Return to Video

Слухове, доверие и ваксини

 • 0:02 - 0:03
  Аз изучавам слухове.
 • 0:04 - 0:05
  Не жълти новини
 • 0:05 - 0:09
  или онези слухове,
  от които стоковите борси се сриват...
 • 0:09 - 0:10
  или скачат...
 • 0:10 - 0:13
  а този вид слухове,
  които влияят на вашето здраве...
 • 0:13 - 0:15
  и на световно здраве.
 • 0:15 - 0:18
  Например, че яденето на много чесън
 • 0:18 - 0:19
  или пиенето на много вода
 • 0:19 - 0:22
  ще ни помогнат
  да се предпазим от корона вирус...
 • 0:22 - 0:23
  де да беше така.
 • 0:24 - 0:26
  Слуховете имат лоша репутация.
 • 0:27 - 0:29
  Те се считат за недостоверни,
 • 0:29 - 0:30
  грешни
 • 0:30 - 0:32
  или "просто слухове".
 • 0:33 - 0:35
  Но аз изучавам слуховете от години
 • 0:35 - 0:39
  и това което научих е
  че всеки един от тях си има история,
 • 0:39 - 0:42
  която много често е важна история.
 • 0:42 - 0:48
  Един от най-впечатляващите или стряскащи
  случаи на слухове, който съм изследвала,
 • 0:48 - 0:50
  беше в северна Нигерия.
 • 0:50 - 0:54
  Тогава работех по Световната
  имунизационна програма на УНИЦЕФ.
 • 0:55 - 0:58
  Но не самите слухове
  се оказаха толкова обезпокоителни,
 • 0:59 - 1:02
  а глобалното въздействие на тези слухове.
 • 1:03 - 1:05
  Слуховете предполагаха,
 • 1:05 - 1:09
  че полиомиелитната ваксина
  всъщност е контрацептив.
 • 1:09 - 1:11
  Тя контролира населението...
 • 1:12 - 1:15
  а може би причинява и СПИН.
 • 1:16 - 1:20
  Не, не, може би идва от ЦРУ,
  което ги шпионира и преброява.
 • 1:20 - 1:26
  Така де, защо иначе ще изпращат хора
  да чукат по вратите им отново и отново
 • 1:26 - 1:29
  със същата полиомиелитна ваксина?
 • 1:29 - 1:32
  Когато децата измираха от морбили,
 • 1:32 - 1:35
  никой не се появи
  с ваксина против морбили.
 • 1:38 - 1:41
  Въпросът не беше да изясним фактите.
 • 1:41 - 1:42
  Проблемът беше в доверието.
 • 1:43 - 1:45
  Ставаше дума за изгубено доверие.
 • 1:45 - 1:47
  А защо такова силно недоверие?
 • 1:48 - 1:52
  Всъщност, не бяха точно майките
  толкова недоверчиви.
 • 1:52 - 1:53
  Това бяха местните лидери,
 • 1:54 - 1:55
  религиозните водачи,
 • 1:55 - 1:57
  местните политически лидери.
 • 1:57 - 2:00
  Това беше и губернаторът на щата Кано,
 • 2:00 - 2:02
  който реши да бойкотира
 • 2:02 - 2:06
  всички усилия за елиминиране
  на полиомиелита в този щат...
 • 2:07 - 2:09
  в продължение на 11 месеца.
 • 2:10 - 2:12
  Защо такова недоверие?
 • 2:12 - 2:14
  Е, годината беше 2003.
 • 2:15 - 2:18
  Две години след 9/11.
 • 2:18 - 2:22
  И те бяха убедени, че Западът
 • 2:22 - 2:24
  и по-конкретно САЩ
 • 2:24 - 2:26
  е във война с мюсюлманите.
 • 2:26 - 2:28
  И те знаеха, че Западът
 • 2:28 - 2:31
  и по-конкретно САЩ
 • 2:31 - 2:32
  е сериозен привърженик...
 • 2:32 - 2:33
  и спонсор...
 • 2:34 - 2:37
  на световната инициатива
  за елиминиране на полиомиелита.
