YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Mongolian feliratok

← Git Large File Storage - How to Work with Big Files

Beágyazókód kérése
19 Languages

Showing Revision 3 created 09/06/2016 by Uuriintuya Urjinbazar.

 1. Хѳгжим
 2. Бинари шиг том файл Git-эд сайн таарахгүй
 3. байсан ч Git Их Файл Хадгалалт, GitHub-д
 4. их файлыг эмхлэхэд хэзээ ч амар байсангүй.
 5. Git LFS таны их файлыг хэрхэн хадгалахад
 6. туслаад зогсохгүй, ажлын хэмд таардаг.
 7. github интэрфэйс команд лайн, ѳѳр график
 8. харилцагч, илүүтэй гэж үзсэн ч.
 9. GitHub.com -ийг хэрэглэж байгаа бол
 10. Git LFS тусламжийн хэсэг орсон байгаа.
 11. Git LFSийн эмхэлсэн их файлын хажууд бусад
 12. файлууд харагдана. Мѳн баялаг дүрслэлийн

 13. форматтай PNG, JPEG, 3DSTL байх онцлогтой.
 14. Команд лайнд ажиллаж байгаа бол Git LFS
 15. агуулах дотор ачаалах их хурдан, амархан.
 16. git lfs track .'(your file type)' -бичээд
 17. GitLFS-т энэ тѳрлийн файлыг эмхэл гэж
 18. хэлнэ. .git бол аль файлыг эмхлэхийг
 19. тодоргойлж бусад файлуудаа ийнхүү эмхэлнэ,
 20. эсвэл файлыг хэсэгчлэн эмхлэх, нэг бүтэн
 21. хавтасыг эмхлэхийг зааж болно.
 22. Git LFS ийн файлын тѳрѳл, замыг харахыг
 23. хүсвэл git lfs track гэж бичихэд болно.
 24. Git LFS д файлын замыг заахад л та файлаа
 25. нэмэн хадгалах болно.
 26. Хэрвээ та аль нэг файлыг хэрхэн эмхлэхийг
 27. бататгах бол git lfs ls-files гээд ачаална
 28. Хэрвээ та Git алсаас ажиллахаар ѳѳрчилвѳл
 29. Git LFS файлыг ялган сэрвэр рүү илгээнэ.
 30. Таны файл хадгалалтад жижиг заагч файл
 31. үүсгэн Git LFS сэрвэр рүү холбоно.
 32. Хэрвээ та GitHub Mac ба GitHub Windows-т
 33. ажиллахыг хүсвэл Git LFS тусламж байгаа.
 34. Git LFS дотор тохируулгын хэсэгт аль файл
 35. хааш нь эмхлэх вэ гэдгээ нэмэн,
 36. даалган тохируулна.
 37. GitHub харилцагч бусдыг нь автоматаар
 38. зохицуулна. Git LFS г ашиглан хэрхэн их
 39. хэмжээний файл эмхлэх талаар энэ
 40. видэог үзсэнд баярлалаа. Дуртай газраа
 41. залган, татах, чангаах хүнд эдийг үүгээр
 42. гүйцэтгэ. Их файл таны тѳслийн нэг хэсэг
 43. бол таныг доош нь чангаахгүй боллоо.
 44. хѳгжим.