Return to Video

Wufoo - Growth vs Monetization App Monetization Udacity

 • 0:00 - 0:04
  Tôi nghĩ khi mọi người chọn giữa
  tăng trưởng và thu về dòng tiền,
 • 0:04 - 0:08
  họ cho rằng quyết định sẽ áp dụng
  cho từng loại công ty.
 • 0:08 - 0:09
  Tôi thì nghĩ
 • 0:09 - 0:12
  với một số công ty, tiếp tục theo đuổi
  tăng trưởng là hợp lý.
 • 0:12 - 0:14
  Và tôi cho rằng cách bạn nghĩ về
  tăng trưởng tùy vào những người
 • 0:14 - 0:17
  quyết định sẽ để việc
  thu hồi dòng tiền cho đến sau này.
 • 0:17 - 0:21
  Thường thì điều đó nghĩa là bạn phải
  tạo dựng loại tài sản nào đó khác,
 • 0:21 - 0:22
  cho phép bạn bán được.
 • 0:22 - 0:25
  Ví dụ, mạng xã hội
  là cái dễ nhất, phải không?
 • 0:25 - 0:29
  Cách tốt nhất để bạn thu tiền từ nó
  là khán giả của bạn
 • 0:29 - 0:31
  hoặc người dùng cơ sở, và
  những thông tin bạn thu được từ đó.
 • 0:31 - 0:34
  Và cách duy nhất để bạn làm được
  điều đó là bạn có một lượng lớn
 • 0:34 - 0:35
  thông tin.
 • 0:35 - 0:39
  Bạn tập trung vào tăng trưởng
  là để thu hút mọi người,
 • 0:39 - 0:42
  khiến mọi người tương tác.
 • 0:42 - 0:45
  Sau đó việc thu tiền sẽ xảy ra
  vì cuối cùng bạn đã có
 • 0:45 - 0:48
  sản phẩm phù hợp với thị trường, nhà
  quảng cáo nói "Đã có đủ thông tin
 • 0:48 - 0:51
  hoặc đủ dữ liệu, có đủ số người dùng
  nên chúng tôi sẵn lòng chi tiền."
 • 0:51 - 0:56
  Hầu hết công ty B2B hay tập đoàn lớn
  không suy nghĩ như thế.
 • 0:56 - 0:57
  Họ hay tiếp xúc thẳng hơn.
 • 0:57 - 0:59
  Đó là mối quan hệ một - một.
 • 0:59 - 1:01
  Tôi làm ra gì đó,
  tôi làm ra một dịch vụ.
 • 1:01 - 1:04
  Và ở bất kỳ mức nào mà bạn nghĩ rằng
  mình bắt đầu có lợi thì bạn trả tiền,
 • 1:04 - 1:09
  dù là sự tiện lợi
  hay giúp bạn tạo ra nhiều tiền hơn,
 • 1:09 - 1:14
  hay tiết kiệm thời gian, năng lượng,
  con người hay chi phí cho bạn.
 • 1:14 - 1:17
  Mối quan hệ một - một đó trực tiếp
  hơn nhiều, và bạn có thể nói,
 • 1:17 - 1:19
  "Rõ ràng là có lý."
 • 1:19 - 1:20
  "Có qua có lại."
Cím:
Wufoo - Growth vs Monetization App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
UD518 - App Monetization
Duration:
01:21

Vietnamese subtitles

Felülvizsgálatok