 • 2:37 - 2:38
  Те имаха своето основание.
 • 2:40 - 2:42
  Тази липса на доверие,
 • 2:43 - 2:45
  тези "просто един-два слуха"
 • 2:46 - 2:52
  струваха на програмата за елиминиране
  на полиомиелита 500 милиона долара,
 • 2:52 - 2:54
  за рестартиране на часовника,
 • 2:54 - 2:58
  за възстановяване на напредъка,
  изгубен през тези 11 месеца
 • 2:58 - 2:59
  и не само.
 • 2:59 - 3:06
  Избухналият в Нигерия полио вирус
  достигна над 20 държави,
 • 3:06 - 3:07
  чак до Индонезия.
 • 3:09 - 3:10
  Цената на един слух.
 • 3:12 - 3:16
  Случаят с Нигерия беше един от многото,
  които проучих,
 • 3:16 - 3:18
  докато работих с УНИЦЕФ
 • 3:18 - 3:22
  и си спечелих титлата "началник
  пожарна команда на УНИЦЕФ".
 • 3:22 - 3:23
  (Смее се)
 • 3:24 - 3:28
  Ние... на този етап аз осъзнах,
  че всъщност никога нямах достатъчно време.
 • 3:28 - 3:32
  Бях прекалено заета да гася пожарите
  и нямах възможност да разбера,
 • 3:32 - 3:36
  кое подхранваше
  не просто отделните случаи,
 • 3:36 - 3:40
  а защо имаше епидемия
  от подобни ситуации навсякъде по света.
 • 3:41 - 3:44
  Напуснах УНИЦЕФ
  и се върнах към изследванията...
 • 3:45 - 3:46
  приложните изследвания...
 • 3:47 - 3:54
  и през 2010 г. създадох
  Проекта за доверие към ваксините
 • 3:54 - 3:57
  към Лондонския институт
  за хигиена и тропическа медицина.
 • 3:58 - 4:01
  Събрах антрополози, епидемиолози,
 • 4:01 - 4:02
  психолози,
 • 4:03 - 4:06
  специалисти по дигитални медии
 • 4:06 - 4:08
  и математици.
 • 4:08 - 4:10
  Поставихме пред себе си задачата
 • 4:11 - 4:15
  да проучим случаите
  на разпространение на слухове в историята
 • 4:15 - 4:16
  и тяхното влияние,
 • 4:17 - 4:21
  като се опитваме да установим,
  кои са били първите признаци,
 • 4:21 - 4:23
  какви са били увеличителните фактори
 • 4:23 - 4:24
  и ефектите,
 • 4:25 - 4:26
  какво ги е задвижило,
 • 4:26 - 4:30
  за да започнем да разбираме,
  какво трябва да търсим,
 • 4:30 - 4:32
  как можем да помогнем на правителствата
 • 4:32 - 4:37
  и на имунизационните програми
  да бъдат по-бдителни и адекватни
 • 4:37 - 4:39
  към ранните признаци за проблем.
 • 4:40 - 4:42
  Това бе ранно-предупредителна система.
 • 4:43 - 4:47
  През 2015 г. разработихме
  индекс на доверие към ваксините.
 • 4:47 - 4:54
  Това е проучване, което цели да установи,
  до каква степен хората са съгласни
 • 4:54 - 4:56
  или не са съгласни, че ваксините са важни,
 • 4:57 - 4:59
  безопасни, ефикасни...
 • 4:59 - 5:00
  че работят...
 • 5:00 - 5:03
  и че са донякъде съвместими
  с религиозните ми вярвания.
 • 5:04 - 5:08
  Проведохме проучването
  сред стотици хиляди хора по света,
 • 5:08 - 5:13
  опитвайки се да напипаме
  степента на увереност и доверие,
 • 5:14 - 5:19
  но най-вече наблюдавайки,
  кога това доверие се покачва или спада,
 • 5:20 - 5:23
  понеже искаме да разпознаваме,
  кога то започва да намалява,
 • 5:23 - 5:26
  това е моментът да се намесим,
 • 5:26 - 5:30
  да се отзовем, преди да е настъпила
  криза като тази в Нигерия.
