Return to Video

19-33 Interview with Chris

 • 0:00 - 0:03
  Në rregull, mirësevini në këtë intervistë.
 • 0:03 - 0:04
  Do të flasim me Chris Chew,
 • 0:04 - 0:08
  i cili është një nga inxhinierët e Udacity, dhe i cili punon në aplikacionet inxhinierike.
 • 0:08 - 0:12
  Dhe ne sot do flasim se si Udacity përdor aplikacionet inxhinierike
 • 0:12 - 0:17
  dhe në gjëra tjera të ndryshme nga to.
 • 0:17 - 0:18
  E dini ne po shkruanim këto gjëra të thjeshta, dhe e dimë se
 • 0:18 - 0:21
  Udacity ka mijëra përdorues, dhe kështu
 • 0:21 - 0:23
  dhe ky është problem që ata po zgjidhin.
 • 0:24 - 0:27
  Ne më parë folëm se si ju,
 • 0:27 - 0:30
  kur erdhët në Udacity, ju ishit skeptik rreth aplikacioneve inxhinierike, dhe
 • 0:30 - 0:32
  ju mendonit të ndryshonit njerëzit.
 • 0:32 - 0:34
  Dhe si ka qenë përvoja juaj deri më tani?
 • 0:35 - 0:38
  >>në fakt ka qenë interesante.
 • 0:38 - 0:41
  Mendoj se shumë njerëz,
 • 0:41 - 0:46
  sidomos sa më shumë përvojë inxhinierike që keni, jeni më skeptik
 • 0:46 - 0:51
  sepse keni më shumë pretendime.
 • 0:51 - 0:54
  E dini cdo gjë ka një balancë, ashtu kanë edhe aplikacionet inxhinierike.
 • 0:54 - 0:59
  Por unë erdha në Udacity duke menduar se
 • 0:59 - 1:01
  do isha në gjendje të bindja njerëzit që të shkonim në një drejtim
 • 1:01 - 1:03
  aty ku në kishim më shumë kontrollë.
 • 1:03 - 1:06
  Mendoj se ka ndodhë e kundërta,
 • 1:06 - 1:10
  Une kam qenë i orientuar në anën e kundërt, dhe mendoj
 • 1:10 - 1:13
  se aplikacionet inxhinierike janë pika perfekte
 • 1:13 - 1:16
  e Udacity.
 • 1:16 - 1:20
  Ne kemi shumë trafik, dhe ka shumë webfaqe të mëdha që
 • 1:20 - 1:23
  me më shumë trafik se ne që funksionojnë pa probleme në aplikacionet inxhinierike.
 • 1:23 - 1:26
  >>Në rregull, në fakt edhe unë po mendoja njësoj
 • 1:26 - 1:29
  E di ne filluam të përdorim aplikacionet inxhinierike,
 • 1:29 - 1:32
  sepse mendoja se do të ndihmonte studentët që të kryenin ligjëratat online,
 • 1:32 - 1:34
  që të mos bënin atë personalisht.
 • 1:34 - 1:37
  Une gjithmonë kam kryer punët e mija, dhe nuk kam përdorur aplikacionet inxhinierike,
 • 1:37 - 1:40
  kështu që isha shumë skeptik në lidhje me këtë.
 • 1:40 - 1:45
  Cfarë i bën aplikacionet inxhinierike
 • 1:45 - 1:49
  aq të lehta për ti përdorur, që po të mos ishin ato duhet ti bënim vet?
 • 1:49 - 1:51
  Gjëja kryesore është se ,
 • 1:51 - 1:58
  ato kanë mundësi të ruajnë të dhëna.
 • 1:58 - 2:04
  Ato ruajnë gjërat që ne i bëjme cdo ditë
 • 2:04 - 2:08
  që ne dimë, nëse i dimë gjërat e njëjta, nëse një emër duhet të ndërrohet
 • 2:08 - 2:12
  cdokund menjëherë,ose nëse gjërat mund të ngadalsohen.
 • 2:12 - 2:16
  Gjërat sic janë ndërtimi i një aplikacioni,
 • 2:16 - 2:18
  nuk ju bën të mendoheni shumë dhe pastaj
 • 2:18 - 2:19
  vjen një pikë e vështirë
 • 2:19 - 2:24
