Return to Video

چرا شایعات در مورد واکسن‌ها پخش می‌شود - و چگونه می‌توان اعتماد را مجددا بدست آورد

 • 0:02 - 0:04
  من شایعات را مطالعه می‌کنم.
 • 0:04 - 0:05
  نه اراجیف مجلات مصور
 • 0:05 - 0:09
  یا آن شایعاتی که باعث
  سقوط بازار بورس می‌شوند--
 • 0:09 - 0:10
  یا رشد آن --
 • 0:10 - 0:13
  بلکه آن گروه از شایعاتی که
  روی سلامت شما تاثیر دارد --
 • 0:13 - 0:15
  و سلامت دنیا.
 • 0:15 - 0:18
  مثل خوردن مقدار زیادی سیر
 • 0:18 - 0:19
  یا نوشیدن آب زیاد
 • 0:19 - 0:22
  که ما را از ویروس کرونا محافظت می‌کند--
 • 0:22 - 0:23
  کاش اینطور بود.
 • 0:24 - 0:27
  شایعات حسن شهرت ندارند.
 • 0:27 - 0:29
  به عنوان یک واقعیت دیده نمی‌شوند،
 • 0:29 - 0:30
  نادرست می‌باشند،
 • 0:30 - 0:32
  یا «فقط یه شایعه هستند.»
 • 0:33 - 0:36
  ولی من شایعات را برای سال‌ها
  مطالعه کرده‌ام
 • 0:36 - 0:39
  و چیزی که متوجه شدم این بود که
  همه آنها یک داستان دارند،
 • 0:39 - 0:42
  و معمولا، یک داستان مهم.
 • 0:42 - 0:48
  یکی از جالبترین و یا هشداردهنده ترین
  ر‌خدادهای ناشی از شایعه که من بررسی کردم
 • 0:48 - 0:51
  در شمال نیجریه بود.
 • 0:51 - 0:54
  من با برنامه ایمن سازی جهانی
  یونیسف کار می‌کردم.
 • 0:55 - 0:59
  و این خود شایعات نبودند که برای
  من نگران کننده بودند؛
 • 0:59 - 1:02
  این تاثیر جهانی این شایعات بود.
 • 1:03 - 1:05
  شایعاتی از این قبیل که
 • 1:05 - 1:09
  واکسن فلج اطفال درواقع یک داروی پیشگیری
  از بارداری است.
 • 1:09 - 1:12
  به منظور کنترل جمعیت
  از آن استفاده می‌شود--
 • 1:12 - 1:15
  یا ممکن‌ است باعث بیماری ایدز شود.
 • 1:16 - 1:20
  نه، نه، شاید این CIA باشد که از آنها
  جاسوسی کرده یا آنها را شمارش می‌کند.
 • 1:20 - 1:26
  منظورم این است که چرا
  آنها درب خانه‌ها را مکررا می‌زنند
 • 1:26 - 1:29
  با همان واکسن فلج اطفال؟
 • 1:29 - 1:32
  وقتی بچه‌ها از سرخک می‌مردند،
 • 1:32 - 1:35
  هیچ کس با واکسن سرخک به سراغ آنها نمی‌آمد.
 • 1:38 - 1:41
  این در مورد درستی حقایق نبود.
 • 1:41 - 1:43
  در مورد اعتماد بود.
 • 1:43 - 1:45
  این در مورد از بین رفتن اعتماد بود.
 • 1:45 - 1:48
  چرا این‌قدر بی‌اعتمادی؟
 • 1:48 - 1:52
  در حقیقت این فقط مادرها نبودند که
  بی‌اعتماد بودند.
 • 1:52 - 1:54
  رهبران محلی بودند،
 • 1:54 - 1:55
  رهبران مذهبی بودند،
 • 1:55 - 1:57
  رهبران سیاسی محلی بودند.
 • 1:57 - 2:00
  این فرماندار ایالت كانو بود
 • 2:00 - 2:02
  كه تصمیم گرفت
 • 2:02 - 2:07
  تمام تلاش‌های ریشه کن كردن
  فلج اطفال را در آن منطقه --
 • 2:07 - 2:10
  به مدت ۱۱ ماه تحریم کند.
 • 2:10 - 2:12
  چرا چنین بی‌اعتمادی؟
 • 2:12 - 2:15
  خوب، ۲۰۰۳ بود.
 • 2:15 - 2:18
  دو سال پس از حادثه یازده سپتامبر بود.