 • 5:31 - 5:37
  Създадохме денонощно наблюдение
  на медиите и социалните мрежи по света...
 • 5:37 - 5:38
  на множество езици...
 • 5:38 - 5:42
  ослушвахме се, какво се случва
  в разговорите за ваксини,
 • 5:43 - 5:47
  в опит да доловим начални притеснения
  или промени в отношението,
 • 5:47 - 5:49
  на които трябва да се обърне внимание.
 • 5:49 - 5:54
  Изградихме екосистема
  от различни видове информация,
 • 5:54 - 5:56
  за да се опитаме да разберем:
 • 5:56 - 5:59
  какво е общественото мнение
  и как можем да се намесим?
 • 6:00 - 6:02
  Търсим ранни признаци.
 • 6:02 - 6:03
  Когато открием такива,
 • 6:03 - 6:07
  имаме световна мрежа от сътрудници
  в отделни държави,
 • 6:07 - 6:10
  които познават по-добре
  местната обстановка,
 • 6:10 - 6:11
  за да се опитаме да разберем...
 • 6:11 - 6:14
  дали този признак е дезинформация
 • 6:14 - 6:16
  или набъбва нещо,
  за което трябва да знаем?
 • 6:17 - 6:19
  В Лондон имаме по-широка картина.
 • 6:19 - 6:24
  Наблюдаваме, как множество слухове
  не просто обикалят страната,
 • 6:24 - 6:25
  а прескачат между отделните държави.
 • 6:25 - 6:29
  Виждали сме ги да прескачат
  от Япония чак в Колумбия,
 • 6:29 - 6:31
  през Европа и около нея.
 • 6:31 - 6:32
  Те се движат.
 • 6:32 - 6:36
  Ние живеем в хипер-свързана среда.
 • 6:36 - 6:38
  Едно от нещата,
  които се оказаха изумителни,
 • 6:39 - 6:41
  а научихме много
  през последните 10 години...
 • 6:41 - 6:43
  сега е 10-тата ни годишнина,
 • 6:44 - 6:46
  това не е от вчера,
  този проблем със слуховете...
 • 6:47 - 6:49
  и едно от нещата, които научихме
 • 6:49 - 6:50
  при глобалното си наблюдение,
 • 6:51 - 6:55
  че Европа е най-скептичният район в света.
 • 6:55 - 6:57
  Франция спечели първо място, всъщност.
 • 6:57 - 6:58
  (Смях)
 • 6:58 - 6:59
  Спечели с много.
 • 7:00 - 7:04
  Всъщност, някои от тези слухове
  достигнаха и други части на света.
 • 7:05 - 7:07
  Но ние се опитвахме да разберем Европа.
 • 7:07 - 7:08
  Хммм. Защо Европа?
 • 7:09 - 7:11
  Аз смятах, че САЩ е наистина...
 • 7:11 - 7:13
  сред тези с най-много скептицизъм,
 • 7:13 - 7:15
  обаче уха, оказах се в грешка.
 • 7:15 - 7:18
  Един политолог, колега, с когото работим,
 • 7:18 - 7:20
  Джон Кенеди,
 • 7:20 - 7:24
  взе нашите данни от 28 европейски държави,
 • 7:24 - 7:25
  разгледа ги
 • 7:25 - 7:29
  и ги съпостави с анкети
  за политически мнения.
 • 7:29 - 7:31
  И какво установи той?
 • 7:31 - 7:36
  Той откри, че тези, които е най-вероятно
  да гласуват за популистическа партия,
 • 7:37 - 7:41
  са същите хора, които е по-вероятно
  дълбоко да отрекат,
 • 7:41 - 7:44
  че ваксините са важни,
  безопасни или ефективни.
 • 7:44 - 7:45
  Какво научихме?
 • 7:46 - 7:51
  Ваксините не могат да се откъснат от
  политическите и социалните турболенции,
 • 7:51 - 7:52
  които ги заобикалят.
