Return to Video

Waarom er geruchten over vaccins rondgaan -- en hoe weer vertrouwen op te bouwen

 • 0:02 - 0:04
  Ik bestudeer geruchten.
 • 0:04 - 0:05
  Geen krantenpraat
 • 0:05 - 0:09
  of het soort geruchten
  dat aandelenmarkten doet crashen --
 • 0:09 - 0:10
  of rijzen --
 • 0:10 - 0:13
  maar het soort geruchten
  dat impact heeft op je gezondheid ...
 • 0:13 - 0:15
  en de wereldgezondheid.
 • 0:15 - 0:18
  Zoals hopen look eten
 • 0:18 - 0:19
  of veel water drinken
 • 0:19 - 0:22
  ons gaat beschermen
  tegen het coronavirus --
 • 0:22 - 0:23
  was het maar zo.
 • 0:24 - 0:27
  Geruchten hebben een slechte reputatie.
 • 0:27 - 0:29
  Ze worden gezien als niet feitelijk,
 • 0:29 - 0:30
  fout,
 • 0:30 - 0:32
  of 'alleen maar een gerucht'.
 • 0:33 - 0:36
  maar ik bestudeer al jaren geruchten
 • 0:36 - 0:39
  en wat ik hieruit leerde,
  is dat ze allemaal hun verhaal hebben,
 • 0:39 - 0:42
  en vaak een belangrijk verhaal.
 • 0:42 - 0:44
  Een van de meest aangrijpende
 • 0:44 - 0:48
  of alarmerende geruchtenepisodes
  die ik onderzocht
 • 0:48 - 0:51
  was in Noord-Nigeria.
 • 0:51 - 0:54
  Ik werkte mee aan UNICEF's
  Mondiaal Immunisatieprogramma.
 • 0:55 - 0:59
  Het waren niet de geruchten zelf
  die ik zo alarmerend vond;
 • 0:59 - 1:02
  het was de mondiale impact
  van die geruchten.
 • 1:03 - 1:05
  De geruchten suggereerden
 • 1:05 - 1:09
  dat het poliovaccin in feite
  een contraceptief waren.
 • 1:09 - 1:12
  Het zou populaties beperken --
 • 1:12 - 1:15
  of misschien aids veroorzaken.
 • 1:16 - 1:18
  Nee, nee, het was misschien de CIA
 • 1:18 - 1:20
  die hen bespioneerde
  of hun aantallen bijhield.
 • 1:20 - 1:26
  Ik bedoel, waarom zouden er telkens weer
  mensen aan hun deur staan
 • 1:26 - 1:29
  met steeds hetzelfde poliovaccin.
 • 1:29 - 1:32
  Toen kinderen stierven aan mazelen,
 • 1:32 - 1:35
  kwam er niemand met mazelenvaccins.
 • 1:38 - 1:41
  Dit ging niet om juiste feiten.
 • 1:41 - 1:43
  Dit ging om vertrouwen.
 • 1:43 - 1:45
  Om verbroken vertrouwen.
 • 1:45 - 1:48
  Vanwaar zoveel wantrouwen?
 • 1:48 - 1:52
  In feite waren het niet de moeders
  die zo wantrouwig waren.
 • 1:52 - 1:54
  Het waren de plaatselijke leiders,
 • 1:54 - 1:55
  de religieuze leiders,
 • 1:55 - 1:57
  de plaatselijke politici.
 • 1:57 - 2:00
  Het was de gouverneur van de staat Kano
 • 2:00 - 2:02
  die besloot
 • 2:02 - 2:07
  om het hele poliouitroeiingsprogramma
  in die staat te boycotten ...
 • 2:07 - 2:10
  en dat elf maanden lang.
 • 2:10 - 2:12
  Waarom zo'n wantrouwen?
 • 2:12 - 2:15
  Wel, het was 2003,
 • 2:15 - 2:18
  twee jaar na 9/11.
 • 2:18 - 2:22
  En ze waren ervan overtuigd
  dat het Westen,
 • 2:22 - 2:24
  en vooral de Verenigde Staten,
 • 2:24 - 2:26
  in oorlog was met de moslims.
