Vietnamese feliratok

← 05-06 Modify_WaitForPowerActivity_-_Solution

05-06 Modify_WaitForPowerActivity_-_Solution

Beágyazókód kérése
13 Languages

Showing Revision 5 created 02/26/2016 by sp4.

 1. Được rồi, tốt lắm.
 2. Giờ hãy quay lại Android Studio
  và xem lời giải của câu hỏi này.
 3. Rồi, đầu tiên, hãy nhìn
  phương pháp applyFilter của chúng ta.
 4. Đặc biệt, hãy xem ghi chú của
  người hướng dẫn về mã snippet.
 5. Ở đây, chúng ta gọi checkForPower
 6. và nếu kết quả là điện thoại
  không sạc, chúng ta sẽ đổi thành
 7. báo người dùng hãy cắm sạc và
  quay lại trước khi hoàn thành.
 8. Đơn giản vậy thôi.
 9. Được rồi, hãy nhìn lô-gic
  trong checkForPower.
 10. Một lần nữa, xem ghi chú
  người hướng dẫn về mã snippet.
 11. Rồi, chúng ta đang
  ở trong checkForPower.
 12. Điều đầu tiên là chúng ta làm
  là đặt intentfilter để mô tả
 13. thay đổi tình trạng pin.
 14. Sau đó, ta còn có một
  getinteger, ngay ở đây
 15. thể hiện tình trạng cắm sạc
  của pin.
 16. Chúng ta sẽ so sánh nó với các hằng số
  khác nhau trong mục BatteryManager.
 17. Ví dụ, một là nó có đang sạc
  qua AC hay dòng xoay chiều.
 18. Nghĩa là đang cắm vào tường.
 19. Một số khác cho USB.
 20. Sau cùng, nó có sạc qua
  mạng không dây không.
 21. Chúng ta bọc câu lệnh kiểm tra
  Wireless và xem nó có đủ để
 22. có một SDK build đủ cao.
 23. Sau cùng, nếu nó được sạc qua USB,
  UAC,hay WiFi, trả lại giá trị true.
 24. Nếu không, trả false.