 • 2:18 - 2:22
  و آنها اطمینان داشتند كه غرب
 • 2:22 - 2:24
  و به ویژه ایالات متحده،
 • 2:24 - 2:26
  در حال جنگ با مسلمانان بود.
 • 2:26 - 2:28
  و آنها می‌دانستند كه غرب،
 • 2:28 - 2:31
  و به ویژه ایالات متحده،
 • 2:31 - 2:32
  یك حامی قدرتمند --
 • 2:32 - 2:34
  و سرمایه‌گذار--
 • 2:34 - 2:37
  در ریشه کن کردن
  فلج اطفال در سطح جهان‌است.
 • 2:37 - 2:38
  آنها دلایل خود را داشتند.
 • 2:40 - 2:43
  این عدم اعتماد،
 • 2:43 - 2:46
  همان «یک یا دو شایعه»
 • 2:46 - 2:52
  ۵۰۰ میلیون دلار برای برنامه‌ی ریشه کن کردن
  فلج اطفال هزینه داشت
 • 2:52 - 2:54
  برای شروع از نقطه‌ی آغاز،
 • 2:54 - 2:58
  و جبران پیشرفتی را که در طی این
  ۱۱ ماه از دست رفته بود
 • 2:58 - 2:59
  و پس از آن.
 • 2:59 - 3:06
  گونه ویروس فلج اطفال نیجریه به
  بیش از ۲۰ کشور جهان سفر کرد،
 • 3:06 - 3:07
  حتی تا اندونزی.
 • 3:09 - 3:11
  هزینه یک شایعه.
 • 3:12 - 3:16
  سناریوی نیجریه یکی از مجموعه
  سناریوهایی بود که در مورد آن تحقیق کردم
 • 3:16 - 3:17
  زمانی که من در یونیسف بودم
 • 3:17 - 3:22
  و عنوان «مدیر گروه آتش نشانی یونیسف»
  را کسب کرده بودم.
 • 3:23 - 3:24
  (خنده)
 • 3:24 - 3:28
  ما -- در آن مرحله فهمیدم که
  هرگز واقعاً وقت کافی ندارم.
 • 3:28 - 3:32
  من بیش از حد مشغول خاموش کردن آتش بودم
  و وقت کافی نداشتم تا بفهمم
 • 3:32 - 3:36
  چه اتفاقی در حال افتادن‌ است،
  نه تنها رخدادهای منفرد،
 • 3:36 - 3:41
  بلکه چرا شیوع این اتفاقات در
  سرتاسر جهان رخ داده است.
 • 3:41 - 3:45
  من یونیسف را ترک کردم
  و به کار تحقیق بازگشتم --
 • 3:45 - 3:47
  تحقیقات کاربردی--
 • 3:47 - 3:54
  و در سال ۲۰۱۰ پروژه‌ای با نام
  «اعتماد به واکسن» را
 • 3:54 - 3:58
  در دانشکده بهداشت و طب گرمسیری
  لندن شروع کردم.
 • 3:58 - 4:01
  من گردهم آیی‌هایی را با حضور مردم شناسان،
  متخصصین بیماری‌های مسری،
 • 4:01 - 4:03
  روانشناسان،
 • 4:03 - 4:06
  متخصصین رسانه‌های دیجیتال،
 • 4:06 - 4:08
  و متخصصین مدل‌سازی ریاضی تشکیل دادم.
 • 4:08 - 4:11
  ما وظیفه خودمان را
 • 4:11 - 4:15
  بررسی داستان‌های
  تاریخی مربوط به شایعات
 • 4:15 - 4:17
  و تأثیرات آنها مشخص کردیم،
 • 4:17 - 4:21
  از تلاش برای فهمیدن اینکه
  سیگنال‌های اولیه چه بوده،
 • 4:21 - 4:23
  عوامل تقویت کننده چه بوده
 • 4:23 - 4:25
  و تاثیرات آن چه بوده است،
 • 4:25 - 4:26
  چگونه گسترش پیدا کردند،
 • 4:26 - 4:30
  درنتیجه می‌توانستیم بفهمیم
  که دنبال چه چیز باید باشیم،
 • 4:30 - 4:32
  که چگونه می‌توانیم به
  دولت‌ها کمک کنیم
 • 4:32 - 4:37
  و برنامه‌های ایمن سازی
  هوشیارتر و پاسخگوتر
 • 4:37 - 4:40
  نسبت به علائم اولیه باشند.
