  นี่เป็นการคิดในมุมของแรง
 • 1:10 - 1:13
  ทีนี้ ถ้าคิดมุมพลังงานบ้าง
 • 1:13 - 1:15
  สำหรับสปริง
  พลังงานศักย์มีค่าเท่ากับ
 • 1:15 - 1:18
  1/2K คูณด้วยการกระจัดยกกำลังสอง
 • 1:18 - 1:21
  และอันนี้แหละที่อยากจะให้สนใจ
 • 1:21 - 1:23
  จะเห็นว่าถ้าเราพล็อตกราฟ
 • 1:23 - 1:26
  พลังงานศักย์ และการกระจัด
  เราจะได้
 • 1:26 - 1:30
  กราฟพาราโบลาน่ารักๆ นี้
  อะไรก็ตามที่มีกราฟพาราโบลา
 • 1:30 - 1:32
  ของพลังงานศักย์และการกระจัด
 • 1:32 - 1:35
  จะแสดงการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
 • 1:35 - 1:38
  เมื่อมันถูกเคลื่อนไปจากจุดสมดุล
 • 1:38 - 1:40
  ดังนั้น ถ้าเราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า
 • 1:40 - 1:44
  กิ่งไม้ที่ขยับขึ้นลงนั้น
 • 1:44 - 1:47
  มีกราฟพลังงานศักย์เป็นรูปโค้ง
  ก็เรียบร้อย
 • 1:47 - 1:48
  เราพิสูจน์ได้ว่ามันเคลื่อนที่แบบ
 • 1:48 - 1:50
  ซิมเปิลฮาร์มอนิก มาดูกันว่าเราจะทำไง
 • 1:50 - 1:53
  คิดก่อน...กราฟพลังงานศักย์
 • 1:53 - 1:56
  กับการกระจัดของกิ่งไม้นี้จะเป็นอย่างไร
 • 1:56 - 1:59
  ผมสมมติว่าการกระจัด +X
 • 1:59 - 2:02
  หมายถึง กิ่งไม้ขยับขึ้นนิดหน่อย
 • 2:02 - 2:04
  และค่า (-) หมายถึง มันถูกดึงลงนิดหน่อย
 • 2:04 - 2:07
  บอกตามตรง ผมไม่รู้เหมือนกันว่า
 • 2:07 - 2:10
  กราฟจะหน้าตาเป็นไง
  รู้แต่ว่ากิ่งไม้มันจับงอได้ยากอยู่
 • 2:10 - 2:13
  ดังนั้นพลังงานศักย์ก็จะต้อง
  เพิ่มขึ้นบ้างล่ะ
 • 2:13 - 2:16
  เมื่อผมเพิ่มการกระจัด ไม่ว่าจะทิศไหน
 • 2:16 - 2:18
  แต่จากนั้นแล้วไง
 • 2:18 - 2:20
  บางทีมันอาจมีเส้นแนวราบใน
  กราฟพลังงาน
 • 2:20 - 2:22
  การตีความในที่นี้ เรางอกิ่งไม้ได้
 • 2:22 - 2:25
  ได้การกระจัดค่านึง มันจะไม่ยาก
 • 2:25 - 2:27
  ที่กิ่งไม้จะเคลื่อนต่อไป
 • 2:27 - 2:29
  ขยับให้ไกลขึ้นไปอีก ผมว่า
 • 2:29 - 2:32
  ไม่น่าใช่ กิ่งไม้จริงๆ ไม่เป็นงั้นหรอก
 • 2:32 - 2:34
  บางทีมันอาจจะยิ่งยากมากๆๆ
 • 2:34 - 2:38
  ในการจับกิ่งไม้งอ หรือ
 • 2:38 - 2:39
  บางทีอาจจะอยู่แถวๆ นี้
 • 2:39 - 2:42
  แน่นอนอีกด้านก็เหมือนกัน
 • 2:42 - 2:44
  เราไม่รู้เลย ทางเดียวที่จะหาคำตอบได้
 • 2:44 - 2:46
  เนื่องจากกิ่งไม้มีความซับซ้อน คือโดย
 • 2:46 - 2:49
  ทำการทดลองมันเลย
  แต่ผมจะ..
 • 2:49 - 2:52
  บอกว่าจริงๆ ไม่ต้องก็ได้
  เพราะสำหรับการกระจัดเล็กน้อย
 • 2:52 - 2:54
  ดูตรงนี้ และมัน
 • 2:54 - 2:57
  สามารถพิสูจน์โดยทางคณิตศาสตร์
  ได้อย่างแม่นยำ
 • 2:57 - 3:02
  ว่าสำหรับการกระจัดน้อยๆ นั้น
  จุดนี้
 • 3:02 - 3:06
  ต้องเป็นพาราโบลา ดังนั้นตรงช่วงนี้
 • 3:06 - 3:10
  พลังงานศักย์จะเท่ากับสักอย่างคูณ
 • 3:10 - 3:13
  การกระจัดกำลัง 2
 • 3:13 - 3:16
  สักอย่างนั่นจะเป็นอะไรก็ได้ ที่จริง
 • 3:16 - 3:19
  สิ่งที่เราแสดงนี้ เป็นความจริงที่สุด
 • 3:19 - 3:21
  ว่าสิ่งใดๆ ที่อยู่ในตำแหน่งสมดุล
 • 3:21 - 3:25
  จะเป็นกิ่งไม้ ลูกบอล หรือมวลบน
 • 3:25 - 3:29
  สปริง สำหรับการกระจัดน้อยๆ มันจะ
 • 3:29 - 3:31
  เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกแน่นอน
 • 3:31 - 3:33
  ตัวอย่างของผมคือการเคลื่อน
  ของกิ่งไม้
 • Nem szinkronizált
  นี่แหละ คุณลองยกตัวอย่างบ้างซิ
Cím:
10x-01 Physics in Action
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
PH100 - Intro to Physics
Duration:
03:39

Thai subtitles

Felülvizsgálatok Compare revisions