 • 2:26 - 2:28
  Ze wisten dat het Westen,
 • 2:28 - 2:31
  en vooral de Verenigde Staten,
 • 2:31 - 2:32
  een grote voorstander was --
 • 2:32 - 2:34
  en financier --
 • 2:34 - 2:37
  van het mondiaal
  polio-uitroeiingsprogramma.
 • 2:37 - 2:38
  Ze hadden hun redenen.
 • 2:40 - 2:43
  Dat gebrek aan vertrouwen,
 • 2:43 - 2:46
  slechts 'die paar geruchten',
 • 2:46 - 2:52
  kostte het mondiaal programma
  om polio uit te roeien 500 miljoen dollar
 • 2:52 - 2:54
  om de klok terug te draaien,
 • 2:54 - 2:58
  om het in die elf maanden
  geleden verlies goed te maken
 • 2:58 - 2:59
  en nog meer.
 • 2:59 - 3:06
  De Nigeriaanse variant van het poliovirus
  zwermde uit naar meer dan 20 landen,
 • 3:06 - 3:07
  tot zelfs in Indonesia.
 • 3:09 - 3:11
  De prijs van een gerucht.
 • 3:12 - 3:16
  De Nigeriaanse episode
  was een van de vele die ik onderzocht
 • 3:16 - 3:17
  toen ik bij UNICEF was
 • 3:17 - 3:22
  en de titel van 'directeur
  van UNICEF's brandweer' verdiende.
 • 3:23 - 3:24
  (Lacht)
 • 3:24 - 3:28
  Toen realiseerde ik me
  dat ik nooit genoeg tijd zou hebben.
 • 3:28 - 3:34
  Ik was te hard bezig met brandjes blussen
  om te begrijpen wat ze veroorzaakte;
 • 3:34 - 3:36
  niet zozeer de specifieke geruchten,
 • 3:36 - 3:40
  maar het leek soms wel
  een pandemie van geruchten.
 • 3:41 - 3:43
  Ik verliet UNICEF
 • 3:43 - 3:45
  en ging weer aan het onderzoeken --
 • 3:45 - 3:47
  toegepast onderzoek --
 • 3:47 - 3:50
  en in 2010 starte ik
 • 3:50 - 3:54
  het Vertrouwen in Vaccinatie-project
 • 3:54 - 3:58
  aan de London School of Hygiene
  and Tropical Medicine.
 • 3:58 - 4:01
  Ik verzamelde antropologen,
  epidemiologen,
 • 4:01 - 4:03
  psychologen,
 • 4:03 - 4:06
  specialisten in digitale media
 • 4:06 - 4:08
  en makers van wiskundige modellen.
 • 4:08 - 4:11
  We namen het op ons
 • 4:11 - 4:15
  om historische episodes van geruchten
 • 4:15 - 4:17
  en hun gevolgen te onderzoeken,
 • 4:17 - 4:21
  om te proberen na te gaan
  wat de eerste signalen waren,
 • 4:21 - 4:25
  wat de versterkende factoren
  en de gevolgen waren,
 • 4:25 - 4:26
  hoe ze aansloegen,
 • 4:26 - 4:30
  zodat we konden beginnen te begrijpen
  waar we naar moesten uitkijken,
 • 4:30 - 4:32
  hoe we regeringen konden helpen
 • 4:32 - 4:37
  en vaccinatieprogramma's
  alerter en reactiever konden maken
 • 4:37 - 4:40
  voor vroege signalen van problemen.
 • 4:40 - 4:43
  Het was een systeem
  voor vroege waarschuwing.
 • 4:43 - 4:47
  In 2015 ontwikkelden we een index
  voor vertrouwen in vaccinatie.
 • 4:47 - 4:51
  Het was een overzicht
  om te proberen te onderzoeken
 • 4:52 - 4:57
  in welke mate mensen instemden
  of ontkenden dat vaccins belangrijk zijn,
 • 4:57 - 4:59
  veilig zijn, effectief zijn --
 • 4:59 - 5:00
  werken --
 • 5:00 - 5:04
  en op de een of andere manier
  in overeenstemming zijn met mijn geloof.
 • 5:04 - 5:08
  We deden dit met honderdduizenden
  mensen over heel de wereld.