 • 4:40 - 4:43
  این یک سیستم پیش‌هشداردهنده بود.
 • 4:43 - 4:47
  در سال ۲۰۱۵، ما یک شاخص
  اعتماد به واکسن را تهیه کردیم.
 • 4:47 - 4:54
  این یک کارپژوهشی بود که سعی می‌کرد
  بررسی کند مردم تا چه اندازه
 • 4:54 - 4:57
  در مورد اهمیت واکسیناسیون
  موافق یا مخالفند،
 • 4:57 - 4:59
  ایمن بودن، مفید بودن --
 • 4:59 - 5:00
  موثر بودن --
 • 5:00 - 5:04
  و به نوعی سازگاری داشتن با اعتقادات
  مذهبی آنان داشته باشد.
 • 5:04 - 5:08
  ما این کار را با بیش از صدها هزار نفر
  در سراسر جهان انجام دادیم،
 • 5:08 - 5:14
  و سعی داشتیم توجه خود را روی
  اعتماد و اطمینان متمرکز کنیم،
 • 5:14 - 5:20
  و اما، مهمتر اینکه ببینیم چه زمانی
  اعتماد بالا می‌رود و یا پایین می‌آید،
 • 5:20 - 5:23
  چون می‌خواهیم ببینیم چه وقتی
  شروع به کاهش می‌کند،
 • 5:23 - 5:26
  آن زمان است که نیاز به دخالت می‌باشد،
 • 5:26 - 5:30
  که تا قبل از بروز بحرانی مانند بحران
  نیجریه، اقدامات لازم را انجام دهیم.
 • 5:32 - 5:37
  ما یک سیستم کنترل ۲۴ ساعته رسانه‌‌ای و
  شبکه‌های اجتماعی درسراسر جهان ایجاد کردیم
 • 5:37 - 5:38
  چند زبانه--
 • 5:38 - 5:43
  برای شنود آنچه که در مکالمه‌های
  مربوط به واکسن رخ می‌دهد،
 • 5:43 - 5:47
  برای دریافت سریع نگرانی‌های اولیه
  یا تغییراتی در احساسات عمومی
 • 5:47 - 5:49
  که باید به آنها توجه کنیم.
 • 5:49 - 5:54
  ما یک اکوسیستم از انواع
  مختلف اطلاعات ایجاد کردیم
 • 5:54 - 5:56
  برای فهمیدن:
 • 5:56 - 6:00
  افکارعمومی چیست و چگونه
  می‌توانیم درگیر شویم؟
 • 6:00 - 6:02
  ما به دنبال علائم اولیه هستیم.
 • 6:02 - 6:03
  وقتی یک مورد را پیدا کنیم،
 • 6:03 - 6:07
  یک شبکه جهانی همکارانمان در تعدادی از
  کشورها داریم
 • 6:07 - 6:10
  که آگاهی و اطلاعات محلی بیشتری
  در این زمینه دارند
 • 6:10 - 6:11
  برای این که بفهمیم --
 • 6:12 - 6:14
  آیا این علائم اطلاعات اشتباه است،
 • 6:14 - 6:17
  یا چیزی در شرف تکوین است که ما باید درباره
  آن آگاهی داشته باشیم؟
 • 6:17 - 6:19
  در لندن تصویر گسترده‌ تری داریم.
 • 6:19 - 6:24
  ما شاهد پخش شایعات هستیم،
  نه فقط در محدوده محلی
 • 6:24 - 6:25
  بلکه در سطح بین کشورها.
 • 6:25 - 6:29
  مواردی برخورد کرده‌ایم که آنها از ژاپن به
  کلمبیا رسیده‌اند،
 • 6:29 - 6:31
  از طریق اروپا و اطراف آن.
 • 6:31 - 6:32
  آنها حرکت می‌کنند.
 • 6:32 - 6:36
  ما در یک دنیای فوق العاده به هم پیوسته
  زندگی می‌کنیم.
 • 6:36 - 6:39
  یکی از موارد ی که برخورد کردیم
  و بسیار جالب بود،
 • 6:39 - 6:41
  و در ۱۰ سال گذشته
  خیلی چیزها یاد گرفته‌ایم --
 • 6:41 - 6:44
  - این ۱۰امین سالگرد شروع فعالیت‌های ماست،
 • 6:44 - 6:47
  این مسئله تازگی ندارد، مشکل شایعه --
 • 6:47 - 6:48
  - و یکی از چیزهایی است که ما آموخته‌ایم
 • 6:48 - 6:51
  وبه دلیل نظارت جهانی ماست،
 • 6:51 - 6:55
  که اروپا شکاک ترین
  منطقه در جهان است.