 • 7:53 - 7:58
  Учените бяха неподготвени
  за това цунами от съмнения,
 • 7:58 - 8:00
  въпроси и недоверие.
 • 8:01 - 8:06
  Какво... защо ваксините предизвикват
  такова съпротивление?
 • 8:06 - 8:08
  Ами, ние идентифицирахме няколко причини,
 • 8:08 - 8:09
  но основно една:
 • 8:09 - 8:12
  те се прилагат със сериозната
  намеса на правителството,
 • 8:12 - 8:17
  което налага, регулира
  и понякога препоръчва ваксините...
 • 8:18 - 8:21
  или често препоръчва и понякога налага.
 • 8:22 - 8:24
  Големите фирми произвеждат ваксините,
 • 8:24 - 8:28
  а нито институциите, нито правителствата,
  нито големите фирми
 • 8:28 - 8:31
  могат да се похвалят с високи
  нива на доверие в наши дни.
 • 8:31 - 8:35
  От друга страна са учените,
  които откриват и разработват ваксините,
 • 8:35 - 8:37
  но те са доста висок елит
 • 8:37 - 8:39
  и са недостъпни за широката публика
 • 8:39 - 8:41
  или поне езикът, който използват.
 • 8:43 - 8:48
  Трето, намираме се в хипер-свързана среда
  със социалните медии в наше време,
 • 8:48 - 8:51
  където хората могат да споделят
  своите свободни виждания,
 • 8:51 - 8:55
  притеснения, безпокойство и тревоги
 • 8:55 - 8:58
  и да намират много други хора,
  които мислят като тях
 • 8:58 - 9:04
  и така да решат, че може би техните
  притеснения заслужават внимание.
 • 9:05 - 9:06
  И на последно място,
 • 9:06 - 9:10
  ваксините засягат всеки един
  живот на планетата.
 • 9:11 - 9:13
  Кои други здравни интервенции,
 • 9:13 - 9:15
  освен водата,
 • 9:16 - 9:18
  засягат всеки отделен живот?
 • 9:19 - 9:22
  Затова ако търсиш какво да нарушиш,
 • 9:22 - 9:24
  това е идеалното поле за изява.
 • 9:25 - 9:29
  Може би това е една от причините
  на които да обърнем по-голямо внимание
 • 9:30 - 9:33
  и да възстановим доверието по темата.
 • 9:33 - 9:36
  Хората задават най-различни въпроси.
 • 9:36 - 9:37
  Те питат,
 • 9:38 - 9:40
  защо ваксините...
 • 9:40 - 9:43
  и това са от типа неща, които срещаме
  в социалните си мрежи...
 • 9:45 - 9:49
  защо не може детето ми да получи
  персонализиран имунизационен календар?
 • 9:50 - 9:53
  Каква е идеята зад толкова много ваксини?
 • 9:54 - 9:57
  А всички онези съставки и консерванти?
 • 9:58 - 9:59
  Това не са луди хора,
 • 10:00 - 10:02
  те не са необразовани,
 • 10:02 - 10:04
  това са истински загрижени майки.
 • 10:05 - 10:10
  Но някои от тях са идвали и са ми казвали:
  "Чувстваме, че ни игнорират,
 • 10:10 - 10:13
  че ни съдят, ако задаваме въпроси,
 • 10:14 - 10:15
  дори чувстваме, че ни демонизират,
 • 10:15 - 10:19
  все едно сме част от някаква
  антиваксърска група".
 • 10:20 - 10:22
  Така че имаме да изслушваме доста.
 • 10:22 - 10:25
  А може би затова миналата година
 • 10:25 - 10:28
  се проведе проучване, което установи, че
 • 10:28 - 10:31
  за шест месеца през 2019 г.,
 • 10:33 - 10:34
  онлайн...
 • 10:34 - 10:36
  това бяха стотици...
 • 10:36 - 10:39
  100 милиона различни потребители
  в социалните мрежи...