 • 5:08 - 5:14
  We probeerden onze vinger
  aan de pols van vertrouwen te houden,
 • 5:14 - 5:16
  maar ook, nog belangrijker,
 • 5:16 - 5:20
  erop te letten wanneer
  dat vertrouwen op en neer ging,
 • 5:20 - 5:23
  omdat we wilden weten
  wanneer het begon te zakken
 • 5:23 - 5:26
  om op tijd in te kunnen grijpen,
 • 5:26 - 5:30
  om erbij te zijn voordat zich
  een crisis zoals in Nigeria voordoet.
 • 5:32 - 5:34
  We zetten een 24/7 monitor op
 • 5:34 - 5:37
  van de media en sociale
  media over de wereld --
 • 5:37 - 5:38
  in meerdere talen --
 • 5:38 - 5:43
  om te luisteren naar wat er omgaat
  in conversaties over vaccinatie,
 • 5:43 - 5:47
  om vroege ongerustheden
  of gevoelsveranderingen op te pikken
 • 5:47 - 5:49
  waar we aandacht
  aan zouden moeten besteden.
 • 5:49 - 5:54
  We creëerden een ecosysteem
  van verschillende soorten informatie
 • 5:54 - 5:56
  om proberen te begrijpen
 • 5:56 - 6:00
  wat het publiek erover denkt
  en hoe we erop kunnen ingrijpen.
 • 6:00 - 6:02
  We letten op vroege signalen.
 • 6:02 - 6:03
  Als we er een vinden,
 • 6:03 - 6:07
  hebben we een mondiaal netwerk
  van medewerkers in een aantal landen
 • 6:07 - 6:10
  die aldaar de toestand beter kennen
 • 6:10 - 6:11
  om het te kunnen begrijpen --
 • 6:12 - 6:14
  is dit een vals signaal
 • 6:14 - 6:17
  of broeit daar iets waarvan we
  op de hoogte moeten zijn?
 • 6:17 - 6:19
  In Londen bekijken we het breder.
 • 6:19 - 6:24
  We zien er hoe de geruchten
  niet alleen lokaal circuleren,
 • 6:24 - 6:25
  maar van land tot land springen.
 • 6:25 - 6:29
  We hebben ze zien springen
  van Japan naar Colombia
 • 6:29 - 6:31
  en Europa en verder.
 • 6:31 - 6:32
  Ze gaan rond.
 • 6:32 - 6:36
  Onze wereld is hyperverbonden.
 • 6:36 - 6:38
  Een van de zaken die ons fascineerden,
 • 6:38 - 6:41
  en we leerden er een hoop
  kennen in de laatste 10 jaar --
 • 6:41 - 6:44
  dit is onze tiende verjaardag,
 • 6:44 - 6:47
  het is niet van gisteren,
  dat geruchtenprobleem --
 • 6:47 - 6:48
  een van de zaken die we leerden
 • 6:48 - 6:51
  in ons mondiaal monitoringsysteem,
 • 6:51 - 6:55
  is dat Europa het meest
  sceptische gebied ter wereld is.
 • 6:55 - 6:57
  Met Frankrijk op kop.
 • 6:58 - 6:59
  (Gelach)
 • 6:59 - 7:00
  Veruit.
 • 7:00 - 7:04
  Enkele van die geruchten reisden
  naar andere plaatsen op de wereld.
 • 7:05 - 7:07
  Maar Europa probeerden we te begrijpen.
 • 7:07 - 7:09
  Hmm. Waarom Europa?
 • 7:09 - 7:13
  Ik dacht dat eerder dat de VS
  het meest sceptisch was,
 • 7:13 - 7:15
  maar wat zat ik ernaast.
 • 7:15 - 7:18
  Een politiek wetenschapper,
  een van onze collega's,
 • 7:18 - 7:20
  Jon Kennedy,
 • 7:20 - 7:24
  verzamelde de data
  van 28 Europese landen,
 • 7:24 - 7:26
  keek ernaar
 • 7:26 - 7:28
  en correleerde ze met een poll
  over politieke opinies.
 • 7:29 - 7:31
  En wat vond hij?
 • 7:31 - 7:37
  Hij vond dat mensen die genegen waren om
  voor een populistische partij te stemmen
 • 7:37 - 7:41
  ook degenen waren die er
  meestal erg oneens mee waren
 • 7:41 - 7:44
  dat vaccins belangrijk,
  veilig en werkzaam waren.