 • 6:55 - 6:57
  در واقع فرانسه رتبه اول را
  دراین زمینه دارد.
 • 6:58 - 6:59
  (خنده)
 • 6:59 - 7:00
  با اختلاف.
 • 7:00 - 7:04
  و در واقع برخی از این شایعات به
  سایر نقاط جهان سفر کرده‌اند.
 • 7:05 - 7:07
  اما ما سعی می کردیم
  که اروپا را درک کنیم.
 • 7:07 - 7:09
  خوب. چرا اروپا؟
 • 7:09 - 7:11
  فی الواقع من فکر می‌کردم
  این ایالات متحده بود که --
 • 7:11 - 7:13
  در آن بیشترین میزان شکاکیت وجود داشت،
 • 7:13 - 7:15
  اما واقعا، در اشتباه بودم.
 • 7:15 - 7:18
  و یک کارشناس مسائل سیاسی، از همکاران ما،
 • 7:18 - 7:20
  جان کندی،
 • 7:20 - 7:24
  داده‎‌های ما را از ۲۸ کشور اروپایی گرفت
 • 7:24 - 7:26
  و نگاهی به آنها انداخت
 • 7:26 - 7:28
  و آن را به نظرسنجی آراء سیاسی ربط داد.
 • 7:29 - 7:31
  و او چه چیزی پیدا کرده بود؟
 • 7:31 - 7:37
  وی دریافت که عمدتا افرادی که به یک
  حزب پوپولبستی رای می‌دهند
 • 7:37 - 7:41
  کسانی هستند که به احتمال زیاد مخالفند
 • 7:41 - 7:44
  که واکسن‌ها مهم، ایمن یا مؤثر می‌باشند.
 • 7:44 - 7:46
  ما چه چیز متوجه شدیم؟
 • 7:46 - 7:51
  واکسن‌ها نمی‌توانند فارغ از
  تلاطم سیاسی و اجتماعی
 • 7:51 - 7:53
  اطرافشان باشند.
 • 7:53 - 7:58
  دانشمندان برای این سونامی تردید
 • 7:58 - 8:01
  و سؤالات و بی‌اعتمادی آمادگی نداشتند.
 • 8:01 - 8:06
  چه -- چرا واکسن‌ها این قدر برای
  مقاومت آماده و مستعد هستند؟
 • 8:06 - 8:08
  خوب، ما به برخی عوامل و موارد پی بردیم
 • 8:08 - 8:09
  اما اول:
 • 8:09 - 8:12
  در حل و فصل شرایط دولت
  نقش بزرگی ایفا می‌کند
 • 8:12 - 8:18
  که تاکید، وضع مقررات و بعضی
  مواقع توصیه به استفاده از واکسن‌ها می‌کند-
 • 8:18 - 8:21
  یا اکثر اوقات توصیه و
  بعضی مواقع تاکید.
 • 8:22 - 8:24
  شرکت‌های بزرگ تولید کننده واکسن هستند،
 • 8:24 - 8:28
  و هیچ نهاد، دولت یا کمپانی بزرگی،
 • 8:28 - 8:31
  این روزها مورد اعتماد مردم نیست.
 • 8:31 - 8:35
  و بعد دانشمندان هستند كه واكسن‌ها
  را كشف و به مرحله تولید می‌رسانند،
 • 8:35 - 8:37
  و آنها واقعا نخبه هستند
 • 8:37 - 8:39
  اما با عموم مردم در ارتباط نیستند،
 • 8:39 - 8:42
  حداقل با زبانی که به آن
  صحبت می‌كنند.
 • 8:42 - 8:48
  سوم، با توجه به شبکه‌های اجتماعی این
  روزها در یک دنیای کاملا یکپارچه قرار داریم
 • 8:48 - 8:51
  ومردم می‌توانند دیدگاه‌ها، دلواپسی‌ و
  اضطراب‌ها ونگرانی‌های خود را
 • 8:51 - 8:55
  با بقیه درمیان بگذارند
 • 8:55 - 8:59
  و افراد زیادی را پیدا کنند که
  مثل آنها فکر می‌کنند،
 • 8:59 - 9:05
  و فکر می‌کنند شاید دلواپسی های آنان
  ارزش توجه را دارند.