  për të bërë që gjërat të funksionojnë sic duhet.
 • 2:24 - 2:27
  Kjo gjë është shumë e mirë në fakt.
 • 2:27 - 2:30
  Ishte shumë e lehtë, duket shumë e besueshme
 • 2:30 - 2:34
  dhe kjo të lejon që të fokusohesh në atë detyrë,
 • 2:34 - 2:37
  jo sikur në infrastrukturë që duhet ti dërgosh gjërat.
 • 2:38 - 2:43
  Ky koncept punon shumë mirë.
 • 2:43 - 2:47
  Punon shumë mirë madje edhe duke marrë parasysh
 • 2:47 - 2:48
  sa gjëra mund tia ngarkosh.
 • 2:48 - 2:51
  >>Ju me herët keni përmend se si me pyetje
 • 2:51 - 2:53
  kemi kaluar një pjesë të intervistës se mëhershme me Neil nga Reddit,
 • 2:53 - 2:58
  duke biseduar per infrastrukturen e Reddit
 • 2:58 - 3:01
  rreth pyetjeve dhe gjërave tjera.
 • 3:02 - 3:04
  Ishte shumë e vështirë për ta ndërtuar,
 • 3:04 - 3:08
  dhe mendoj se kishte gjëra shumë të komplikuara që ishin problematike për tu ndërtuar.
 • 3:08 - 3:13
  Do doja të dija nëse mund të flisnim pak se si versioni
 • 3:13 - 3:18
  i menaxhimit funksionon në aplikacionet inxhinierike dhe se ndikon kjo në projektion përfundimtar?
 • 3:18 - 3:21
  >>Versionet janë shumë të rëndësishme tek aplikacionet inxhinierike.
 • 3:21 - 3:24
  Ato janë shumë më të ndryshme nga ajo cfarë une mendoja,
 • 3:24 - 3:29
  ato ju lejojnë të ngarkoni një bazë koduese komplet të ndryshme
 • 3:29 - 3:34
  por duke shkuar në drejtim të kundërt nga të dhënat dhe shërbimet e njejta.
 • 3:34 - 3:38
  Dhe mund të përdorni këtë strategji në mënyrë efektive.
 • 3:38 - 3:41
  Një gjë të cilën e mundëson është testimi AB.
 • 3:41 - 3:44
  Eshtë sikur 2 versionet e webfaqes duke funksionuar në të njejtën kohë.
 • 3:44 - 3:49
  Në testimin AB ka një rregullim që ju mundëson
 • 3:49 - 3:53
  që të shpërndani % e përdoruesve në mënyrë të rregullt.
 • 3:53 - 3:57
  Mund të përdorni karakteristikat e reja në disa përdorues dhe ti testoni ato,
 • 3:57 - 4:01
  dhe nëse ato janë të suksesshme mund ti zgjeroni në përdoruesit tjerë.
 • 4:01 - 4:02
  Gjëra të tilla,
 • 4:03 - 4:06
  Gjëja tjetër është se ato ju mundësojnë,
 • 4:06 - 4:09
  unë i mendoj sikur aspektet në një sistem.
 • 4:09 - 4:12
  Ju mund të keni një versioni të një aplikacioni
 • 4:12 - 4:18
  me shumicën e detyrave administrative, ose vetëm për testim ose monitorim.
 • 4:18 - 4:22
  Ose që përdoruesi të mund ti sheh në webfaqe
 • 4:22 - 4:27
  ato funksionojne rregullisht dhe kundretjt asaj që ju njihni,
 • 4:27 - 4:30
  se si ruhen të dhënat por ju lejon juve që,
 • 4:30 - 4:33
  të ndani logjikën dhe ju mund ti ripërdorni modelet
 • 4:33 - 4:37
  dhe gjërat mes tyre. Eshtë shumë shumë,
 • 4:37 - 4:42
  suprizuese dhe funksionon shumë mirë.
 • 4:42 - 4:42
  >> Super.
Cím:
19-33 Interview with Chris
Leírás:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
CS253 - Web Development
Duration:
04:43

Albanian subtitles

Felülvizsgálatok Compare revisions