 • 7:44 - 7:46
  Wat leerden we?
 • 7:46 - 7:51
  Dat vaccins niet ontsnapten
  aan het politieke en sociale gewoel
 • 7:51 - 7:53
  eromheen.
 • 7:53 - 7:58
  Wetenschappers waren onvoorbereid
  op deze tsunami van twijfel,
 • 7:58 - 8:01
  vragen en wantrouwen.
 • 8:01 - 8:06
  Waarom zijn vaccins
  zo onderhevig aan verzet?
 • 8:06 - 8:08
  We identificeerden een aantal dingen,
 • 8:08 - 8:09
  maar één:
 • 8:09 - 8:12
  ze worden sterk gepusht
  door een regering
 • 8:12 - 8:18
  die vaccins verplicht,
  reguleert en soms aanbeveelt --
 • 8:18 - 8:21
  of liever: vaak aanbeveelt
  en soms verplicht.
 • 8:22 - 8:24
  Grote bedrijven maken vaccins,
 • 8:24 - 8:28
  en noch instituten,
  regeringen of grote bedrijven
 • 8:28 - 8:31
  scoren vandaag hoog qua vertrouwen.
 • 8:31 - 8:35
  En dan heb je de wetenschappers
  die vaccins ontdekken en ontwikkelen.
 • 8:35 - 8:37
  Nogal die zijn behoorlijk elitair
 • 8:37 - 8:39
  en niet toegankelijk
  voor het grote publiek,
 • 8:39 - 8:42
  al zeker niet door hun taalgebruik.
 • 8:43 - 8:48
  Ten derde leven we hyperverbonden
  door de hedendaagse sociale media.
 • 8:48 - 8:51
  Mensen delen ongeremd hun ideeën,
 • 8:51 - 8:55
  bezorgdheden en angsten,
 • 8:55 - 8:59
  vinden hopen gelijkgestemden,
 • 8:59 - 9:05
  en denken dat hun zorgen de moeite zijn
  om er aandacht aan te schenken.
 • 9:05 - 9:06
  En ten slotte
 • 9:06 - 9:11
  heeft elk soort leven op deze planeet
  te maken met vaccins.
 • 9:11 - 9:13
  Welke andere ingreep op de gezondheid,
 • 9:13 - 9:16
  behalve water,
 • 9:16 - 9:19
  beïnvloedt elk soort leven?
 • 9:19 - 9:22
  Als je erop uit bent om iets te verstoren
 • 9:22 - 9:24
  vind je hier de perfecte plaats.
 • 9:25 - 9:29
  Misschien moeten we daarom
  meer aandacht schenken
 • 9:29 - 9:33
  en ons vertrouwen
  in die zaken herstellen.
 • 9:33 - 9:36
  Mensen stellen allerlei vragen.
 • 9:36 - 9:38
  Ze vragen
 • 9:38 - 9:40
  waarom vaccins --
 • 9:40 - 9:44
  dat soort dingen horen we
  op de sociale media --
 • 9:44 - 9:50
  waarom is er geen gepersonaliseerd
  vaccinatieschema voor mijn kind?
 • 9:50 - 9:53
  Waarom zijn er zo veel vaccins?
 • 9:54 - 9:58
  Hoe zit het met al die ingrediënten
  en bewaarmiddelen?
 • 9:58 - 10:00
  Dat zijn geen gekke mensen,
 • 10:00 - 10:02
  ze zijn niet achterlijk;
 • 10:02 - 10:04
  in feite zijn het bezorgde moeders.
 • 10:05 - 10:10
  Sommigen zeiden me:
  "We voelen ons miskend,
 • 10:10 - 10:14
  we worden geoordeeld als we iets vragen
 • 10:14 - 10:15
  en we voelen ons gedemoniseerd
 • 10:15 - 10:19
  als misschien deel uitmakend
  van een antivaccinatiegroep."
 • 10:20 - 10:23
  We moeten dus leren luisteren.
