Vietnamese feliratok

← Lưu trữ dữ liệu với Git - Cách làm việc với tệp lớn

Beágyazókód kérése
21 Languages

Showing Revision 5 created 05/04/2020 by Nga Tuyết.

 1. [nhạc nền]
 2. Các tập tin lớn như tài sản nhị phân
  không phải lúc nào cũng chơi đẹp với Git,
 3. nhưng với Git Large File Storage
 4. xử lý các dữ liệu lớn trên GitHub
  trở nên dễ dàng hơn
 5. Chúng ta cùng xem cách Git LFS
  không chỉ giúp nắm bắt các tập tin lớn
 6. mà còn phù hợp
  với luồng công việc của bạn
 7. dù bạn có thích giao diện web của GitHub
 8. dòng mệnh lệnh, hay thậm chí 1 trong số
  client đồ họa
 9. Nếu bạn đang sử dụng GitHub.com
 10. Git LFS hỗ trợ được tích hợp trong đó
 11. Các tài sản lớn được Git LFS quản lý
  xuất hiện cùng các files khác
 12. Chúng còn thể hiện các điểm
  như công cụ diffing trực quan
 13. có sẵn các định dạng hình ảnh phổ biến
  như JPNG, JPEG hoặc file 3D STL
 14. Nếu bạn đang thực hiện trên các dòng lệnh
  thì nó sẽ nhanh chóng và cực kỳ dễ dàng
 15. khởi động và vận hành với Git LFS
 16. Chỉ cần theo dõi Git LFS
 17. để Git LFS quản lý loại file này
 18. Git LFS dùng file có thuộc tính .git
  để xác định sẽ quản lý đường dẫn nào
 19. Nên bạn có thể dùng Git LFS để quản lý
  tất cả các file thuộc cùng 1 loại
 20. hoặc quản lý tập con của file
 21. hoặc thậm chí toàn bộ thư mục
 22. để biết loại file và đường dẫn nào
  đang được quản lý bởi Git LFS
 23. chi cần theo dõi Git LFS
 24. Một khi Git LFS biết những đường dẫn
  nào cần quản lý
 25. bạn có thể thêm các file
  và xác nhận chúng là bình thường