Return to Video

10x-03 Weighing Air Solution

 • 0:00 - 0:02
  อืม คำตอบคือจะมากที่สุด
 • 0:02 - 0:05
  ข้างล่างนี้ ที่เราจะรู้สึก
 • 0:05 - 0:09
  ถึงน้ำหนักของอากาศทั้งหมดที่อยู่เหนือเรา
  บนนี้
 • 0:09 - 0:11
  ถึงฉันก็ไม่เคยก็เหอะนะ บนนี้
  เราอยู่ใกล้
 • 0:11 - 0:13
  อวกาศ แทบจะไม่มีอากาศ
 • 0:13 - 0:16
  อยู่เหนือฉันจะให้รู้สึกถึงน้ำหนักของมัน
 • 0:16 - 0:18
  และตรงนี้ ก็กลางๆ
 • 0:18 - 0:20
  เราก็รู้สึกถึงน้ำหนักของอากาศที่อยู่
 • 0:20 - 0:22
  เหนือเรา แต่ก็จะไม่มากเท่ากับ
 • 0:22 - 0:25
  ข้างล่างนี้ ตรงนี้ก็ประมาณ 10,000
 • 0:25 - 0:28
  เมตร ระดับบินของเครื่องบินเจ็ท
Cím:
10x-03 Weighing Air Solution
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
PH100 - Intro to Physics
Duration:
0:28

Thai subtitles

Felülvizsgálatok