 • 10:23 - 10:25
  En misschien net daarom was er vorig jaar
 • 10:25 - 10:31
  onderzoek dat vond
  dat in zes maanden in 2019,
 • 10:33 - 10:34
  online --
 • 10:34 - 10:40
  dit ging over honderd miljoen
  gebruikers van sociale media --
 • 10:40 - 10:47
  alhoewel veel personen in hun online-groep
  zich positief over de vaccins uitspraken,
 • 10:47 - 10:51
  legden degenen die het meest
  negatief waren in de groep,
 • 10:51 - 10:55
  beslag op de discussies
  tussen de twijfelaars,
 • 10:55 - 11:00
  degenen die onbeslist waren
  over het aanvaarden van vaccins.
 • 11:00 - 11:01
  De zeer negatieven --
 • 11:01 - 11:04
  die we de antivaccinatiegroepen
  kunnen noemen --
 • 11:04 - 11:06
  rekruteerden de onbeslisten
 • 11:06 - 11:11
  aan een tempo dat 500% hoger lag
 • 11:11 - 11:14
  dan de provaccinatiegroepen.
 • 11:14 - 11:17
  500% sneller.
 • 11:17 - 11:19
  Ze waren vlotter, responsiever
 • 11:19 - 11:21
  en ze luisterden.
 • 11:21 - 11:24
  De meeste mensen
  geloven dat vaccins goed zijn
 • 11:24 - 11:26
  en ze geloven ook in het belang ervan.
 • 11:26 - 11:29
  Maar dat geloof ligt onder vuur.
 • 11:29 - 11:34
  We moeten meer gelegenheden
  voor gesprek inbouwen.
 • 11:34 - 11:36
  En er zijn manieren om dat te doen.
 • 11:36 - 11:38
  Het is voor gezondheidswerkers
  niet gemakkelijk
 • 11:38 - 11:40
  om gesprekken te voeren
 • 11:40 - 11:42
  waar hun autoriteit
  in vraag wordt gesteld.
 • 11:42 - 11:44
  Het is ongemakkelijk.
 • 11:44 - 11:48
  En ze zijn te druk bezig
  om naar al deze vragen te luisteren.
 • 11:48 - 11:50
  Maar toch moeten we er iets aan doen,
 • 11:50 - 11:54
  omdat we een aantal bezorgde
  ouders gaan kwijtraken
 • 11:54 - 11:57
  die alleen maar een gesprek willen.
 • 11:57 - 12:02
  We zouden vrijwilligers moeten opleiden
  om in wachtkamers aanwezig te zijn,
 • 12:02 - 12:04
  om telefoonlijnen open te houden,
 • 12:04 - 12:06
  om in chatforums op te treden
 • 12:06 - 12:08
  en chatboxen te bemannen.
 • 12:08 - 12:11
  Op school zouden kinderen
 • 12:11 - 12:14
  les moeten krijgen over immuniteit
 • 12:14 - 12:18
  en leren begrijpen waarom
  hun kleine broer dat vaccin kreeg:
 • 12:18 - 12:23
  het inspireerde je
  natuurlijke immuniteitssysteem.
 • 12:23 - 12:26
  Het is iets geweldigs en wel hierom.
 • 12:27 - 12:29
  We moeten dat vertrouwen opbouwen;
 • 12:29 - 12:31
  we moeten luisteren.
 • 12:32 - 12:35
  Ondanks al dit gevraag --
 • 12:35 - 12:37
  en er is nogal wat;
 • 12:37 - 12:40
  ik hoor er waarschijnlijk
  meer over dan veel mensen --
 • 12:41 - 12:42
  ben ik een optimist.
 • 12:42 - 12:47
  En mijn optimisme komt van de jongeren.
 • 12:47 - 12:53
  Die jongere generatie
  wordt zich in feite bewust
 • 12:53 - 12:55
  van de risico's van de sociale media,
 • 12:55 - 12:57
  het nepnieuws,
 • 12:57 - 12:58
  de valse identiteiten
 • 13:00 - 13:03
  en ze gaan voor de wetenschap.
 • 13:03 - 13:08
  Sommigen zijn kinderen wier moeders
  weigerden hen te laten vaccineren.
 • 13:10 - 13:13
  In de lente van 2019
 • 13:13 - 13:17
  postte de 18-jarige Ethan Lindenberger
 • 13:17 - 13:20
  een bericht op Reddit.
 • 13:22 - 13:25
  "Mijn moeder gelooft niet in vaccins.
 • 13:25 - 13:27
  Ze is echt bezorgd
  dat ze autisme veroorzaken.
