Nepali feliratok

← Course Introduction

Beágyazókód kérése
59 Languages

Showing Revision 1 created 04/20/2018 by Ashish Kumar Singhal.

  1. व्यवसायको निर्माण गर्नु गाह्रो हुन्छ।
  2. एक उद्यमीको रूपमा, न केवल
    तपाईंलाई एक ठोस उत्पादन चाहिन्छ,
  3. तर लगानी सुरक्षित गर्न,
    सह-संस्थापक खोज्न, कर्मचारी नियुक्त गर्न
  4. र अन्य अनगिनत कार्यहरू पूर्ण गर्न
    आवश्यक हुन्छ आफ्नो लक्ष्य को खोज मा।