 • 9:05 - 9:06
  و سرانجام،
 • 9:06 - 9:11
  واکسن‌ها روی زندگی تک تک افراد
  روی سیاره تاثیر دارند.
 • 9:11 - 9:13
  چه ماده بهداشتی دیگری
 • 9:13 - 9:16
  غیر از آب،
 • 9:16 - 9:19
  به زندگی تک تک افراد ارتباط پیدا می‌کند؟
 • 9:19 - 9:22
  بنابراین اگر به دنبال چیزی
  برای ایجاد اختلال هستید،
 • 9:22 - 9:24
  این یک مرحله عالی است.
 • 9:25 - 9:29
  شاید این یکی از دلایلی باشد
  که باید بیشتر توجه کنیم
 • 9:29 - 9:33
  و اعتماد‌مان را به مسائل بازسازی کنیم.
 • 9:33 - 9:36
  مردم همه جور سئوالی می‌پرسند.
 • 9:36 - 9:38
  آنها می‌پرسند،
 • 9:38 - 9:40
  چرا واکسن‌ها وجود دارند --
 • 9:40 - 9:44
  و اینها انواع چیزهایی هستند که ما در
  شبکه‌های اجتماعی‌مان می‌شنویم --
 • 9:44 - 9:50
  چرا فرزند من نمی‌تواند برنامه
  واکسیناسیون شخصی داشته باشد؟
 • 9:50 - 9:53
  حکمت این همه واکسن چیست؟
 • 9:54 - 9:58
  آن همه مواد تشکیل دهنده
  و مواد نگهدارنده چطور؟
 • 9:58 - 10:00
  این‌ها دیوانه نیستند،
 • 10:00 - 10:02
  بی‌سواد نیستند؛
 • 10:02 - 10:04
  آنها در واقع مادران نگران هستند.
 • 10:05 - 10:10
  اما برخی از به من گفته‌اند:
  «ما احساس می‌کنیم نادیده گرفته شده‌ایم،
 • 10:10 - 10:14
  اگر سئوال کنیم احساس می‌کنیم مورد
  قضاوت قرار می‌گیریم،
 • 10:14 - 10:15
  و حتی گاهی احساس بدی به ما دست می‌دهد
 • 10:15 - 10:19
  که شاید ما جزئی ازگروه‌های
  ضد واکسن باشیم.»
 • 10:20 - 10:23
  بنابراین ما یک سری گوش دادن
  داريم که بايد انجام دهیم.
 • 10:23 - 10:25
  و شاید به همین دلیل است که سال گذشته
 • 10:25 - 10:27
  تحقیقاتی صورت گرفت که نشان داد
 • 10:27 - 10:31
  در طی شش ماه در سال ۲۰۱۹،
 • 10:33 - 10:35
  آنلاین--
 • 10:35 - 10:36
  این با صدها --
 • 10:36 - 10:40
  ۱۰۰ میلیون کاربر مختلف
  در شبکه‌های اجتماعی --
 • 10:40 - 10:46
  اگرچه تعداد افرادی که در گروه‌های
  آنلاین خود بیان می‌کردند
 • 10:46 - 10:47
  که نظر مثبت دارند،
 • 10:47 - 10:49
  به عنوان گروه‌ها،
 • 10:49 - 10:51
  آنهایی که خیلی نظر منفی داشتند
 • 10:51 - 10:55
  از میانه مکالمات و گفتگوها جذب می‌کردند
 • 10:55 - 11:00
  افرادی را که برای واکسن زدن
  هنوز تصمیم نگرفته بودند.
 • 11:00 - 11:01
  بسیار منفی --
 • 11:01 - 11:04
  کسانی که ما آنها را گروه‌های
  ضد واکسن می‌نامیم --
 • 11:04 - 11:06
  افراد غیر مصمم را جذب می‌کردند
 • 11:06 - 11:11
  ۵۰۰ درصد سریعتر
 • 11:11 - 11:14
  از گروه‌های موافق واکسیناسیون.
 • 11:14 - 11:17
  ۵۰۰ درصد سریعتر.
 • 11:17 - 11:19
  آنها زیرکتر بودند،
  پاسخگو بودند
 • 11:19 - 11:21
  و گوش می‌دادند.