 • 13:27 - 13:30
  In feite gelooft ze er sterk in.
 • 13:30 - 13:32
  Maar ik ben 18.
 • 13:32 - 13:34
  Ik zit in het hoger middelbaar.
 • 13:34 - 13:36
  Ik mag autorijden, stemmen
 • 13:36 - 13:39
  en zelf mijn vaccin halen.
 • 13:39 - 13:41
  Kan iemand me vertellen waar?"
 • 13:41 - 13:44
  Dat bericht ging viraal.
 • 13:44 - 13:48
  Het startte een hele jongerenbeweging op.
 • 13:49 - 13:52
  Ik zag Ethan spreken op een conferentie,
 • 13:52 - 13:56
  de Mondiale Vaccinatietop
  vorige herfst van de EU.
 • 13:56 - 13:58
  Hij was welsprekend --
 • 13:58 - 14:00
  ik was beïndrukt --
 • 14:00 - 14:02
  voor het hele forum.
 • 14:03 - 14:05
  Hij vertelde zijn persoonlijk verhaal
 • 14:05 - 14:06
  en zei tot de hele groep:
 • 14:06 - 14:10
  "Iedereen heeft het altijd
  over misinformatie,
 • 14:10 - 14:14
  maar ik wil jullie vertellen
  over een andere soort misinformatie.
 • 14:14 - 14:19
  Die misinformatie vertelt
  dat mensen als mijn moeder,
 • 14:19 - 14:21
  die een liefhebbende moeder is,
 • 14:21 - 14:26
  een slecht mens is
  omdat ze me geen vaccins toediende.
 • 14:26 - 14:31
  Ik vertel jullie
  dat ze me geen vaccins gaf,
 • 14:31 - 14:33
  omdat ze van me hield
 • 14:33 - 14:38
  en omdat ze dacht dat
  dat het beste voor me was.
 • 14:38 - 14:39
  Ik denk anders
 • 14:39 - 14:42
  en ik zal haar nooit
  op andere ideeën brengen,
 • 14:42 - 14:44
  maar ze is geen slecht mens."
 • 14:45 - 14:48
  Dat was de boodschap van een tiener.
 • 14:48 - 14:52
  Empathie, vriendelijkheid en begrip.
 • 14:53 - 14:57
  We hebben een overvloed
  aan wetenschappelijke informatie
 • 14:57 - 14:59
  om valse geruchten te weerleggen.
 • 15:00 - 15:02
  Dat is het probleem niet.
 • 15:02 - 15:04
  We hebben een relatieprobleem,
 • 15:04 - 15:06
  geen misinformatieprobleem.
 • 15:06 - 15:09
  Misinformatie is het symptoom,
 • 15:09 - 15:11
  niet de oorzaak.
 • 15:11 - 15:13
  Als mensen vertrouwen hebben,
 • 15:13 - 15:17
  dan willen ze wel een klein risico lopen
  om een groter te vermijden.
 • 15:17 - 15:21
  Het enige wat ik wil en hoop
 • 15:21 - 15:25
  is dat we als medische
  en gezondheidsgemeenschap
 • 15:25 - 15:29
  de morele moed en nederigheid hebben
 • 15:29 - 15:31
  om ons productief te engageren,
 • 15:31 - 15:33
  als Ethan,
 • 15:33 - 15:36
  met de mensen
  die niet akkoord zijn met ons.
 • 15:36 - 15:37
  Dat hoop ik.
 • 15:37 - 15:38
  Bedankt.
 • 15:38 - 15:40
  (Applaus en gejuich)
Cím:
Waarom er geruchten over vaccins rondgaan -- en hoe weer vertrouwen op te bouwen
Speaker:
Heidi Larson
Leírás:

Waarom wantrouwen mensen vaccins? Antropoloog Heidi Larson onderzoekt hoe medische geruchten wereldwijd ontstaan, zich verspreiden en weerstand tegen vaccins aanwakkeren. Hoewel vaccins niet kunnen ontsnappen aan het 'politieke en sociale gewoel' dat hen omringt, zegt ze, is de eerste stap om de verspreiding van ziekten te stoppen met mensen praten, luisteren en vertrouwen opbouwen.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projekt:
TEDTalks
Duration:
15:54

Dutch subtitles

Felülvizsgálatok