 • 10:40 - 10:45
  въпреки броя на хората, които изразяваха
  в своите онлайн групи
 • 10:46 - 10:47
  положително мнение,
 • 10:47 - 10:49
  като групи,
 • 10:49 - 10:51
  тези, които бяха най-отрицателно настроени
 • 10:51 - 10:55
  завладяваха разговорите по средата
 • 10:55 - 10:59
  с тези, които не бяха убедени
  дали искат да се ваксинират.
 • 11:00 - 11:01
  Силно негативните...
 • 11:01 - 11:04
  тези, които бихме могли да наречем
  антиваксърски групи...
 • 11:04 - 11:07
  успяваха да убедят нерешителните
 • 11:07 - 11:10
  с 500 процента по-висока скорост,
 • 11:11 - 11:13
  отколкото проваксърските групи.
 • 11:14 - 11:16
  С 500 процента по-бързо.
 • 11:17 - 11:19
  Те бяха по-пъргави, по-отзивчиви,
 • 11:19 - 11:20
  и те изслушваха.
 • 11:21 - 11:24
  Повечето хора вярват,
  че ваксините са добри
 • 11:24 - 11:26
  и вярват, че са важни.
 • 11:26 - 11:29
  Но това вярване е под обстрел.
 • 11:29 - 11:33
  Ние трябва да внедрим
  повече възможности за обсъждане.
 • 11:34 - 11:35
  И има начини да се постигне това.
 • 11:35 - 11:38
  За някои здравни специалисти не е лесно
 • 11:38 - 11:42
  да провеждат разговори, в които
  авторитетът им е под съмнение.
 • 11:42 - 11:44
  Това е неудобна ситуация.
 • 11:44 - 11:48
  И са просто прекалено заети,
  за да изслушат всички тези въпроси.
 • 11:48 - 11:50
  Но ние трябва да направим
  нещо в тази посока,
 • 11:50 - 11:54
  защото губим много загрижени родители,
 • 11:54 - 11:56
  които просто искат да проведат разговор.
 • 11:57 - 12:01
  Трябва да наберем доброволци,
  обучени да седят в чакалните,
 • 12:01 - 12:03
  да отговарят на горещите линии,
 • 12:04 - 12:06
  да провеждат онлайн разговори по форумите,
 • 12:06 - 12:08
  да имат чат линии.
 • 12:08 - 12:11
  При малките деца,
  с малките деца в училище,
 • 12:11 - 12:13
  да се образоват за имунната система
 • 12:14 - 12:15
  да им се обясни, че всъщност,
 • 12:15 - 12:18
  нали знаеш за ваксината,
  която малкият ти брат получи?
 • 12:18 - 12:23
  Е, тя току-що засили твоята
  естествена имунна система.
 • 12:23 - 12:26
  Това е чудесно нещо и ето защо е така.
 • 12:27 - 12:29
  Трябва да изградим това доверие;
 • 12:29 - 12:31
  трябва да слушаме.
 • 12:32 - 12:35
  Въпреки цялото това съмнение...
 • 12:35 - 12:36
  а то е много...
 • 12:37 - 12:39
  вероятно го срещам по-често
  от повечето хора...
 • 12:41 - 12:42
  аз съм оптимист.
 • 12:42 - 12:46
  И моят оптимизъм
  идва от младото поколение.
 • 12:47 - 12:52
  Младото поколение, което
  всъщност е все по наясно
 • 12:53 - 12:55
  с рисковете в социалните мрежи,
 • 12:55 - 12:56
  фалшивите новини,
 • 12:57 - 12:58
  фалшивите идентичности
 • 13:00 - 13:02
  и което започва да обиква науката.
 • 13:03 - 13:08
  Някои от тях са група деца, чиито майки
  са отказали да ги ваксинират.
 • 13:10 - 13:13
  Миналата пролет, през 2019 г.,
 • 13:13 - 13:16
  18-годишният Итън Линденбергер
 • 13:17 - 13:20
  влезе в Reddit и публикува следното.
 • 13:22 - 13:24
  "Майка ми не вярва във ваксинирането.
 • 13:24 - 13:27
  Тя истински се притеснява,
  че може да причини аутизъм.
 • 13:27 - 13:29
  Всъщност, тя дълбоко вярва в това.