 • 11:21 - 11:24
  بیشتر مردم بر این باورند
  که واکسن‌ها خوب هستند
 • 11:24 - 11:26
  و به اهمیت آنها اعتقاد دارند.
 • 11:26 - 11:29
  اما این عقیده مورد حمله قرار گرفته است.
 • 11:29 - 11:34
  ما باید فرصت‌های بیشتری
  برای مکالمه ایجاد کنیم.
 • 11:34 - 11:36
  و راه‌هایی برای انجام آن وجود دارد.
 • 11:36 - 11:38
  برای برخی از متخصصان بهداشت این آسان نیست
 • 11:38 - 11:42
  که مکالماتی را انجام دهند که
  موقعیت (علمی) آنها را زیر سوال برد.
 • 11:42 - 11:44
  ناراحت کننده است.
 • 11:44 - 11:48
  آنها گرفتارتر از آن هستند
  که به همه این سوال‌ها گوش دهند.
 • 11:48 - 11:50
  اما ما باید کاری در این باره انجام دهیم.
 • 11:50 - 11:54
  چون ما والدین نگران زیادی
  را از دست می‌دهیم.
 • 11:54 - 11:57
  که فقط نیاز به صحبت کردن دارند.
 • 11:57 - 12:02
  ما باید داوطلبان آموزش دیده‌ای را
  به کارگیریم تا در اتاق‌های انتظار بنشینند،
 • 12:02 - 12:04
  روی خطوط تلفنی پاسخگویی،
 • 12:04 - 12:06
  امکانات تبادل نظر به صورت چت آنلاین،
 • 12:06 - 12:08
  اتاق‌های چت.
 • 12:08 - 12:11
  درمورد بچه‌ها، در مدرسه با بچه‌های کوچکتر
 • 12:11 - 12:14
  به آنها در مورد سیستم ایمنی آموزش بدهیم.
 • 12:14 - 12:15
  و در واقع به آنها یاد دهیم که،
 • 12:16 - 12:18
  آیا واکسنی که
  برادر کوچکت می‌زند می‌شناسی؟
 • 12:18 - 12:23
  خوب، این فقط از سیستم ایمنی طبیعی شما
  الهام گرفته شده است.
 • 12:23 - 12:26
  جالب‌ است و علت همین است.
 • 12:27 - 12:29
  ما باید آن اعتماد را ایجاد کنیم:
 • 12:29 - 12:31
  باید گوش کنیم.
 • 12:32 - 12:35
  با وجود این همه سئوالات --
 • 12:35 - 12:37
  که خیلی زیاد هم هست --
 • 12:37 - 12:40
  من احتمالاً از خیلی
  افراد این را می‌شنوم--
 • 12:41 - 12:42
  من (یک آدم) خوش بین هستم.
 • 12:42 - 12:47
  و خوش بینی من در مورد نسل
  جوانتر است.
 • 12:47 - 12:53
  نسل جوانی که در واقع
  اکنون بسیار آگاه می‌شوند
 • 12:53 - 12:55
  از خطرات شبکه‌های اجتماعی،
 • 12:55 - 12:57
  اخبار غیر واقعی،
 • 12:57 - 12:58
  هویت‌های دروغین،
 • 13:00 - 13:03
  و شروع به پذیرش علم می‌کنند.
 • 13:03 - 13:08
  و برخی از آنها کودکانی هستند که مادران
  از واکسیناسیون آنها خودداری کردند.
 • 13:10 - 13:13
  بهار گذشته سال ۲۰۱۹،
 • 13:13 - 13:17
  اتان لیندن برگر ۱۸ ساله
 • 13:17 - 13:20
  روی «ردیت» مطلبی گذاشت.
 • 13:22 - 13:25
  «مادر من به واکسن اعتقاد ندارد.
 • 13:25 - 13:27
  او واقعاً نگران است که باعث
  ابتلا به اوتیسم می‌شود.
 • 13:27 - 13:30
  در واقع، او به شدت به این مسئله معتقد است.
 • 13:30 - 13:32
  اما من ۱۸ ساله هستم.
 • 13:32 - 13:34
  من یک محصل ارشد در دبیرستان هستم.
 • 13:34 - 13:36
  من می‌توانم رانندگی کنم،
  می‌توانم رأی بدهم
 • 13:36 - 13:39
  و می توانم بروم و واکسن
  خودم را بگیرم.
 • 13:39 - 13:41
  کسی می‌تواند بگوید کجا باید مراجعه کنم؟»
 • 13:41 - 13:44
  این پست به سرعت پخش شد.