 • 13:30 - 13:31
  Но аз съм на 18 години.
 • 13:32 - 13:34
  Уча последна година в гимназията.
 • 13:34 - 13:36
  Мога да шофирам, мога да гласувам
 • 13:36 - 13:38
  и бих могъл сам да се сдобия с ваксина.
 • 13:39 - 13:41
  Може ли някой да ми каже,
  къде да намеря такава?"
 • 13:41 - 13:43
  Тази публикация избухна.
 • 13:44 - 13:47
  Започна да сформира
  цяло движение от младежи.
 • 13:49 - 13:52
  Гледах как Итън говори на конференция,
 • 13:52 - 13:56
  Световната среща за ваксини
  на върха в ЕС миналата есен.
 • 13:56 - 13:58
  Той говори красноречиво
 • 13:58 - 14:00
  и аз бях впечатлена,
 • 14:00 - 14:01
  пред цялата аудитория.
 • 14:03 - 14:05
  Разказа личната си история,
 • 14:05 - 14:06
  после се обърна към групата
 • 14:06 - 14:09
  и каза: "Знаете ли,
  всички говорят за дезинформация,
 • 14:10 - 14:13
  но аз искам да ви разкажа
  за различен вид дезинформация
 • 14:14 - 14:18
  и това е тази дезинформация, според която
  всеки човек като моята майка,
 • 14:19 - 14:21
  която е любяща майка,
 • 14:21 - 14:25
  е лош човек, защото не ме ваксинира.
 • 14:26 - 14:31
  Е, аз искам да кажа на всички вас,
  че тя не ме е ваксинирала,
 • 14:31 - 14:33
  защото ме обича
 • 14:33 - 14:37
  и защото е вярвала,
  че това е най-доброто за мен.
 • 14:38 - 14:39
  Аз мисля различно
 • 14:39 - 14:42
  и никога няма да променя мнението ѝ,
 • 14:42 - 14:44
  но тя не е лош човек."
 • 14:45 - 14:48
  Това беше посланието на един тинейджър.
 • 14:48 - 14:52
  Емпатия, доброта и разбиране.
 • 14:53 - 14:56
  Разполагаме с изобилие
  от научна информация
 • 14:56 - 14:59
  за развенчаване на фалшиви слухове.
 • 14:59 - 15:01
  Не това е проблемът.
 • 15:02 - 15:04
  Ние имаме проблем с отношенията,
 • 15:04 - 15:06
  а не проблем с дезинформацията.
 • 15:07 - 15:09
  Дезинформацията е симптомът,
 • 15:09 - 15:10
  не причината.
 • 15:11 - 15:13
  Ако хората имат доверие,
 • 15:13 - 15:17
  те ще поемат малкия риск,
  за да избегнат много по-големия.
 • 15:17 - 15:21
  Това, което искам аз и в което се надявам
 • 15:21 - 15:25
  е че ние, като медицинско
  и здравно общество,
 • 15:25 - 15:28
  имаме моралната смелост и смирение
 • 15:29 - 15:31
  да влезем в продуктивен разговор,
 • 15:31 - 15:32
  както Итън,
 • 15:32 - 15:35
  с тези, които не са съгласни с нас.
 • 15:36 - 15:37
  Това е моята надежда.
 • 15:37 - 15:38
  Благодаря ви.
 • 15:38 - 15:41
  (Ръкопляскания и овации)
Cím:
Слухове, доверие и ваксини
Speaker:
Хайди Ларсън
Leírás:

Защо хората се отнасят с недоверие към ваксините? Антропологът Хайди Ларсън изследва, как възникват медицинските слухове, как се разпространяват и как захранват съпротивлението спрямо ваксините по цял свят. "Докато ваксините не могат да се откъснат от "политическите и социалните турболенции", които ги заобикалят" - казва тя - "първата стъпка за прекратяване разпространението на заболяването е да разговаряме с хората, да ги изслушваме и да градим доверие."

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projekt:
TEDTalks
Duration:
15:54

Bulgarian subtitles

Felülvizsgálatok