 • 13:44 - 13:48
  عامل یک حرکت و جنبش همگانی
  در نسل جوانتر شد.
 • 13:49 - 13:52
  من اتان را در یک کنفرانس دیدم،
 • 13:52 - 13:56
  پاییز گذشته در اجلاس جهانی
  واکسن در اتحادیه اروپا.
 • 13:56 - 13:58
  فصیحانه صحبت می‌کرد،
 • 13:58 - 14:00
  من تحت تأثیر قرار گرفتم.
 • 14:00 - 14:02
  در جلوی یک جمعیت.
 • 14:03 - 14:05
  او داستان شخصی خود را بیان کرد،
 • 14:05 - 14:06
  و سپس به آن گروه گفت،
 • 14:06 - 14:10
  گفت، «می دانید، همه درباره
  اطلاعات نادرست صحبت می‌کنند،
 • 14:10 - 14:14
  اما من می‌خواهم در مورد نوع دیگری
  از اطلاعات غلط به شما بگویم
 • 14:14 - 14:19
  و این اطلاعات اشتباهی است
  که می‌گوید افرادی مانند مادر من،
 • 14:19 - 14:21
  که یک مادر دوست داشتنی است،
 • 14:21 - 14:26
  شخص بدی است چون من را واکسینه نمی‌کند.
 • 14:26 - 14:31
  خوب، من می خواهم به همه
  شما بگویم که او مرا برای واکسیناسیون نبرد،
 • 14:31 - 14:33
  چون من را دوست دارد
 • 14:33 - 14:38
  و چون بر این باور است که این بهترین
  چیز برای من بود.
 • 14:38 - 14:39
  من متفاوت فکر می‌کنم
 • 14:39 - 14:42
  و هرگز او را تغییر نخواهم داد،
 • 14:42 - 14:44
  اما او شخص بدی نیست.»
 • 14:45 - 14:48
  این پیام از طرف یک نوجوان بود.
 • 14:48 - 14:52
  همدلی، مهربانی و درک.
 • 14:53 - 14:57
  ما اطلاعات علمی زیادی داریم.
 • 14:57 - 14:59
  برای از بین بردن شایعات دروغین.
 • 15:00 - 15:02
  این مشکل ما نیست.
 • 15:02 - 15:04
  ما مشکل ایجاد ارتباط داریم،
 • 15:04 - 15:06
  نه اطلاعات غلط.
 • 15:06 - 15:09
  اطلاعات اشتباه یک پدیده و معلول است،
 • 15:09 - 15:11
  نه علت.
 • 15:11 - 15:13
  اگر مردم اعتماد کنند،
 • 15:13 - 15:17
  برای احتراز از یک خطر بسیار بزرگ
  حاضرند کمی خطر کنند.
 • 15:17 - 15:21
  تنها موردی که من می‌خواهم
  و برای آن امیدوارم
 • 15:21 - 15:25
  این است که ما به عنوان یک
  جامعه پزشکی و بهداشتی
 • 15:25 - 15:29
  شجاعت و فروتنی اخلاقی داشته باشیم
 • 15:29 - 15:31
  برای درگیرشدن مفید و مؤثر،
 • 15:31 - 15:33
  مانند اتان
 • 15:33 - 15:36
  با کسانی که با ما مخالف هستند.
 • 15:36 - 15:37
  امیدوارم.
 • 15:37 - 15:38
  ممنون از شما.
 • 15:38 - 15:40
  (تشویق)
Cím:
چرا شایعات در مورد واکسن‌ها پخش می‌شود - و چگونه می‌توان اعتماد را مجددا بدست آورد
Speaker:
هایدی لارسون
Leírás:

چرا مردم نسبت به واکسن‌ها بی‌اعتمادند؟ هایدی لارسون، انسان شناس، چگونگی پیدایش شایعات پزشکی، انتشار و افزایش مقاومت در مقابل واکسن‌ها را در سراسر جهان بررسی می‌کند. در حالی که واکسن‌ها از «تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی» که آنها را در بر گرفته نمی‌توانند فرار کنند، او معتقد است، اولین گام برای جلوگیری از بیماری‌های مسری، صحبت کردن با مردم، گوش دادن به آنها و ایجاد اعتماد است.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projekt:
TEDTalks
Duration:
15:54

Persian subtitles

Felülvizsgálatok